Aktuálně: Probíhá přechod na novou verzi fóra. Postupně bude upravován vzhled a funkčnost fóra. Nahlaste prosím nalezené chyby...

Prostor

Filosofie přírodních jevů.
Odpovědět
kacha
Stálý člen
Příspěvky: 84
Registrován: pon 15 led 2007 20:29
Bydliště: Ostrava
Dostal: 2 poděkování

Prostor

Příspěvek od kacha »

vlákno čisté - poo.

Prostor:

Co to je ? To Každý z nás to ví. Opravdu ví? Intuitivně ano. De facto ne. Tento pojem je zcela abstraktní . Používáme ho dle libosti ,podle toho jak se nám to hodí, aneb jsme si vědomi o čem mluvíme? Nikoliv konkrétně .Nevíme jde-li o abstrakci nebo o něco co má konkrétní podobu a je vnímatelné.
Na nevnímatelné podobě prostoru je založena podstata všech existujících fyzikálních teorií - počínajíc Newtonem a konče kvantovou teorií . Všechny tyto teorie jsou teoriemi makroskopickými tj. teoriemi ., které zcela pomíjejí primární ,běžně zcela lidským smyslům nedostupné jevy. A proto existuje tolik záhad a úměrně tomu i tolik zdravému rozumu odporujících modelů reality. Co je to tedy prostor? Je to matematická entita, chcete-li ,jinak řečeno pouhopouhý symbol,který lze používat jak se nám momentálně hodí, anebo jde o fyzikální, reálně existující systém, jehož vlastnosti nelze ,chceme-li pochopit sami sebe a tudíž i vše co je kolem nás , bez důkladného, důsledného a a nekompromisního zkoumání vůbec objevit?

Abych nemluvil pouze zcela abstraktně,konkrétní aplikací struktury prostoru je ,že elektřina a magnetismus nejsou dva odlišné jevy,ale jev jediný, jehož kvalita je touto strukturou zcela definována.
Takže,aby tato zcela kacířská představa byla dovedena až k aplikacím na MM( magnetické motory) ,snažte se na MM dívat jako na EM(elektrické motory) a elektromotorické napětí jako na magnetomorické napětí.
Neexistuje současně magnetismus a elektřina .Existuje jedno nebo druhé. Porovnejte popisované projevy těchto dosud odlišovaných jevů a najděte jejich společné charakteristiky. Pak možná objevíte základní,primární podstatu obou jevů a přiblížíte se k jejich komerčnímu využití.

Popsat strukturu prostoru , alespoň v mně známé míře, by si vyžádalo několikanásobně větší objem prostoru a času. Navíc na jejím odhalení neustále pracuji a přemýšlím,tak,že časovou mírou hlubšího pochopení jsou roky a roky dalšího bádání.

To be continue.


1220
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1719
Registrován: úte 09 led 2007 12:49
Bydliště: Praha
Dal: 1 poděkování
Dostal: 20 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Prostor je těžký úkol

Příspěvek od 1220 »

A proto přidávám bod. Je to za odvahu, a jak tuším předem, holistický přístup.
K.


Akord
Zasloužilý člen
Příspěvky: 3133
Registrován: stř 24 led 2007 0:52
Dal: 5 poděkování
Dostal: 28 poděkování

když prostor, pak prostor

Příspěvek od Akord »

Na tuto tému mám (já a hlavne jiní) dost príspevku na fóru http://www.post.sk/forum ,
pod stejným jménem (Akord), ve vlákne Veda a technika - Antigravitácia, voľná energia.
Rozebírám tam predevším argumenty pro šírení elektromagnetické vlny ve vakuu v logické a technické rovine. Nekteré argumenty jsou pomerne tvrdé, a staví do otázky i správnost interpretace teorie relativity.


