Magie a svět kolem nás

Moderátor: JVK

jarda ovčák svitavy

NO,

Příspěvek od jarda ovčák svitavy »

Však jsme taky bráchové..... 8)


JVK
Stálý člen
Příspěvky: 95
Registrován: sob 19 dub 2008 16:03
Bydliště: Plzeň
Dal: 1 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Reakce na příspěvky

Příspěvek od JVK »

Původně jsem měl připravený text, který popisoval možnost výměny zdraví za pocit zdraví, nebo "správného mentálního nastavení" (byť krátkodobě) v původních strukturách konkrétního člověka za pomoci mentální manipulace, působení na struktury pole. Nemyslím si, že by to bylo pochopeno a akceptováno. O to také šlo...

Faktem je, že s primitivními formami mentální manipulace a přeprogramování pracují například média, reklama.

K vánocům a vnímání. Je pravda, že tato doba leží na nejdestruktivnější pólu roku. To ale neznamená, že v temnotě nelze o to vroucněji a upřímněji hledat a nalézat světlo. Vždyť vše se děje ve dvojnosti. Světlo a tma. Den a noc. Muž a žena. Magnetická a elektrická složka. Prostor a čas. ... Každá doba se dá využít, nebo zneužít. (K růstu...)
V našich zeměpisných šířkách v době adventu a vánoc, kdy byl sníh a mráz, bylo o to snadnější (živá příroda spala) hledat a nalézat podstatnou esenci života, bytí, harmonie a lásky. Viz například ledové květy na okně - éter - podstata - Univerzum.
Sníh, krystaly a led a mráz...
V prosinci za jiskřivé, mrazivé noci se sněhem, na pláni zalité lunárním světlem se snadněji hledá klid, usebrání, jednota se Všehomírem. Kdy září myriády nebeských světel a v údolí svítí stovky světel...
V červenci u rybníka na pláži se pokuste o totéž...

Symbol jinu a jangu. Temné obsahuje zárodek světlého. Světlá - princip destrukce, temnoty.

Nejhlubší bod sedla výdechu.

K nejezení masa. Je to tak, že na tuto otázku existuje pouze jedna správná stručná odpověď. Má to souvztažnost s tím, čím jsme...
Chci poprosit - k této části nepište své názory impulzivně. Spíše o tom přemýšlejte, nebo si na toto téma něco přečtěte.

Myslím, že v knize EVANGELIUM ESEJSKÝCH (rok vydání 1994, k půjčení ve Státní technické knihovně v Praze) je popsáno mnohé. Jedná se o doslovný překlad části Kumránských svitků. Text knihy obsahuje několik rovin " na sobě". Je psán "holograficky".

PS: Ryba - věk ryby - cca 2000 letý cyklus, Platonského roku. Předtím období Berana. Proto Kristus, který se narodil na konci tohoto období "Beránek Boží". Ještě dále déle předtím - tancování kolem "zlatého telete" - Býk.
Nyní Vodnář. První jarní měsíc. Se všemi důsledky. Vše rozevláté, nestabilní. Aprílové. Fouká... Otepluje se. Inu, jako na konci zimy.
Prohlédněte si (k tomuto) dokumenty o Egyptě, promítané Saem na setkání. Velmi pěkné. :)


JVK
Stálý člen
Příspěvky: 95
Registrován: sob 19 dub 2008 16:03
Bydliště: Plzeň
Dal: 1 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Tvoření "Boží" vůle.

Příspěvek od JVK »

viz

text přílohy:
Včera (21. 1. V Hradci Králové) jsem měl snahu veřejně promluvit s [TT] o tom, upozornit, co konkrétně [OS] provádí.

K tomuto poslednímu kroku jsem přistoupil proto, že na moje opakované výzvy, vzkazy i osobní rozhovory (od září 2008) do dnešních dnů [TT] jakýmkoliv způsobem nereagoval.

Nebylo mi to umožněno. [TT] mimo jiné prohlásil: Vím o tom, že jste pro něj něco dělal (v hmotné oblasti) a že Vám nezaplatil. Upozornil jsem ho, že to má s Vámi vyřešit. Má reakce mohla být: To, co jsem pro něj skutečně dělal, a na jaké úrovni, Vy nemáte ani tušení. Kde se asi vzal jeho ([OS]) nárůst schopností a možností za poslední dva roky… To, že se rozhodl pro zneužití a pokračuje na úrovni žrece, je jeho vůle a osud.

