Aktuálně: Probíhá přechod na novou verzi fóra. Postupně bude upravován vzhled a funkčnost fóra. Nahlaste prosím nalezené chyby...

Změny pravidel FUP 2015

Základní­ pravidla fóra
Slavek Krepelka
Zasloužilý člen
Příspěvky: 6292
Registrován: ned 07 bře 2010 3:35
Bydliště: Ottawa, Canada, dočas. Praha
Dal: 2432 poděkování
Dostal: 3248 poděkování

Změny pravidel FUP 2015

Příspěvek od Slavek Krepelka »

V tomto vlákně mohou uživatelé přispět svými poznámkami k úpravě pravidel jak to vidí modrátoři a podat návrhy na změny. Nicméně vlákno není to o tom, zda pravidla budou, nebo nebudou.

I toto vlákno bude ještě stále moderováno podle stávajících pravidel, dokud nebudou změny vyvěšeny jako nová Rozšířená Pravidla FUP na místě předešlých.

SDKROZŠÍŘENÁ PRAVIDLA VEŘEJNÉHO FÓRA U PRAMENE

Sekce č1. Uživatelé
Svou registrací na fóru U Pramene beru závazně na vědomí že:


A) Příspěvky uživatelů fóra U Pramene vyjadřují názory autorů které se nemusí shodovat s názory administrace a že administrace není zodpovědná za tyto názory.
B) Veškerá informace poskytnutá kterýmkoliv uživatelem je nezaručená a administrace nenese žádnou zodpovědnost za její použití, nebo zneužití kýmkoliv.
C) Každý uživatel i návštěvník je zodpovědný za vlastní použití jakékoliv informace jakýmkoliv způsobem, která je poskytnuta kterýmkoliv uživatelem na fóru u Pramene, včetně členů administrace.
D) Je mou povinností se řídit pravidly fóra U Pramene.
E) Svoje příspěvky mám právo upravovat do 24 hodin od jejich podání a souhlasím s tím, že po této době ztrácím právo s nimi jakkoli manipulovat .
F) Ve svých příspěvcích nesmím používat modrou barvu písma, která je vyhrazena moderátorům.
G) Citovat celý předcházející příspěvek je nepřípustné a citace je žádoucí zkracovat pouze na to, na co pisatel reaguje.
H) Psaní velkými písmeny lze použít jenom pro zdůraznění jednotlivých slov, jinak se považuje za nevychované řvaní.
I) Se nemohu přihlásit pod více než jedním nickem za účelem vytváření falešných diskuzí a ocenění, nebo jinému porušování pravidel FUP a, že mi z uvedených důvodů mohou být kdykoliv a natrvalo zabanovány všechny mé známé nicky, současné i budoucí.
J) Obejití jakkoliv přechodného banu mi znepřístupní fórum alespoň na 2 týdny.
K) O vysvětlení zásahu kteréhokoli moderátora je možné požádat pouze ve vlákně "Kniha přání a stížností".
L) Proti rozhodnutí kteréhokoliv moderátora se mohou uživatele odvolat pouze v Knize přání a stížností.
M) Proti rozhodnutí usnesení globálních moderátorů se uživatelé mohou odvolat pouze přes SZ u administrátora (Rival).
N) Proti rozhodnutí administrátora není odvolání.
O) Mi může být za jakoukoliv činnost proti pravidlům, nebo nevyhovující poslání fóra U Pramene, ať již zde jmenovanou, nebo odvoditelnou z všeobecných pravidel a poslání fóra, kdykoliv pozastaveno členství ať již dočasně, nebo trvale.

