Aktuálně: Probíhá přechod na novou verzi fóra. Postupně bude upravován vzhled a funkčnost fóra. Nahlaste prosím nalezené chyby...

Orgonový akumulátor a orgonity

Praktická část fóra.

Moderátor: Rival

Odpovědět
sysel
Zasloužilý člen
Příspěvky: 240
Registrován: sob 02 čer 2012 13:21
Dal: 49 poděkování
Dostal: 52 poděkování

Re: Orgonový akumulátor a orgonity

Příspěvek od sysel »

Reichova práce přináší jasný a přehledný popis energie orgonu a její funkce. Následujících deset vlastností je z odvozeno z jeho objevů:

Obrázek

1) Nemá setrvačnost ani hmotnost. Toto je jeden z důvodů, proč je velmi obtížné ji změřit běžnými technikami. Avšak hmota úzce závisí na charakteru nehmotného pole orgonové energie, kterým je obklopena veškerá hmota. Měření hmotnosti či setrvačnosti ukazují charakteristiku tohoto pole právě tak dobře, jak je jím objekt naplněn.
2) Je všudypřítomná. Energie orgonu naplňuje veškerý prostor. Nachází se v různých stupních koncentrace (nebo „náboje“), ale nikde není zcela nepřítomna. Má formu vakua, které je v atmosféře nebo okolním prostoru, jež nazývali ranní fyzikové éterem.
3) Představuje médium pro elektromagnetické a gravitační pole. Opět, jako éter, energie orgonu je substrátem mnoha základních přírodních jevů. Pohybuje se v ní světlo, spolu s elektromagnetickými a gravitačními silami. Významným úkolem orgonomů je začlenit naše znalosti energie orgonu do ortodoxní fyziky.
4) Stále se pohybuje. Neustálý pohyb může být pozorován při vhodných podmínkách. Jeden představuje pulzování, nebo rozpínání a smršťování, druhý je tokem podél silokřivek.
5) „Popírá“ zákon entropie. Energie orgonu je přitahována koncentrací své energie. Ne jako teplo či elektřina, které vždy přímo proudí od vyššího potenciálu k nižšímu, ale energie orgonu proudí od svého nižšího potenciálu k vyššímu. V tepelné soustavě není okolní energie absorbována, teplo je odevzdáno teplejším tělesem a absorbováno chladnějším, dokud se teplota v celém systému nevyrovná. „Entropie se zvyšuje,“ jak je teplo rovnoměrněji předáváno. Teplo přechází ze slunce do okolního prostoru, neproudí z okolního prostoru ke slunci. Na totožném principu pracuje ústřední topení; teplo z místnosti nepřechází do radiátoru. Tento proces je v souvislosti se zákonem o entropii. Energie orgonu pracuje na opačném principu. Vysoká koncentrace energie orgonu přitahuje tuto energii ze svého okolí o nižší koncentraci. „Entropie se snižuje,“ čím více je přenášena rovnoměrně.
Může být chybou domnívat se, že tok energie orgonu z nižšího potenciálu k vyššímu je pouze návrat zákona entropie či pokoušet se vysvětlit tento proces rovnicemi termodynamiky vratným znaménkem časového parametru. Neentropický orgonoický proces není totožný s mechanickým; jsou kvalitativně zcela odlišné od entropického procesu. Toto je proces odpovědný za růst živých věcí, učení a vývoj jednoduchého ve složité. V neživé přírodě je odpovědný za růst mraků a bouřek v atmosféře, ve vesmírném rozsahu za růst galaxií a hvězd uvnitř nich. Toto vede nezbytně k dalším vlastnostem orgonové energie.
6) Je formou jednoty, která má ohniska tvorby aktivity. Energie jednoty orgonu může být živoucí, či neživá: bion, buňka, rostlina, zvíře & mrak, bouře, planeta. hvězda, galaxie
Všechny z těchto energií orgonu mají společné rysy. Celá výše diskutovaná„negativní entropie“ přináší přírodě životní energii. Veškerým „životním cyklům,“ od narození, růstu, maturitu a rozpad.
7) Tvoří podstatu hmoty. Při vhodných podmínkách se hmota skládá z nehmotné orgonové energie. Tyto podmínky nejsou mimořádné či neobvyklé a Reich věřil, že je takto tvořena nová hmota na této planetě.