Návštěvník

Re:prostor

Příspěvek od Návštěvník »

Pozn.Pokusit se rozlousknout problém prostoru znamená mít jasno v otázce skutečné povahy pozorujícího subjektu.....Vnímaný prostor a vnímající subjekt nejsou dvě na sobě nezávislé věci.Není abstraktního prostoru.Jsou pouze abstraktní myšlenky o prostoru...


kacha
Stálý člen
Příspěvky: 84
Registrován: pon 15 led 2007 20:29
Bydliště: Ostrava
Dostal: 2 poděkování

Re:prostor

Příspěvek od kacha »

V podstatě souhlas. Rozviňme trochu hlouběji, to co bylo nastíněno.Někdo by si mohl položit otázku- Je snaha o konstrukci MM zcela zbytečná.? Odpovídám přímo,že není.
Ale předem,zcela explicitně dávám na srozumněnou,že jde o jev v čase a prostoru téměř matematicky spojitý. Vodiče el. proudu jsou identické s vodiči magnetického proudu, při čemž jsem si zcela vědom toho,že toto pojetí se zcela vymyká aktuálním představám o těchto jevech.
Takže,pokud mluvíme o elektrickém náboji a nikoliv o magnetickém náboji jako o jednom a tomtémž,dáváme tím na jevo,že EM-ismu vůbec nerozumíme. Tyto výroky nejsou ryzí teorií,ale snahou vyložit mnou vnímané vizuální zkušenosti - ano atomy plynných látek- ku příkladu vzduchu - lze vizuálně postřehnout a pozorovat !
Jak jsem minule naznačil, rozhodujícím faktorem všech jevů tj. jevů souvisejících s gravitací a všech ostatních nám známých projevů reality - slabá či silná jaderná
interakce - je struktura prostoru. Ať už reálného či virtuálního. Musí mít jisté,možná uměle vytvořené ,ale vzájemně si neodporující tj. nám smyslům neodporující ,možná lépe řečeno nám zcela nepodezřelých,sofistikovaně promyšlených zákonitosti.
Důsledkem námi běžně vnímatelných ,dalo by se přesněji říci, nám dovolených stupňů úrovně vnímání,jsou pak tomu námi vytvářené teorie.
Takto makroskopicky ve své podstatě jsme vytvořili např. STR, OTR či kvantovou teorii.
OK. Pokud bychom si, výše nastíněných okolností, byli vědomi , pátrali bychom po mnohem hlubších základech.
Posledních sto let však svědčí spíše o opaku. Opět je tu, jako už na přelomu minulého století, snaha tvrdit,že se brzy na základě sjednocení OTR a kvantové mechaniky blížíme ke svatému grálu našeho poznání. Opak je pravdou. Obě teorie jsou značně zkresleným obrazem čehokoliv co lze za skutečnost, ve výše uvedeném považovat .

Maxwellovy rovnice jako jeden z pilířů stojící v základech obou teorií jsou ve své podstatě povrchní a o žádné primární- mikroskopické jevy se neopírají. Stejně je tomu s teoriemi o stavbě atomu, které tvoří základ kvantové mechaniky.
Podstatnou je samozřejmě otázka, na čem stavím svoje tvrzení. Jak jsem již naznačil základem všeho co tvrdím,je vizuální zkušenost s dosud neznámými jevy a snaha je ve vzájemných souvislostech pochopit.
Tvrdím na tomto základě,že rychlost šíření EM vzruchu, chcete-li poruchy, chcete-li i světla, není konstatní. Ba naopak,kdyby tomu tak bylo,nic bychom neviděli!!
To co vychází ze zdroje vzruchu není to co dorazí k oku pozorovatele.
Otec STR by , svou naivní představu o pohybu v souladu s paprskem světla , zcela jistě nepřežil. Takový tobogán, totiž nelze zatím technicky realizovat.
Světlo se nešíří mikroskopicky vzato, přímočaře, takže modelování pomocí inerciálních souřadných systémů nelze vůbec aplikovat,natož pak z toho cokoliv teoreticky odvozovat.
Podobný nonsens se týká kvantové mechaniky. Ruthefordovy pokusy odhalit strukturu atomu jsou zcela povrchní. Šlo totiž o zkoumání zcela konkrétního stavu hmoty - pevnou fázi.
Byla zcela opominuta fáze plynná či tekutá. V čem ? V postulaci neměnnosti rozměrů těchto kamenů reality. A navíc, což považuji za mnohem důležitější,zcela nepochopitelně z toho vznikla představa o izolovanosti těchto objektů od okolí, tj od prostoru. V jakém smyslu? Atomy,ať už je chápeme jakkoliv,nejsou pouze fyzikálními objekty v prostoru,ale jsou sami o sobě prostorem samotným!!! Jeho zhuštěnou,možná nám sprostředkovanou, virtuální realitou,mající však zcela určitě dobře promyšlené charakteristiky.