Sekce č.2 Uživatelé

Svou registrací na fóru U Pramene se zavazuji k následujícímu:


A) Seznámím se s pravidly fóra U Pramene a průběžně se budu informovat o jejich změnách.
B) Během svého členství se budu řídit pokyny moderátorů.
C) Obsah mých příspěvků nebude podle mého nejlepšího vědomí odporovat zákonům České Republiky.
D) Nebudu vědomě porušovat mezinárodní práva, například copyright.
E) Nebudu samoúčelně propagovat a odkazovat na komerční webové stránky.
F) Absolutně se zdržím jakékoliv formy vyhrožování kterémukoliv jinému uživateli nebo členu administrace, ať už veřejně, přes SZ, přes soukromý email, nebo jakoukoliv jinou formou komunikace.
G) Nebudu úmyslně jakýmkoliv způsobem narušovat chod fóra a vědomě ztěžovat práci administrace.
H) Nebudu na fóru U Pramene vědomě uvádět nic nepravdivého.
I) Nebudu vyhledávat, začínat a udržovat osobní spory.
J) Nenařknu nikoho z nepoctivosti, pokud nemohu své tvrzení definitivně a hodnověrně dokázat.
K) Budu se vyjadřovat pokud možno k věci a v příslušném vlákně.
L) Zdržím se komentářů charakteru diskutujících.
M) Zdržím se komentářů charakteru moderátorů.
N) Nebudu nikoho na fóru U Pramene pomlouvat jakýmkoliv způsobem.
O) Než založím nové vlákno, vyhledám si, jestli už existuje vhodné vlákno pro téma mého příspěvku.
P) Budu respektovat tématický styl vlákna označený v prvním příspěvku každého vlákna.
Q) Budu se snažit svými příspěvky neodbočovat od tématu vlákna.
R) Ve vláknech s povoleným odbočením od tématu označím své odbočující příspěvky pomocí funkce “mimo téma” (off topic).

Sekce č3. Moderátoři


A) Je právem a povinností moderátorů napomínat, varovat a eventuelně omezovat přístup uživatelům, jejichž chování se neslučuje s pravidly fóra U Pramene, nebo je nepochybně namířeno proti činnosti, funkci a poslání fóra.
B) Je právem a povinností moderátorů upravovat, editovat, odstraňovat a přemísťovat příspěvky uživatelů, vpisovat poznámky do příspěvků pokud použijí modrou barvu písma, zamykat a odemykat vlákna i jednotlivé příspěvky a třídit je do sekcí a podsekcí dle jejich uznání jak shledají za vhodné a potřebné.
C) Je povinností moderátořů se ve svých SZ členům zdržet jakýchkoliv hrubostí a osobních útoků, či zastrašování členů.
D) Moderátor má právo a povinnost zabanovat jakékoliv vulgární a sarkastické nicky.
E) Moderátor má právo a povinnost přesunout, či odstranit příspěvky s obsahem proti pravidlům bez jakéhokoliv upozornění.
F) Moderátor má právo a povinnost opakovaně varovat, popřípadě banovat uživatele, který si vsune vulgarizmus(y) a osobně namířené poznámky do podpisu.
G) Je právem a povinností Globálních moderátorů nakládat se všemi příspěvky podle těchto pravidel a to i v případě, že přispěvatel je sám moderátorem kterékoliv úrovně.
H) Moderátor nemá právo a nesmí ze své pozice jakýmkoliv způsobem rozhodovat o pravdivosti věcné podstaty jednotlivých příspěvků
I) Je zdvořilostí, avšak nikoliv povinností moderátorů upozornňovat na přemístění příspěvků.
J) Domluva, popřípadě hlasování Globálních Moderátorů převáží nad již učiněným rozhodnutím kteréhokoliv Globálního Moderátora.
K) Je povinností všech moderátorů namísto mazání přemísťovat příspěvky do sekce Moderátoři, vlákno SMAZÁNO, nebo vlákno K Posouzení, pro vzájemnou kontrolu aktivit moderátorů.
L)* Opakované a především úmyslné porušování pravidel fóra U Pramene bude korigováno moderátory progresivně s přihlédnutím k historii sankcí každého uživatele.
M) Upravovat tato pravidla lze pouze po předložení návrhu ke komentáři a případné editaci administraci, t.j. adminovi a globálním moderátorům.
N) Tato pravidla vždy nabývají platnost 30 dní po posledním datu úprav Adminem a Globálními Moderátory a budou následovně vyvěšena na místě původních pravidel.