8) Je základem života. Energie orgonu je životní energií a díky ní se liší živé od neživého. Toto může být vysvětleno následovně: Nějaká energie orgonové jednoty rozvine speciální kvality spojené se životem, což je druhem řetězové reakce tvořivého procesu. Kvality, které jsou typické pro oddělení živých od neživých celků orgonu představují:
a) Reprodukci podobných celků z jednoho či dvou rodičů
b) Evoluci celků v přímém vyšším vývoji
c) Přítomnost vědomí, možnosti zakoušení citů určitých kvalit, uvědomění si okolí
d) Přítomností možnosti volby, možnosti individuální kontroly vlastního pohybu
První dvě vlastnosti se objevují u všech živých věcí. Poslední, tak dalece, jak známe, se vyskytují pouze v živočišné říši.
O energii orgonu toho může být řečeno daleko více a tato věda může být podrobněji studována. Pro účely tohoto přehledu je to dostačující, avšak s poznámkou, že Reich studoval pečlivě roli orgonu v běžných fenoménech života.
9) Oddělením toku energie orgonu může být získána vzájemná přitažlivost a splynutí. Superponování je základní formou tvořivého procesu. Ve volném prostoru proudí superponované energie orgonu ve formě dvou proudů energie, které se spirálovitě sbíhají. Tato forma je nejlépe viditelná ve spirálách galaxií, také v hurikánu a dalších mracích cyklónů. Na opačném konci této řady velikostí je tvořena hmota částic superponací dvou malých proudů energií. Totožný proces probíhá v živých organismech, v dané formě, ovlivněnou příslušnou strukturou. Páření je principálním vyjádřením funkce superponace v živé přírodě během orgasmu. Síla a hloubka pocitů při páření odráží intenzitu toku orgonové energie.
10) Může být ovládána a kontrolována zařízeními pro orgonovou energii. Možná prvním zařízením pro orgonovou energii byl „bacquet“ of Mesmer, primitivním, ale patrně účinným orgonovým akumulátorem. Reich objevil několik zařízení pro ovládání orgonové energie. Nejznámějším z nich je akumulátor orgonové energie. Uzavřený akumulátor je tvořen soustavou vrstev kovového a nekovového materiálu, mezi nimiž je uložena energie. Na podobném principu je založen Reichův přístroj pro ovládání počasí, typ přímé antény, pomocí které je možno přijmout velké množství orgonové energie z atmosféry. Při vhodném použití může tento přístroj vyvolat velké změny v počasí.
K výše uvedeným deseti bodům orgonové energie, které popsal Reich, jsem přidal další dva.
11) Orgonová energie je využita během procesu tvoření přeměnou na jiné druhy energií. Nejjasnějším příkladem je metabolismus zvířat, které přeměňují chemickou energii jídla při metabolismu pro růst. Bouře, které jsou také systémem orgonové energie, využívají latentního tepla kondenzace vodní páry jako zdroj uložené energie. Hvězdy mohou využít tepla termonukleární fůze pro zachování své vysoké teploty, ačkoliv mám výhrady, zda-li hraje fůzní reakce klíčovou roli v reakci hvězdy, jak tvrdí astronomové. Před padesáti lety bylo astronomům podáno zcela odlišné vysvětlení pro zdroj tepla planet, a dalších padesát let může být v módě. V dalších případech je evidentní, že proces orgonové energie zahrnuje uloženou energii, která je použita mnoha způsoby ve službách tvořivého procesu.
12) „Spontánní vznik“ a další procesy energie orgonu mohou vyžadovat nerušený kontakt s vesmírnými proudy orgonové energie. Spontánní vznik živého organismu málokdy nastane při laboratorních podmínkách biologických vědců, tyto podmínky jsou zcela cizí a abnormální v živé přírodě. Život mohl a povstal z neživé hmoty během mnoha přírodních podmínek. Tento proces je detailně popsán Reichem. Věřím v základní rys těchto podmínek, ve kterých se život vyvinul z hmoty přímým kontaktem s proudem orgonové energie. Prvoci se zřídkakdy objeví samovolně v roztocích, které jsou sterilizovány a uchovány v uzavřených nádobách. Objeví se pravidelně v totožných podmínkách , sterilních a uchovávaných bez kontaminace, ale prostředí není uzavřeno okolí.