V základech všech námi vnímaných jevů jsou tyto ,makroskopicky nevnímatelné procesy:
- elastické změny do sebe vnořených prostorových vláken stočených do pružin a jím odpovídajících topologicky ekvivaletních forem
- jejich rotace , navíjení a odvíjení v ekvipotenciálních plochách
- křížení těchto vláken v akcelerančních centrech- např. atomy,ve větších měřítcích galaxie
- všechny procesy jsou transformací prostoru, ne pouze v prostoru
- jakýkoliv pohyb v prostoru je tedy pohybem prostoru neboli dnes. tzv. warpem


To be continue.


Akord
Zasloužilý člen
Příspěvky: 3133
Registrován: stř 24 led 2007 0:52
Dal: 5 poděkování
Dostal: 28 poděkování

Re:prostor a pripomínky

Příspěvek od Akord »

Nekterým konkrétním pojmum je potreba prisoudit konkrétní, nebo očekávaný význam, je potreba je postupne upresnovat, jinak stoupá riziko, že to bude debata o ničem, kde si nekdo vyloží, že elektrina je magnetismus a magnetismus elektrina.
Nelze ríct, že vodiče elektrického proudu jsou identické s vodiči magnetického proudu, pokud vodič magnetického proudu nebyl blíže konkretizován, vodič magnetického proudu není bežne užívaný a dostatečne jednoznačný pojem ve fyzice, nebo elektrodynamice. Není jisté, zda jej možno nejak porovnávat s permeabilitou.
Podobne je sporný pojem magnetický náboj, zatím se nepotvrdil, povaha EM pole ho muže spíše vyloučit, počítá se spíše s magnetickým momentem.
S mnohými dalšími vecmi, co píšeš souhlasím, taky se mi duvodne vidí, že MR,STR,QED jsou jen jeden úhel pohledu, ale pritom se často tvárí, že jsou totálne univerzální, tvárí se hrabive, jako je dnes módní. MichMorley experiment se podobá kádrovým zduvodnením.
Rychlost svetla se nám ve vakuu jeví zatím proto konstantní, že neumíme opustit prostor platný i pro vakuum. To je jako zkoušet udelit nadzvukovou rychlost ideálne stlačitelnému plynu, s chutí zrušit elektrostatické vazby. Kdyby neexistovaly elektrostatické síly a tím soudržnost atomu, pak by nadzvuková rychlost v akustickém poli možná nebyla. Je otázka, zda a kdy existují síly pevnejší a stálejší než elektrostatické, které by umožnily prokázat nadsvetelnou rychlost. Dále vzniká nutnost upresnení pojmu síla, energie, metrika prostoru, které se v tomhle svetle taky jeví dost povrchní.


lajos
Zasloužilý člen
Příspěvky: 2442
Registrován: pát 25 lis 2005 14:32
Bydliště: Liberec
Dal: 470 poděkování
Dostal: 212 poděkování

Kacha

Příspěvek od lajos »