* Vodítko pro postupné uplatňování sankcí za porušování pravidel fóra U Pramene.

1. - upozornění uživateli na přestupek a odkaz na tato pravidla fóra a případné vrácení příspěvku k přepracování
2. - nanejvýš první varování.
3. - nanejvýš druhé varování
4. - nanejvýš třetí varování následované automatickým banem pokud přišlo během jednoho měsíce od prvního varování.
5. - nanejvýš čtvrté varování následované automatickým banem pokud přišlo během jednoho měsíce od druhého varování.
6. - nanejvýš 1 týden ban
7. - nanejvýš 2 týdny ban
8. - nanejvýš 3 týdny ban
9. - případně trvalý ban

Poznámky:


a) Není povinností moderátorů udílet sankce v každém případě, ale je jejich povinností dodržet posloupnost stupňování sankcí bez přeskakování, s výjimkou spamu, zlomyslných duplicitních nicků a obcházení banu.

b) Uživatelé zabanovaní v minulosti pod jedním nickem mohou být tolerováni pod novým nickem, pokud nepřekročí tato pravidla, avšak opět kdykoliv natrvalo zabanováni, pokud je překročí pod novým nickem, bez ohledu na výše uvedenou posloupnost sankcí..


hanka
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1697
Registrován: ned 13 zář 2009 11:22
Bydliště: Severní Morava
Dal: 812 poděkování
Dostal: 875 poděkování

Re: Změny pravidel FUP 2015

Příspěvek od hanka »

Navrhovaná pravidla se mi zdají být rozumná a nemám k nim připomínky.

Hanka


Všechno je tak, jak má být.
"Všechno co jsme, povstává v našich myšlenkách. Mluv a jednej s nečistou myslí, a budou tě následovat problémy. Hovoř a jednej s čistou myslí, a štěstí tě bude následovat jako stín." Buddha
sisa
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1178
Registrován: ned 16 kvě 2010 9:34
Bydliště: Praha
Dal: 1783 poděkování
Dostal: 634 poděkování

Re: Změny pravidel FUP 2015

Příspěvek od sisa »

To je sekce 2. A jako jeden, B jako dva.......,
Co se týče žertování, porušila jsem pravidla už teď. Zažertovala jsem v nesprávném vlákně a ještě to neoznačila jako OT (off topic - česky mimo mísu)

Tak popojedem.

sekce 1.- A,B,C,D .....OK, standard
E- " citace je žádoucí " neznamená , že je nutná
F.....za jiným účelem mohu?
G, H.....jako v sámošce za socialismu
zbytek OK


sekce 2¨
A......zbytečné, když se neseznámím, jak splním bod D sekce 1?
B,C,D,E.......budiž Ok
F až N ....zbytečné
O ....budiž
zbytek zbytečné, (R -budete povolovat odbočení? V jakém smyslu? ....


sekce 3
nelíbí se ni...zbytečně rozsáhlé pravomoci
K,J ........OK
I ............velice zrádná formulace..............co to je korigováno?..penalizováno spíš.....
H....Ok
G.........nevylučuje domluvu dvou moderátorů proti třetímu
F........při zdejší frekvenci přemísťování je to nutnost
C, D, E ...OK, standard
B....upravovat rovná se editovat....u slova přemísťovat mi vstávají vlasy na hlavě
A....".varovat"? před čím? ve vašem podání to vidím jako synonymum vyhrožování, takže slovo bych vypustila

Přátelé, dle mého, hodně z těchto pravidel předpokládá, že uživatelé jsou nevychovaní a nesvéprávní dementi s IQ houpacího koně.
Edit: viz http://upramene.cz/forum/viewtopic.php?p=136842#p136842 SDK
Uvědomujete si, že čím víc moderátorů a pravidel, tím větší chaos? Moderátor bez respektu potřebuje pravidel nejvíce.