Ahoj
sysel


"Kdo CHCE - hledá způsob. Kdo NECHCE - hledá důvod"!
django1
Zasloužilý člen
Příspěvky: 317
Registrován: úte 29 kvě 2012 6:38
Dal: 4 poděkování
Dostal: 60 poděkování

Re: Orgonový akumulátor a orgonity

Příspěvek od django1 »

Mimo téma (offtopic)
sysel prostě vykrádá jiné weby
http://www.orgo.cz/viewtopic.php?f=6&t=40
neptejte se ho na detaily, nemůže odpovědět.
sysle nedá se nic dělat, ale kalíš vodu a vydáváš za fakta něco, cos jinde převzal a slepě uvěřil.
:!: Kromě odkazu na již zmíněné stránky je příspěvek dokonale nepřínosný a navíc i nepříjemně tendenční. Kdyby na něj sysel a Slávek nereagovali, tak bych ho smazal a vrátil k přepracování - poo


Zkus se podělit o své zkušenosti namísto hlásání své pravdy. Jsem huhu
Slavek Krepelka
Zasloužilý člen
Příspěvky: 6292
Registrován: ned 07 bře 2010 3:35
Bydliště: Ottawa, Canada, dočas. Praha
Dal: 2432 poděkování
Dostal: 3248 poděkování

Re: Orgonový akumulátor a orgonity

Příspěvek od Slavek Krepelka »

:D Nazdar Sysle.

1) Nemá setrvačnost ani hmotnost...... Formulace stojí za prd a je nepřesná. Orgon je éter, přesněji éter a jeho procesy a je z něj umotána i hmota. Ne, že je v ní přítomen. Jisté jeho pocesy uzavřené z valné části do kruhových smyček, přesněji vírových smyček, se chovají jako hmota a jsou tak v dnešní době klasifikované,zatímco nevírové struktury, což je otázkou relativní velikosti vírových smyček (jako tornádo v rámci hurikánu) který má lokálně jinou geometrii procesu avšak stejnou podstatu, se chová tak, že vykazuje vlastnosti setrvačnosti a hmotnosti.
2) Je všudypřítomná. .... Všudypřítomný, jinak celkem fajn až na to, že energie je vlastnost a vlastnost nemůže nic naplňovat. Opět jde o proces éteru.
3) Představuje médium pro elektromagnetické a gravitační pole. ..... Zajisté až na to, že začlenit to do doučasné fyziky to nepůjde. Ta je zralá na šrot kromě většiny Newtonovy mechaniky a pár málo všeobecných pouček z elektřiny a optiky atp.
4) Stále se pohybuje. ..... druhý je tokem podél silokřivek. Absolutně. Ty toky jsou naprosto kritická část porozumnění dynamického procesu orgonu.
5) „Popírá“ zákon entropie. .... Nepopírá. Není vinou Boltzmana, který zákon zformuloval výlučně pro přenos tepelné energie, že další generace vědů ho naprosto nesmyslně přenesly na všechny druhy energie a zevšeobecnily jeho platnost. Zákon entropie stojí přesně v rámci své formulace a kontextu termodynamiky, ale ne mimo něj.
6) Je formou jednoty, .... Spíš sjednocování, které je však nějak vyvažované vytěsňováním. Jinak by se vše smrsklo do ničeho. Tohle je ořech s velmi tvrdou skořápkou.
7) Tvoří podstatu hmoty. .... No právě.
8) Je základem života. .... Je základem všeho, tudíž i života.
a) Reprodukci podobných celků z jednoho či dvou rodičů. To asi ne. vím alespoň o jednom případě, kdy bakterie vytvoří jakousi houbu relativně velikých rozměrů, která má schopnost se sama propagovat a dvě takové houby se pak dokážou vzájemně rozmnožit, jenom aby se opět rozpadly na bakterie, tedy do jednobuněčné formy. To ale Reich těžko mohl vědět.
b) Evoluci celků v přímém vyšším vývoji OK.
c) Přítomnost vědomí, možnosti zakoušení citů určitých kvalit, uvědomění si okolí OK
d) Přítomností možnosti volby, možnosti individuální kontroly vlastního pohybu OK
První dvě vlastnosti se objevují u všech živých věcí. Poslední, tak dalece, jak známe, se vyskytují pouze v živočišné říši. :laugh: A co jako není živočišná říše? To, že vidíme šutr jako neživou věc neznamená, že není součástí "těla" galaxie a vesmíru, či jeho úseku, který živočichem může býti a podle všech proavidle rozlišení mezi živým a neživým jest.
9) Oddělením toku energie orgonu ... :laugh: V podstatě je to OK, ale formulace je velice omezená ať už neshopností autora popsat slovy o co jde, nebo jeho nedůsledností myšlenkového procesu (při vší nesmírné úctě). Všechny toky jsou prolnuté a na té prolnutosti závisí jejich schopnost téct. Dají se odděleně představit a právě díky slučování některých do harmonických forem stejných směrů, ale skutečně oddělit se nedadají. Co se týče cyklónů a galaxií, někdo si vybral co se mu hodilo do krámu. Ony jsou totiž i spirálové galaxie které mají více než dvě ramena a stejné platí pro oka hurikánů a pro víry, i když tyto formy jsou méně časté.
10) Může být ovládána a kontrolována ... Samozřejmě. Už zákon hůl do vody ponořená vypadá jak nalomená svědčí o tom, že světlo následuje některé ze struktur orgonu záviseje na jeho momentálním směru a lokální změně struktury orgonu (éteru) kterou se pohybuje jeho vlna.
11) Orgonová energie je využita během procesu tvoření přeměnou na jiné druhy energií. ... Velice platná všeobecnost.
12) „Spontánní vznik“ a další procesy energie orgonu mohou vyžadovat nerušený kontakt s vesmírnými proudy orgonové energie. Spontánní vznik živého organismu málokdy nastane při laboratorních podmínkách biologických vědců, .... Tohle je dost zajímavé vzhledem ke stínění. Před pár dny jsem se trochu rochnil v pokusnictví a nevím koho, ale šlo o to, že je rozdíl v izolování křemičitým sklem a silikátovým sklem (co je mezi těmi skly za technický rozdíl jsem nezkoumal. Přenos onemocnění z jedné bakteriální kultury do druhé se koná pokud jsou kultury uzavřené v křemičitém skle, ale ne pokud jsou uzavřené v silikátovém skle. Tohle je jeden z největších průserů moderní vědy. Málo kdy jsou přesně zachovány podmínky pokusů, v podstatě nikdy už díky lokalitě a času pokusu. Pak hold dost věcí které někdo spáchal opětovně spáchat nejde a to nemluvím o přístupu dotyčného k pokusu. ten přístup má totiž na výsledek tím větší vliv, čím je věd zaujatější a čím je pokus jemnější.