Nesnáším matiku, přesto musím poznamenat že povrchní zevšeobecňování jako:
Maxwellovy rovnice jako jeden z pilířů stojící v základech obou teorií jsou ve své podstatě povrchní a o žádné primární- mikroskopické jevy se neopírají.
se mi nelíbí, pokud vím maxwelovy rovnice zjednodušili a co z nich vynechali by mohlo být zdůvodněním nebo vysvětlením energií které zatím teoreticky dohadujem. Dobrý příklad na to je MEG.
Moje připomínka je pouze z přesvědčení, tak že si z toho nedělejte žádné vrásky.


kacha
Stálý člen
Příspěvky: 84
Registrován: pon 15 led 2007 20:29
Bydliště: Ostrava
Dostal: 2 poděkování

Poznámka k teorii EM pole

Příspěvek od kacha »

Lájoši,pokud Vás mohu oslovit,příteli,já neříkám v podstatě nic jiného než to co jest obsaženo v encyklopediích charakterizujících současnou úroveň poznání EM pole. Jediným rozdílem,a to dosti podstatným je,že tuto povrchnost, nic o strukuře prostoru neříkajícím Maxwelovým rovnicím pokládám za kriticky významnou.Natolik významnou,že její bezvýhradné přijímání ,nekladoucí si otázky o její platnosti,tj. otázky co jest to vektor elektrického či magnetického pole , co jest to elektrický náboj ,jako výchozí pojem této teorie,lze velice těžko v této teorii selským,přesněji řečeno lidskému rozumu obdařeným kritériem pravdivosti, porozumět. V této teorii EM pole jde pouze o nic neříkající matematické symboly, za nimiž neexistuje žádná smysly "hmatatelná" fyzikální entita. A tudíž lze vytvářet spočetně podobných na fantazii založených, na stejné úrovni přijatelných jiných, stejně absurdních a stejně absurdně matoucích teorií.


kacha
Stálý člen
Příspěvky: 84
Registrován: pon 15 led 2007 20:29
Bydliště: Ostrava
Dostal: 2 poděkování

prostor

Příspěvek od kacha »

Mimo téma (offtopic)
Omlouvám se,pánové,že již měsíc nereaguji na příspěvky k tématu,které jsem inicioval. Možná mě omluvíte,sdělím-li ,že jsem pracovně,díky výtvorům 281 příživníků,maximalně tj. 12 až 17 hodin denně ,téměř absolutně vytížen fyzickými pracemi,které by měli dělat zaměstnanci,pokud by nějací,kteří by pracovat mohli , byli nuceni pracovat. Ale protože,příživník plodí příživníky,a má-li k dispozici technologii jak se neomezeně množit prostřednictvím kouzelných formulací, kterým se říká "zákony", bude se klonovat, možná neomezeně dlouho. Tady zřejmě vyvstává otázka sovisející s platností Darwinovské teorie vývoje druhů týkající se podstaty teorie samotné.
Dále tyto myšlenky rozvíjet nebudu,neboť to co chci říci si zajisté domyslíte.
Mám rozpracováno několik dalších příspěvků k tématu,zejména vztahu elektrické a magnetické složky EM pole a prostoru jako jejich nosiče. Možná Vás navedu,svými poznatky o struktuře prostoru na myšlenku,že vše v čem žijeme je pouze umělá realita - jakási optická síť jejíž hranice jsou v nás udržovány- obnovovány v obou REM i NonREM fázích spánku. Toť prozatím vše. Jdu čerpat sílu na dalších 12 hodin fyzické práce.


lajos
Zasloužilý člen
Příspěvky: 2442
Registrován: pát 25 lis 2005 14:32
Bydliště: Liberec
Dal: 470 poděkování
Dostal: 212 poděkování

kacha

Příspěvek od lajos »

S podstatou pochybností o již stanovených teorií též souhlasím.
Dalo by se to přirovnat k poloslepému popř. černobílému vidění světa.
Budu se těšit na Vaše(tvoje-taky mi není třicet, a na srazech si všichni tykáme jako u rybářů) názory, úhly pohledu na tento svět.


anonym

re:prostor

Příspěvek od anonym »