Pro včerejší večer odvolal démony a hlídače z prostoru, kde žiji, zřejmě aby snížil identifikaci, toho, co provádí. Byl to již zapomenutý pocit prázdného prostoru.

Mimochodem, když jsem zjistil, na jaké úrovni mentální a fyzické ovládá a poškozuje i lidi v mém blízkém i vzdálenějším okolí, byl jsem tím paralyzován. Dobře mě zná a ví, že mám problém, pokud by měl někdo jiný trpět a byl vystavován jeho útokům. Byla to neadekvátní úvaha, zlo se potencuje.

Okolo vánoc 2009, zvláště 20. - 22. 12. (aby využil nejdestruktivnější část roku) využil dlouhodobé přeprogramování a přenesení schopnosti průchodu temných energií, což vedlo opětovně k velké destrukci mé duše i v oblasti mezilidských vztahů. používá i blízké k průchodu energie destruující dlouhodobě na úrovni pole.Taky protose nepodařilo realizovat na patřičné úrovni harmonie a lásky službu a pomoc pro bližního v mém okolí.

Drobnost z posledních dnů – během cca 30 minutové reinkarnační terapie jsem se ocitl v období před mnoha tisíci lety. Ten člověk – já – měl v sobě velkou sumu klidu a harmonie. Již jenom objevení této drobné kvality tohoto zpětného propojení u něj vyvolalo intenzivní noční působení na mě, aby toto propojení zrušil, vyrval tuto „vzpomínku na minulost“. Ano,člověk si pamatuje do dnešních dnů tamní reálie a deje, ale ona harmonická kvaliata byla vyrvána pomocí celovečerního několik hodin trvajícího hysterického útoku "milujícího" člověka /biorobot/,ano i takto lze naprogramovat bližního, mající za cíl zabíjet jakoukoli višší kvalitu- vibraci, univerzální lásku.

Pokuste si přestavit stav, kdy jste hlídáni 24 hodin denně jím stvořenými entitami. Kdy jakákoli vyšší myšlenka nebo stav potřeby duše (služby…) je v zárodku dušena a napadána silným, razantním útokem na úrovni pole dnem za dnem, hodinu za hodinou.

Popsat Vám, jak velmi bolestivé a způsobující utrpení na úrovni fyzické i psychické je snaha vytěsnit negativní programy z těla a duše, je nesnadné. V poslední době (několik měsíců) vynalezl způsob pomalejší a o to trvalejší destrukce. Již není tak nutné snažit se zabít fyzicky. (také to není potřeba, jiš nejsen "nebezpečný" svým poznáním a vhledem, oč o vše se tady hrálo. Také by "nevypadalo dobře" pokud bych fyzicky zemřel v okamžiku (napsaného textu) v pravdě. Tato paralýza a ztráta času i zdraví udělaly své. Ale vytvořil jakýsi kanál – proud trvalé destrukce na mentální úrovni, směřující do oblasti srdce, mající za úkol trvale destruovat jakékoli vyšší hnutí mysli (srdce). Lze si to představit tak, že „léčí“ srdce, (resp. nedegeneruje tak rychle a intenzivně na fyzické úrovni), ovšem výměnou za emocionální, duchovní integritu a napojení. Za „duši“ . To, jaké všechny problémy takovéto manipulace provází, je za představivostí většiny lidí.

Vytvořený kanál pro trvalý průchod nízké energie do oblasti srdce, způsobující trvalý tlak a sžíravé pálení. Při snaze tyto struktury vytěsnit, omezit jejich působení se to projevuje okamžitým nárůstem tupé bolesti v této oblasti. Toto je pouze příklad, systémů a struktur poškozovaných a napadaných je celá řada.

Takto pracují oni. Vytvářeči karmy. Vytvářeči „Boží vůle“. Žreci.

Hledal jsem způsob, kterak naznačit, jak pracuje zlo na nejvyšší úrovni. Můžete shlédnout zábavnou komedii Čarodějky z Eastwicku. Bavte se dobře, nic hlubšího v tomto filmu nehledejte. Zde je ukázáno mnohé bez možnosti zneužití. Mimo jiné obsahuje popis přenesení karmy ...