Jinak Sysle k těm dvěma proudům. Není to sice úplně špatně, ale není to úplně správně. Dvojitá spirála je jenom jednou z forem jak geometricky a jak je demonstrováno na galaxiích a hurikánech. Jenže on ten vztah je podstatně komplexnější a takovýhle neůplný popis je velmi zavádějící. Reichovo možná štěstí, ale možná také neštěstí, jak v čem, byla jeho zaujatost velmi silným vlivem Freuda. Ten člověk byl naprostý máča a na Reichovi se hodně podepsal. Reich se snaží popsat už velice globální jevy zjednodušováním, což je přesně to, co je třeba vytknout i ofiko vědě. Pod vším tím orgonovým dějem je základní princip, který jakž takž popsal rozumně Leedskalnin a asi i další lidi. Jde o vzájemný spirálový pohyb dvou proudů éteru proti sobě (párů orgonového proudění) s tím, že se vzájemně plně prolínají po celé své délce a tím si udržují svou strukturu i rychlost. Ačkoliv jde o dva protichůdné toky, jejich výsledná energie se může zvenčí jevit jako nijaká, a projevovat se jenom jako pevnost, ale vnitřně existuje. Jenže to není komplet. Zároveň se nejspíš naprosto stejné páry prostorově vytěsňují, čímž dochází i k odpudivým silám a zachování odstupu. Tyto jednotlivé a základní toky se vzájemně také kříží a prolínají se velice lokálně právě ve svých zkříženích, čímž si jak materiály, tak to, čemu se říká prostor, zachovává svou prostorovou vlastnost a proto orgon, což je jenom jiný termín pro éter, globálně a spontáně ani nekolapsuje, ani se spontálně nerozpíná, i když lokálně samozřejmě pod různými vlivy dokáže prostorvě pulsovat a kde co. Tohle je věc, která kde komu uniká a unikla i Reichovi. Vůbec není pravda, že je vše relativní jak nám to nakecal Einstain. Orgonové toky, ať již viděny jako jednotlivé, nebo jako poslučované do veletoků, tvoří universální a velice pevnou strukturu jak hmoty, tak vakua. Je na tom založena i setrvačnost. Jde o prolínání a zachování frekvence spirálovitosti těchto toků a spirálovitost základní se dále spiráluje do čím dál tím komplexnějších spirálovitostí větších rozměrů. Zatímco éterové částice se skutečně pohybují po spirálách (závitech) drah, spirály drah jsou v sobě dost pevně zaklesnuté a tvoří universální prostorový odkaz, který je nehmotný. Jako analogie, v jámě plné hadů se sice hadi vzájemně po sobě plazí, jejich fyzické formy se pohybují, ale vlnový vzorek jejich vzájemných tvarů je více méně statický. Dokáže se přešmykávat a pulsovat atd, ale vzhledem k jámě se nikam nepohybuje. Jinak by se totiž hadi neměli o co a jak vzájemně opírat.