Nastíněná témata oklikou vrací k zásadní otázce,je vůbec jakási objektivita -vnímání i sdělení ?To, co vnímám, je moje autentická zkušenost,trvám na tom, přesto nemusí být
zakoušena někým dalším.Neznamená to proto, že tato zkušenost je subjektivní klam.Běžný problém objektivity vnímání povrchně řešen končí v ev. shodě alespoň dvou lépe několika subjektů na tomtéž,na bezprostředně zakoušené realitě.Problém vyjádření zkušenosti navíc naráží na rámec verbální možnosti.a..otázkou klíčovou je síto či lépe rastr, který stanovuje, jaké povahy bude bezprostřední zkušenost kontinua u jednotlivých subjektů-viz vidění atomů atd.
Berlička rozumu a teorií je pokus obelstít příliš hrubé zrno síta bezprostředního vnímání rozumem..Bída je v tom, že pokud naslouchající není autenticky zakoušející, rozumové přijetí či odmítnutí v rovině abstrakce předneseného vede zase k vlastnění myšlenek o vnímané realitě na úrovni spekulace a k pouhému konceptu se vší bídou .Čili kdo vnímá a co je vnímáno ..bez rozlousknutí těchto otázek jsou pojmy prostor a čas pouze pojmy.Prostor a čas jsou "smluvní" kriteria zkušenosti, která je úměrná bezprostřednímu charakteru /pochopitelně z hlediska vnímání/zakoušejícího subjektu /či spíše jeho vědomí obráceného zdánlivě ven, které je v této fázi od těchto kriterií neoddělitelné,jaké však jsou kritéria vědomí obráceného dovnitř -čeho? a hned je tu problém pojmového vyjadřování../Zde je klíč k ev. objektivitě individuální zkušenosti nezaložené na verbálním potvrzení či jiném vyjádření shody,primární zkušenost světa za branou smyslů a ev.pouhé potvrzení shody vjemu od jiného subjektu je z hlediska objektivity problematické.Skutečná povaha prostoru vytyne, když jsem schopen -alespoň pro "sebe" prostor eliminovat.Napovím-jsme navyklí na rovině vědomí používat "téměř hmatatelně" smluvní etalon pro bezprostřední zakoušení prostoru...Pokud je vědomí zbaveno tohoto empirického etalonu,malé i velké platí současně a současně se dramaticky mění zakoušení té kvality, kterou máme za prostor. Beprostřední schopnost imaginace a fabulace myslícího principu je jinak téměř nekonečná...Amaterské empirické pokusy v této oblasti však končí dost často na psychiatrii...


lajos
Zasloužilý člen
Příspěvky: 2442
Registrován: pát 25 lis 2005 14:32
Bydliště: Liberec
Dal: 470 poděkování
Dostal: 212 poděkování

Příspěvek od lajos »

Ano co je hmatatelné a co je vnímání? Co je píchnutí jehlou do zadku a co jsou Maxwelovi rovnice o čtyřech neznámých? No a já mám další problém, kam se měl psát jaký ypsilon?? v té vaší češtině??


anonymní

re Prostor-lajos

Příspěvek od anonymní »