Ilem
Zasloužilý člen
Příspěvky: 3116
Registrován: pon 25 zář 2006 20:52
Bydliště: Hradec Králové
Dal: 71 poděkování
Dostal: 346 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změny pravidel FUP 2015

Příspěvek od Ilem »

Slavek Krepelka píše: E) Svoje příspěvky mám právo upravovat pouze 24 hodin od jejich podání a souhlasím, že po této době přecházejí bezvýhradně do vlastnictví fóra U Pramene. Ve svých příspěvcích nesmím používat modrou barvu písma, která je vyhrazena moderátorům.
Dost dobře to nejde, protože příspěvky "off topic" se automaticky označují modrou barvou. Asi by se jedna z těch barev měla změnit.
Slavek Krepelka píše: C) Obsah mých příspěvků nebude podle mého nejlepšího vědomí odporovat zákonům České Republiky.
Tady potřebuji upřesnění. Týká se to i starších příspěvků? Minulý rok se dost drasticky změnily zákony a musel bych hodně svých příspěvků promazat. Především příspěvky týkající se zdraví. Tam budou mít hodně práce téměř všichni, kteří odpovídají na dotazy. Ve chvíli, kdy se promažou všechny příspěvky odporující zákonům, zbude toho tam žalostně málo.
Mimo téma (offtopic)
Tady je seznam schválených zdravotních tvrzení. http://ec.europa.eu/nuhclaims/ Tvrdit cokoli jiného v oblasti zdraví je protizákonné
Naposledy upravil(a) Ilem dne stř 08 dub 2015 12:48, celkem upraveno 1 x.


"Dum spiro spero"
Ciceron
martin11
Zasloužilý člen
Příspěvky: 4090
Registrován: čtv 17 led 2008 16:08
Dal: 384 poděkování
Dostal: 243 poděkování

Re: Změny pravidel FUP 2015

Příspěvek od martin11 »

v sekci "C" tedy tři mě zásadně chybí, že při zabanování či jiné sankci by měli rozhodnout dva moderátoři a třetí má třeba právo veta aby se nemohli dva dohodnout...co to je za výraz dohodnout ... lépe musí být ve shodě :idea: ...aby se nestalo to co se stalo...a jeden nebo dva ombutsmani z "lidu" jako poradní hlasy těchto moderátorů, ti by je mohli ignorovat, ale byli by zde pro případ rozporu mezi moderátory, jak se tady tuhle stalo :bhead: co na to předkladatel návrhu "nových " pravidel???...martin11 :D

1/E ... příspěvek je vlastnictvím Fora....to jako vymyslím "něco" a toto je vlastnictvím Fora...z právního hlediska se členstvím zde k tomuto zavazuji...takže tuto formulaci zrušit nebo upravit...

2/C to jako abych pročetl Ústavu, všechny zákony atd....se někdo :ptrain:

pss...dostanu napomenutí nebo 1denní ban :roll:
Naposledy upravil(a) martin11 dne stř 08 dub 2015 12:52, celkem upraveno 1 x.


... věřím, že se " TO " povede ......
milda
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1287
Registrován: čtv 30 črc 2009 20:34
Dal: 694 poděkování
Dostal: 482 poděkování

Re: Změny pravidel FUP 2015

Příspěvek od milda »

Absolutně souhlasím se sisou.

Pokud je to opravdu nutné, doplnil bych jen pár důležitých pravidel.

Jinak to bude jako v našem státě. Čím víc zákonů, tím větší bordel! A opravdu nejsme nesvéprávní puberťáci.
A moderátor taky není pánbůh. ;)

:D :pivko:


Chceš-li vědět, co je nového, podívej se do starých knih.
https://www.youtube.com/watch?v=PWidnE45k2k
https://www.youtube.com/watch?v=oXl5ixBtjpY
Slavek Krepelka
Zasloužilý člen
Příspěvky: 6292
Registrován: ned 07 bře 2010 3:35
Bydliště: Ottawa, Canada, dočas. Praha
Dal: 2432 poděkování
Dostal: 3248 poděkování

Re: Změny pravidel FUP 2015

Příspěvek od Slavek Krepelka »

Ilem píše:
Slavek Krepelka píše: E) Svoje příspěvky mám právo upravovat pouze 24 hodin od jejich podání a souhlasím, že po této době přecházejí bezvýhradně do vlastnictví fóra U Pramene. Ve svých příspěvcích nesmím používat modrou barvu písma, která je vyhrazena moderátorům.