S laskavým pozdravem, Slávek.


Je-li tvá přítomnost ve výhni okolností, vyuč se kovářem své budoucnosti.
sysel
Zasloužilý člen
Příspěvky: 240
Registrován: sob 02 čer 2012 13:21
Dal: 49 poděkování
Dostal: 52 poděkování

Re: Orgonový akumulátor a orgonity

Příspěvek od sysel »

django1 píše:sysel prostě vykrádá jiné weby
http://www.orgo.cz/viewtopic.php?f=6&t=40
neptejte se ho na detaily, nemůže odpovědět.
sysle nedá se nic dělat, ale kalíš vodu a vydáváš za fakta něco, cos jinde převzal a slepě uvěřil.

:!: Kromě odkazu na již zmíněné stránky je příspěvek dokonale nepřínosný a navíc i nepříjemně tendenční. Kdyby na něj sysel a Slávek nereagovali, tak bych ho smazal a vrátil k přepracování - poo
Proč bych vykrádal naš vlastní orgo-web??
Zde to uvadim z toho duvodu, že by se k tomu mohl jeste nekdo vyjadřit, ale na urovni ne jako Tve primitivní slinty.
Když máš pocit, že bys mohl něčím přispet, tak to napiš, budu vdečen. Pokusim se to cele dat dohromady, co si o tom myslim já. Víš je docela málo pravd a hlavne popisů pokusů. Nikdo neví jestli to je pravda atd...
Ja jsem si na pokusech spoustu vecí overil.....ale stale je to žalostně málo!!!!
Ty jsi v tomto prakticky dokázal co??? U te spiraly mam jasne odskoušeno, že proste nikomu v přívesku nevadí a je harmonická, narozdíl od keltské. Když má Orgonit v sobě dvojitou spirálu je silnější, ale není rušivý.
Jinak me vlastne vubec nezajima Tvá činnost. Ja po ruzných dohadech mam nyni inspiraci, jak možná dál :-)
A detailů jsem zde uvedl dost(kdo si co z toho vezme, je každého vec). Není pro Tebe uvavné vyvíjet tuto tupou činnost, když ses jedovate rejpal i v kedlubnách...haha..
Ale nic ve zlém, ja jen, že jsi měl docela nechutnou poznámku.
Krasny den
Sysel
Naposledy upravil(a) sysel dne ned 26 srp 2012 20:42, celkem upraveno 1 x.


"Kdo CHCE - hledá způsob. Kdo NECHCE - hledá důvod"!
Slavek Krepelka
Zasloužilý člen
Příspěvky: 6292
Registrován: ned 07 bře 2010 3:35
Bydliště: Ottawa, Canada, dočas. Praha
Dal: 2432 poděkování
Dostal: 3248 poděkování

Re: Orgonový akumulátor a orgonity

Příspěvek od Slavek Krepelka »

django1 píše:sysel prostě vykrádá jiné weby
http://www.orgo.cz/viewtopic.php?f=6&t=40
neptejte se ho na detaily, nemůže odpovědět.
sysle nedá se nic dělat, ale kalíš vodu a vydáváš za fakta něco, cos jinde převzal a slepě uvěřil.

:!: Kromě odkazu na již zmíněné stránky je příspěvek dokonale nepřínosný a navíc i nepříjemně tendenční. Kdyby na něj sysel a Slávek nereagovali, tak bych ho smazal a vrátil k přepracování - poo
Když z toho Sysla vynechám, dívám se na podstatu celého vědeckého a vzdělávacího systému v kostce. Skoro by se to dalo považovat pro svou jednoduchost za definici.

I když mám osobně veliké výhrady k Syslově častému fantazírování (promiň Sysle), vidím také druhou stranu mince a ta je o dost zajímavější. Ono se leckdy leckdo dopracuje výsledků cestami intuitivními a na první i druhý pohled racionálně nepochopitelnými, ale jenom tehdy, pokud má zájem a něco pro to dělá. Tápeme v tom vědění všichni včetně zarytých technokratů, kteří také tápou, ale že se drží zábradlí příruček pro většinu, domáhají se práva předstírat, že nejsou ztraceni. Není otázkou jestli tápeme, nebo ne, ale do jaké míry. To, že sem Sysel dal něco z Reicha je naprosto normální praxe. Reich udělal nesmírný kus práce už tím, že namyslel mrakonič, orgonový akumulátor a i orgonity a také tím, že se vše pokusil nějak vysvětlit a rozvést a převést do praxe. Nevidím jedinný důvod, proč by měl Sysel Reicha nějak papouškovat, když na něj může jak jen to je možné co nejpříměji odkázat. Že tomu slepě věří? Kdyby tomu tak bylo, nebude se tím zabývat stylem, kterým se tím zabývá. Že pro to nemá sám lepší vysvětlení? A kdo jako má a pokud má, nakolik je jisté, že je lepší? Myslím tím tedy téma orgonu, ne chemtrails atp.