Lajos, za svou kompenzovanou dyslexii se Vám omlouvám a pro příště určitě nezapomenu zapnout
v nočních hodinách kvůli Vám a dalším korekci českého pravopisu.V žádném případě nezpochybňuji užitečnost matematického aparátu při popisu vztahů reálně existujících objektů, -čili proti postupu eliminace radiální distorze typu Laplaceův či Čebyšeův polynom ani slovo.Potíže nastanou při použití spekulativních teorií o jevech- navíc přepsaných z původní úpravy do vektorové úpravy.Následné vyvození Lorentzových rovnic za předpokladu, že je materiál složen z kladných a záporných nábojů mezi kterými je vakum je už čistá spekulace na rovině abstrakce od reálu.Většina se ev.nadrtí čtyři rovnice -čili zobecněný Ampérův zákon,Zákon elektromagnetické indukce-Faradayův indukční zákon,Gaussův zákon elektrostatiky a Zákon spojitosti indukčního toku v úpravě diferenciální pro bod či integrální pro oblast a myslí si , že mají vystaráno ./Těmi čtyřmi proměnnými jste myslel :tok indukce elektrického pole,magnetický indukční tok,volný elektrický náboj a../Čtvrtá rovnice pokud se nepletu tvrdí, že magnetický indukční tok uzavřenou orientovanou plochou je roven 0,nebo v dif.úpravě divergence vektoru magnetické indukce Bje rovna nule.Čili nemají existovat magnetické monopóly-no uvidíme....Speciálně pro vás přikládám
zajímavou práci studenta gymnázia -zevšeobecnění M.rovnic pro 4D.Hezké počteníčko,ukazuje na pár mezírek v zaběhaných výkladech.
Čili to , co vyhodí ráno pojistky když sáhnu na vypínač rozhodně není žádná vulgární elektřina
v režii popisu učebnic soudobé fyziky, i když ta se jeví jako podmožina širších souvislostí.Právě proto jsem velmi opatrný stran tvrzení soudobé fyziky o vlastnostech některých jevů.Bude to chtít znovu a pořádně.
Myslím KACHA , že jste si ukousl hutné sousto.
Přílohy
Vyska.zip
K čaji
(218.2 KiB) Staženo 665 x


kacha
Stálý člen
Příspěvky: 84
Registrován: pon 15 led 2007 20:29
Bydliště: Ostrava
Dostal: 2 poděkování

Prostor

Příspěvek od kacha »

Toho,že jsem si ukousl hutného sousta,jsem si plně vědom. A právě a nejen proto,že mám jistotu,že se tím neudávím jdu s tím na toto fórum. Klidně jsem si vše mohl nechat jenom pro sebe a své další bádání. Vidím však,že nejsem sám v úsilí hledat odpovědi na tři dobře známé otázky související se samotnou podstatou naší aktuální,či budoucí existence. Na základě "svých" pozorovacích schopností si kladu otázky,které jdou mnohem a mnohem hlouběji k podstatě,hlavními modely v této době prezentovaných a dogmaticky vnucovaných teorií o stavbě světa. Již dávno se netrápím zcela pomýlenými teoriemi jako jsou STR ,OTR QED,kvantová mechanika,kvantová gravitace atd. Všechny tyto modely jsou totiž budovány na zcela mysteriózní a nijak nevysvětlené představě o náboji jakéhokoliv druhu. Navíc neexistuje jejich společná primární podstata ze které by je šlo navzájem odvodit,počínajíce kteroukoliv z nich. Jsou ve své podstatě natolik izolovány,že budí dojem nedozírné složitosti. To je pro mě,na základě mnou pozorovaných jevů, zcela nepřijatelné.

Pokračovat budu příště.


Akord
Zasloužilý člen
Příspěvky: 3133
Registrován: stř 24 led 2007 0:52
Dal: 5 poděkování
Dostal: 28 poděkování

Re: Prostor

Příspěvek od Akord »

kacha píše: Navíc neexistuje jejich společná primární podstata ze které by je šlo navzájem odvodit,počínajíce kteroukoliv z nich. Jsou ve své podstatě natolik izolovány,že budí dojem nedozírné složitosti.
Souhlasím. Zase bychom však nemuseli zbaštit všechny objevitelské pocity príštím generacím. Me je jasné, že STR má problém, já treba neberu její 1. postulát o rovnocennosti soustav pozorovatele, co má rozsáhlé dusledky, za objektivní soustavu považuji jenom soustavu symetrickou ke zkoumanému deji. Mám na to porádný duvod ze studia základních principu elektromagnetismu. Nekteré veci se rozebírají i tady:
http://www.post.sk/forum/showthread.php ... enumber=15


Odpovědět

Zpět na „Universum“