Dost dobře to nejde, protože příspěvky "off topic" se automaticky označují modrou barvou. Asi by se jedna z těch barev měla změnit.
Děkuji, požádáme Rivala o změnu barvy offtopik textu.
Ilem píše:
Slavek Krepelka píše:
C) Obsah mých příspěvků nebude podle mého nejlepšího vědomí odporovat zákonům České Republiky.
Tady potřebuji upřesnění. Týká se to i starších příspěvků? Minulý rok se dost drasticky změnily zákony a musel bych hodně svých příspěvků promazat. Především příspěvky týkající se zdraví. Tam budou mít hodně práce téměř všichni, kteří odpovídají na dotazy. Ve chvíli, kdy se promažou všechny příspěvky odporující zákonům, zbude toho tam žalostně málo.
:) No to abychom ještě najmuli právníka. Tento bod odpovídá znění základních pravidel a je tu pouze opakován. Navíc jde o naprosto standartní bod na nejspíše každém fóru atp. Jde o upozornění každého uživatele, nikoliv o to, že tady bude někdo pískat, co je a co není zákonné.

S laskavým pozdravem, Slávek.


Je-li tvá přítomnost ve výhni okolností, vyuč se kovářem své budoucnosti.
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2416 poděkování

Re: Změny pravidel FUP 2015

Příspěvek od poota »

sisa píše:To je sekce 2. A jako jeden, B jako dva.......,
Kdo jiný, než moderátor by Ti asi tak měl dávat případné pokyny?
Působíš na mě dojmem, že jsi vyrostla na nemoderovaných fórech, kde si každý plácá, co ho napadne.
sisa píše:sekce 1.- E- " citace je žádoucí " neznamená , že je nutná
F.....za jiným účelem mohu?
G, H.....jako v sámošce za socialismu
E- musíš číst o drobet pozorněji "citace je žádoucí zkracovat ..." - ale raději vysvětlím. Tím je míněno, že když u příspěvku na celou stránku reaguješ pouze na jednu jedinou větu, tak v zájmu přehlednosti je vhodné mít v té citaci jenom tu jednu větu a ne celý ten příspěvek.
F.... ano, z této formulace vyplývá, že za jiným účelem můžeš. Například při ztrátě nebo zapomenutí hesla si můžeš vytvořit novou registraci pro vyřešení tohoto problému.
G, H.... zcela správně, je lepší využívat už zaběhané reflexy než vytvářet nové
sisa píše:sekce 2¨
A......zbytečné, když se neseznámím, jak splním bod D sekce 1?
B,C,D,E.......budiž Ok
F až N ....zbytečné
O ....budiž
zbytek zbytečné, (R -budete povolovat odbočení? V jakém smyslu? ....
A.... k tomu, že se s pravidly seznámíš, se zavazuješ svou registrací, když se s nimi neseznámíš, tak jsi už od počátku neukázněná a nejspíš s Tebou budou problémy zaviněné jednak Tvou neukázněností a pak i Tvou nevědomostí.
F až N .... to, že význam těchto bodů nechápeš mi signalizuje, že Ti není zcela jasné, co je nejčastější příčinou tzv. flame