Osobně by mne daleko víc zajímalo Django, co máš co říct k tomu, co sem Sysel okopnul, než co si myslíš o Syslovi. Jsme ve vlákně Orgonový akumulátor a orgonity, ne ve vlákně Sysel a Sysloviny.

S laskavým pozdravem, Slávek.


Je-li tvá přítomnost ve výhni okolností, vyuč se kovářem své budoucnosti.
django1
Zasloužilý člen
Příspěvky: 317
Registrován: úte 29 kvě 2012 6:38
Dal: 4 poděkování
Dostal: 60 poděkování

Re: Orgonový akumulátor a orgonity

Příspěvek od django1 »

Mimo téma (offtopic)
sysel píše: Proč bych vykrádal
To není podstatné. Podstatné je, že tu tvrdíš něco, co nedokážeš vysvětlit. Třeba toto :
je to tak, že toto jsou nazvy, pod kteryma se toto resi. je to kvuliva to, že to nevzniklo u nas. znamená , že sám nevíš, co který výraz znamená ( na orgo webu jsou vysvětlené ) a jen slepě papouškješ.

Proč mi to vadí a proč bych byl rád, kdybys uváděl jen to, co víš :
orgon, aether , a kdovíco ještě je možná neprobádaná forma energie. Při pátrání po ní a jejích projevech mi může uškodit tvé tvrzení z pon 11 čer 2012 18:01 , ( http://www.emnergie.upramene.cz/forum/p ... 7&p=102761 ) které nedokážeš obhájit a jednotlivé dotazy shazuješ teoretickou fyzikou.
Kdybych ti uvěřil, vydal bych se po špatné cestě. A to je co mi vadí. Píšeš a kopíruješ sem dohady a vydáváš je za fakta. Klameš.
dokonce ani na vašem orgowebu, kam jsi postnul ten omračující příspěvek jsi nedokázal odpovědět a vysvětlit co je to vlna.
Evidentně je poznat už podle slohu co jsi psal ty a cos někde okopíroval. Když napíšeš že jsi našel takové a takové informace a dáváš je k posouzení, bude to serioznější.

Všimni si, že k tvým zkušenostem ohledně octa nemám ani slovo. Nevím o tom nic, nebyl jsem u toho, nezkoušel jsem to. Je tady na fóru celé jedno vlákno stvořené tím, že tam někdo stále vkládá citace z jiných webů. Nereaguju na to, není to můj obor.


Zkus se podělit o své zkušenosti namísto hlásání své pravdy. Jsem huhu
sysel
Zasloužilý člen
Příspěvky: 240
Registrován: sob 02 čer 2012 13:21
Dal: 49 poděkování
Dostal: 52 poděkování

Re: Orgonový akumulátor a orgonity

Příspěvek od sysel »

Mimo téma (offtopic)
Vis django1, když vytrhneš z kontextu "vlnu",o které jsem vyslovene žertoval s mým kolegou z fora a dobre jsme se bavili, tak to neberu tak, za co to tady prodáváš. Co te zajima o vlně(již nebudu psát o potkanech...hahaha)....
Hele mame vlny....i pulvlny.....tvori se amplitudy...
Ale jeden postreh....koukni na olejovou skvrnu na silnici....to je barev,co??? že by i interference??(na tenke vrstve)
Ze by doslo k odrazu ode dna a od povrchu a doslo ke spojeni??....
Nevim co chces slyset.....neopakuj moje prispevky....napis co te zajima.
Vydis a me na tobe nevadi nic.....ja zde prezentuji moje pohledy na to, co jsem kde vycetl.
Tak delej na co stacis.....a ja Ti mohu jen říci...ŽIJ :-)
Obrázek
Kdybych ti uvěřil, vydal bych se po špatné cestě. A to je co mi vadí. Píšeš a kopíruješ sem dohady a vydáváš je za fakta. Klameš.
Proč bych klamal....že mam sve vlastni prispevky na vice mistech, to ti snad nemuže vadit :-)
Když uvedu par poznamek, ve kterých badal Reich, to ti snad nemuže vadit :-)
A najdi si vlastni cestu, z toho co jem popsal.....nemusis pro sebe využit nic. Prece nechces byt ve stinu nekoho, tak ŽIJ :-), raduj se. Ja vetsinou delam to co me baví. Takže me nerozhodí takový dalši kousek jako "Klameš". A že nekterym vecem veříi......no co už.
Pekny den
sysel