zbytek Ti připadá zbytečný, protože ta vlákna neuklízíš.
Při založení vlákna, tedy pokud to dělá seriózní člen, tak rovnou napíše svoji představu o tom, k čemu má dotyčné vlákno sloužit, jakým způsobem by se v něm mělo diskutovat a také jak dalece se může případně od tématu odbočovat - tyhle instrukce potom moderátoři respektují a podle nich se i řídí.
sisa píše:sekce 3
nelíbí se ni...zbytečně rozsáhlé pravomoci
Já z nich taky nejsem nadšen, ale bez nich to bohužel nejde
sisa píše:I ............velice zrádná formulace..............co to je korigováno?..penalizováno spíš.....
U dotyčného se snažíme docílit toho, aby své jednání opět přizpůsobil pravidlům, tedy ho zkorigoval. Rozhodně nám nejde o to nějak ho potrestat a nebo se mu za jeho chybu pomstít.
sisa píše:G.........nevylučuje domluvu dvou moderátorů proti třetímu
To opravdu nevylučuje, ale je to způsob, jak jeho rozhodnutí "zrušit" jinak, než zásahem admina.
sisa píše:F........při zdejší frekvenci přemísťování je to nutnost
Ona ta frekvence závisí hlavně na tom, jak často si lidé plácnou co chtějí kam chtějí bez ohledu na to, kam to patří. Předpokládám, že se přesuny výrazně omezí, protože stejně jako jde příspěvek vrátit k přepracování, tak jde příspěvek vrátit ke správnému umístění.
sisa píše:B....upravovat rovná se editovat....u slova přemísťovat mi vstávají vlasy na hlavě
A....".varovat"? před čím? ve vašem podání to vidím jako synonymum vyhrožování, takže slovo bych vypustila
Vzhledem k tomu, jak snadno Tebou zmítají různé emoce, je dobře že ta pravidla nesestavuješ zrovna Ty.
sisa píše:Přátelé, dle mého, hodně z těchto pravidel předpokládá, že uživatelé jsou nevychovaní a nesvéprávní dementi s IQ houpacího koně.
Rozhodně netvrdím, že se všechny ty předpoklady u někoho scházejí, ale poměrně často nacházím alespoň jeden z nich. Pravidla, která by tyhle okolnosti velkoryse pomíjela, by byla značně naivní a nejspíš taky nefunkční.

Zdravím - poota


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
Vlčice
Zasloužilý člen
Příspěvky: 308
Registrován: pon 14 črc 2014 21:19
Bydliště: ČR
Dal: 436 poděkování
Dostal: 281 poděkování

Re: Změny pravidel FUP 2015

Příspěvek od Vlčice »

Bod C/3 navrhuji buď úplně zrušit nebo jeho ustanovení rozšířit i do sekce 2.


poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2416 poděkování

Re: Změny pravidel FUP 2015

Příspěvek od poota »

Mám takovou prosbu ke všem - dodržujte tento tvar:
sekce 3, bod C
pak bude jasné, o co se jedná.
Daleko lepší by bylo bod, o kterém mluvíte, ocitovat celý, aby se nemuselo pracně vracet na to znění - ale obávám se ale, že správné citování není zrovna vaší silnou stránkou.

A ještě - za poněkud úsměvné považuji, když se ke změnám v pravidlech vyjadřují lidé, kteří ještě nečetli ta stávající - podle čeho asi posuzují jejich zlepšení nebo zhoršení :dknow:

Zdravím - poota


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
Vlčice
Zasloužilý člen
Příspěvky: 308
Registrován: pon 14 črc 2014 21:19
Bydliště: ČR
Dal: 436 poděkování
Dostal: 281 poděkování

Re: Změny pravidel FUP 2015

Příspěvek od Vlčice »

Sekce 1:

A) Příspěvky uživatelů fóra U Pramene vyjadřují názory autorů které se nemusí shodovat s názory administrace a že
administrace není zodpovědná za tyto názory.


E) Svoje příspěvky mám právo upravovat pouze 24 hodin od jejich podání a souhlasím, že po této době přecházejí bezvýhradně do vlastnictví fóra U Pramene...................