"Kdo CHCE - hledá způsob. Kdo NECHCE - hledá důvod"!
Slavek Krepelka
Zasloužilý člen
Příspěvky: 6292
Registrován: ned 07 bře 2010 3:35
Bydliště: Ottawa, Canada, dočas. Praha
Dal: 2432 poděkování
Dostal: 3248 poděkování

Re: Orgonový akumulátor a orgonity

Příspěvek od Slavek Krepelka »

Mimo téma (offtopic)
sysel píše:Vis django1, když vytrhneš z kontextu "vlnu",
Sysle, kontext nekontext, naprosto souhlasím s Djangem. Předkládáš zde hodně spekulací jak svých, tak druhých lidí, jako danná fakta. To je průšvih. Pro člověka, který zná příčinnost a je si vědom, že ty spekulace jsou mírně řečeno katastrofálně nesmyslné, je to jen únavné a ohlušující. Pro člověka, který nemá o příčinnosti tuchu to naopak může být a často je silně zavádějící. Z toho totiž vznikají fámy, které jak se rozrostou nejsou k zastavení.

S laskavým pozdravem, Slávek.


Je-li tvá přítomnost ve výhni okolností, vyuč se kovářem své budoucnosti.
django1
Zasloužilý člen
Příspěvky: 317
Registrován: úte 29 kvě 2012 6:38
Dal: 4 poděkování
Dostal: 60 poděkování

Re: Orgonový akumulátor a orgonity

Příspěvek od django1 »

sysel píše: Nevim co chces slyset.....neopakuj moje prispevky....napis co te zajima.
Pořád to samé. Jak jsi přišel na své tvrzení :
sysel píše: Druhá fotonová složka orgon, jsou fotony s vlnovou délkou 300.000 km až asi 3km.
Pokud je to z Tvé hlavy, musíš to umět vysvětlit. Pak se můžeme začít bavit o relevantnosti. A teprve potom můžeme tuto myšlenku přijmout za hypotézu a začít na ní stavět.


Děkuji předem za vysvětlení.


Zkus se podělit o své zkušenosti namísto hlásání své pravdy. Jsem huhu
django1
Zasloužilý člen
Příspěvky: 317
Registrován: úte 29 kvě 2012 6:38
Dal: 4 poděkování
Dostal: 60 poděkování

Re: Orgonový akumulátor a orgonity

Příspěvek od django1 »

no a když kovoagronaut nereaguje, hledal jsem sám ....
http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/OFY016/F2001/CermakP.htm


Zkus se podělit o své zkušenosti namísto hlásání své pravdy. Jsem huhu
la
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1854
Registrován: úte 06 úno 2007 19:04
Bydliště: Brno
Dal: 763 poděkování
Dostal: 238 poděkování

Re: Orgonový akumulátor a orgonity

Příspěvek od la »

django1 píše:no a když kovoagronaut nereaguje, hledal jsem sám ....
http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/OFY016/F2001/CermakP.htm
No tohle bylo na zemi,teda na zemském povchu a o světle,ale opravdu hezký strojek.Světlo spíš ovlivńují elektrická pole,je to vlastně základ elektrodiagnostiky předpovídání poruch pomocí UV snímkování na vedeních VVN.

PS: Bude patrně hrát roli pro elektrické pole i selektivita, což teda taky neni nic nového například rozptýlíme li v dielektriku vodivé nebo nevodivé částice (rozměrově stejné částice s jinou ale pro všechny částice stejnou el. vodivostí) dielektrikum se stane kmitočtově selektivní.Rozměry částic hrají samozřejmě taky roli, menší jsou lepší.Když se jejich rozměr blíží, nebo je shodný s délkou vlny, dokáží i kmitat a velkou spoustu dalších a dalších zdánlivých zázraků. Například,ve vodě to můžou být i vzduchové bublinky,v mracích kapičky vody.

:D


sysel
Zasloužilý člen
Příspěvky: 240
Registrován: sob 02 čer 2012 13:21
Dal: 49 poděkování
Dostal: 52 poděkování

Re: Orgonový akumulátor a orgonity

Příspěvek od sysel »

django1 píše:
Pořád to samé. Jak jsi přišel na své tvrzení :
sysel píše: Druhá fotonová složka orgon, jsou fotony s vlnovou délkou 300.000 km až asi 3km.
Pokud je to z Tvé hlavy, musíš to umět vysvětlit. Pak se můžeme začít bavit o relevantnosti. A teprve potom můžeme tuto myšlenku přijmout za hypotézu a začít na ní stavět.