Poznámka Vlčice:
autor příspěvku nemůže být zodpovědný za předmět vlastnictví fóra
body A a E v sekci 1 si protiřečí
navrhuji bod E v sekci 1 upravit v ohledu bezvýhradního vlastnictví fóra U Pramene
autor by měl mít možnost požádat administrátora o odstranění/vrácení příspěvku


poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2416 poděkování

Re: Změny pravidel FUP 2015

Příspěvek od poota »

Vlčice píše:Sekce 1:

A) Příspěvky uživatelů fóra U Pramene vyjadřují názory autorů které se nemusí shodovat s názory administrace a že
administrace není zodpovědná za tyto názory.


E) Svoje příspěvky mám právo upravovat pouze 24 hodin od jejich podání a souhlasím, že po této době přecházejí bezvýhradně do vlastnictví fóra U Pramene...................

Poznámka Vlčice:
autor příspěvku nemůže být zodpovědný za předmět vlastnictví fóra
body A a E v sekci 1 si protiřečí
navrhuji bod E v sekci 1 upravit v ohledu bezvýhradního vlastnictví fóra U Pramene

autor by měl mít možnost požádat administrátora o odstranění/vrácení příspěvku
Tvoje námitka má logiku a i já bych se přimlouval za změnu zhruba v tomto smyslu:

E) Svoje příspěvky mám právo upravovat pouze 24 hodin od jejich podání a souhlasím s tím, že po této době ztrácím právo s nimi jakkoli manipulovat.

Zdravím - poota


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
sisa
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1178
Registrován: ned 16 kvě 2010 9:34
Bydliště: Praha
Dal: 1783 poděkování
Dostal: 634 poděkování

Re: Změny pravidel FUP 2015

Příspěvek od sisa »

"Svoje příspěvky mám právo upravovat pouze 24 hodin od jejich podání a souhlasím s tím, že po této době ztrácím právo s nimi jakkoli manipulovat."

Rozvila bych slovo "manipulovat" na "osobně manipulovat".


Slavek Krepelka
Zasloužilý člen
Příspěvky: 6292
Registrován: ned 07 bře 2010 3:35
Bydliště: Ottawa, Canada, dočas. Praha
Dal: 2432 poděkování
Dostal: 3248 poděkování

Re: Změny pravidel FUP 2015

Příspěvek od Slavek Krepelka »

Vlčice píše: ... navrhuji bod E v sekci 1 upravit v ohledu bezvýhradního vlastnictví fóra U Pramene
autor by měl mít možnost požádat administrátora o odstranění/vrácení příspěvku
Tož jsem znění změnil na Pootovu verzi a navíc jsem rozhodil 4 pravidla v jednom bodě na jednotlivé body, čímž se nám posunula písmenka bodů. Změny jsou v červené barvě.

Jinak je zaběhnutou praxí, že kdokoliv má možnost požádat moderátora o změnu, či smazání jeho příspěvku staršího 24 hodin. Ze zkušenosti se tak však málo kdy stane právě kvůli porušení souvislosti vláken. SDK


Je-li tvá přítomnost ve výhni okolností, vyuč se kovářem své budoucnosti.
Ilem
Zasloužilý člen
Příspěvky: 3116
Registrován: pon 25 zář 2006 20:52
Bydliště: Hradec Králové
Dal: 71 poděkování
Dostal: 346 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změny pravidel FUP 2015

Příspěvek od Ilem »

Slavek Krepelka píše:
Ilem píše:
Slavek Krepelka píše:
C) Obsah mých příspěvků nebude podle mého nejlepšího vědomí odporovat zákonům České Republiky.
Tady potřebuji upřesnění. Týká se to i starších příspěvků? Minulý rok se dost drasticky změnily zákony
:) No to abychom ještě najmuli právníka.
Teď jsem si uvědomil, že starší příspěvky již nelze upravovat. Takže logicky se jich změna zákonů nemůže dotýkat, takže kdybych byl hnidopich, formulace by měla znít takto: "Obsah mých příspěvků nebude podle mého nejlepšího vědomí odporovat zákonům České Republiky, platných v době psaní příspěvku." Nebo tak nějak.


"Dum spiro spero"
Ciceron
Zamčeno

Zpět na „Úvodní informace“