Děkuji předem za vysvětlení.
¨

django1 píše:Všimni si, že k tvým zkušenostem ohledně octa nemám ani slovo. Nevím o tom nic, nebyl jsem u toho, nezkoušel jsem to. Je tady na fóru celé jedno vlákno stvořené tím, že tam někdo stále vkládá citace z jiných webů. Nereaguju na to, není to můj obor.
Ahoj, tak jak jsem již psal na začátku, považuji Orgonovou složku za naprosto neco elementárního(černá hmota...není saze), Tak proto uvadím toto spektrum. A proto takto široké, protože vše je o toku fotonů( v tomto pripade). Rekni me presne co Te zajima? Jinak prosím polož konkrétnější otázku na toto tema. Aby z toho bylo patrno, v jakém směru presnou odpoved chceš. A do jaké hloubky to budeš chtít vysvetlit a uved to do souvislostí o kterých neco víš, protože potom Ti lze ve zjednodušené formě vyjít vstříc. Tvá otázka je pouze velice povrchní.

Jeste k tomu octu:
V principu to je obojí stejné, protože ani pusobení octa se nedá uplne vysvetlit, a je to pouze hypoteza, teorie atd....Je tam také tolik neznamých....tak nechápu Tvuj postoj, že toto Te nechá chladným.To prece nevadí, že to není Tvuj obor, na toto postačí selský rozum...ZDE.


Pekny den
Sysel


"Kdo CHCE - hledá způsob. Kdo NECHCE - hledá důvod"!
django1
Zasloužilý člen
Příspěvky: 317
Registrován: úte 29 kvě 2012 6:38
Dal: 4 poděkování
Dostal: 60 poděkování

Re: Orgonový akumulátor a orgonity

Příspěvek od django1 »

Mimo téma (offtopic)
sysel píše: Ahoj, tak jak jsem již psal na začátku, považuji Orgonovou složku za naprosto neco elementárního(černá hmota...není saze), Tak proto uvadím toto spektrum.
Aha, původně jsi psal, že to vychází z teoretické fyziky, kdyby jsi rovnou napsal, že sis ta čísla vycucal z prstu, nemusel jsem vůbec reagovat a tahat tu informaci z tebe za účelem ověření relevantnosti. Děkuji.


Zkus se podělit o své zkušenosti namísto hlásání své pravdy. Jsem huhu
sysel
Zasloužilý člen
Příspěvky: 240
Registrován: sob 02 čer 2012 13:21
Dal: 49 poděkování
Dostal: 52 poděkování

Re: Orgonový akumulátor a orgonity

Příspěvek od sysel »

Chces si to overit na zaklade znalostí ze soucasne fyziky,ktera se zastavila v 70 letech?? I to je možnost, jen se pekne konečne vyjádři a napiš co Te zajima, ale do podrobna, nebudu stale vysvetlovat já. Prosim o kultivovanou otazku v hlubšim rozmeru. Cucání z prstu mám podložene, nejaké vypočty jsem dodal. Zatim jsem se nesetkal s tim, že by je nekdo taky overil. A rekl....ne tak to neni, zde je chyba...zde...jak jsi k tomu dosel...atd.
Skoda.
Pekny den
Sysel


"Kdo CHCE - hledá způsob. Kdo NECHCE - hledá důvod"!
django1
Zasloužilý člen
Příspěvky: 317
Registrován: úte 29 kvě 2012 6:38
Dal: 4 poděkování
Dostal: 60 poděkování

Re: Orgonový akumulátor a orgonity

Příspěvek od django1 »

Ty jsi sysle uvedl vlnovou délku orgonu v rozemzí, ve kterém jsme schopni foton detekovat současnými měřicími přístroji.
Neuvedl jsi, že bys ho detekoval, ani jsi neuvedl, na základě jakých výpočtů jsi došel k těm údajům.
To je pro mě celé. Tvoje údaje jsou vymyšlené a nepoužitelné. Už toho víc nepotřebuju a nebudu tomu dál věnovat pozornost. ( pokud mě vyzveš k přeformulování, nebo položíš otázku, ze slušnosti odpovím, jinak pro mě uzavřená věc )
Pouze mě zaujalo, že jsi uvedl "přesný" údaj a chtěl jsem vědět, jak jsi k němu došel. Žes na to přišel úvahou mi stačí, děkuji.


Zkus se podělit o své zkušenosti namísto hlásání své pravdy. Jsem huhu
Odpovědět

Zpět na „Dílna“