Po 14 dnech si pusťte film znovu. Možná uvidíte některé věci, roviny, které jste předtím neviděli. Člověk, píšící tento scénář, byl vcelku znalý.Problém všech textů, popisujících nastíněné úrovně, je, že nejsou-li psány s plným napojením, či chcete-li s láskou, či v Bohu, již jim není věřeno. Není věřeno tomu, co bylo popsáno (nebo nastíněným principům), byť se události stokrát staly. Také ti, kteří by byli připraveni takovýto text plněji pochopit, tak zřejmě neučiní, neboť neobsahuje rovinu mentální pravdy, či „v pravdě“. Chytře vymyšleno. Začarovaný kruh.

Tolik na vysvětlenou ke ztrátě podpory mé osoby a mého psaní. Proto jsem se zoufale snažil, byl-li jsem toho schopen, (přes opravdu vražedný tlak) ke konci období „ v pravdě“ popsat strukturu. Strukturu energetických principů, působení i [OS]. Ve zde uveřejněných textech byla vyjádřena energetická podstata, která „mluvila“ v příspěvku ze dne …….. Těch několik vět obsahovalo popis, co je [OS] zač a oč mu jde. Právě proto následovala poměrně velká podpora i zde na fóru. Stačila drobnost – text obsahoval energetickou podstatu a záměr dějů.

Když jsem se chystal na uveřejnění zmíněného příspěvku, [OS] velmi intenzívně působil, neboť věděl, co na energetické rovině obsahuje. Chtělo velkou sumu klidu a lásky, aby příspěvek byl vůbec odeslán, neboť sám nepíši na PC. V okamžiku odeslání okamžitě začal ovlivňovat struktury lidí, čtoucích onen text. A to podle stupně schopnosti mě v té době podpořit, být pro něj „nebezpeční“. Dnes je již zcela „v klidu“. Vyrval a zničil, co bylo potřeba…

Tolik na vysvětlenou, proč i lidé, stojící v té době za mnou, nyní sami sobě tak trochu možná sami nevěří, proč a jakou podporu mi poskytli.
[OS] Dále pokračuje ve své snaze zabít. Což není přesné, celé léto 2009 se snažil. Nyní již nemusí příliš, neboť silné programy nelásky, nevůle a sebedestrukce vykonávají své dílo.
Byly vkládány, udržovány, modifikovány a prohlubovány den za dnem, noc za nocí.
Několik měsíců po přeprogramování se mi chtělo z oněch kvalit po ránu křičet a fyzicky zvracet. Tuto odpornost se mi delší dobu dařilo držet jen v oblasti břicha. Postupně naplnily tyto energie celý hrudní koš, ruce, plíce. V okamžiku, kdy se patologie během několika dnů rozlila do plic a hrudníku, jsem onemocněl Zlatým stafylokokem a dalšími infekčními problémy.
Ostatní tělo bylo „pouze“ trvale zahaleno do jakéhosi patologického, odporného plazmatu (energie), který jsem nedovedl zrušit. Postupně pronikala, stávala se součástí i fyzického těla.
V současné době mimo jiného napadá ledviny, aby oslabil zbytek vůle atd., ostatně jako každý rok v zimě. Toto je další balíček znalostí, které zneužívá - zneužití biorytmů, energetických cyklů během roku...
Problém všech textů, popisujících nastíněné úrovně je, že nejsou-li psány s láskou, či v „lásce“, již jim není věřeno, byť popisované události (nebo principy) se stokrát staly.
Také ti, kteří by byli připraveni takový text plněji pochopit, tak neučiní, neboť neobsahuje onu rovinu „pravdy“ či v pravdě. Chytře vymyšleno. Začarovaný kruh.

Pokud po vytvoření démonů, vložených do třetí čakry a trvalého patologického plazmatu, obklopujícího mou osobu, tak pokud se ze začátku z těchto kvalit chtělo člověku fyzicky zvracet a křičet a projevovaly se zpočátku tupou a později i pálivou bolestí a byly lokalizovány pouze
v břiše.
Postupně se tato plazma rozšířila, pronikla do celého těla a projevovala se pocitem hnusu a paralýzou schopností na psychické úrovni, tak na fyzické úrovni pálením, trnutím uvnitř celého těla, tj. nejenom břicha nebo hrudníku, ale postupně i rukou a nohou.
Všechny tyto zásahy vyvolávaly a vyvolávají těžko popsatelnou únavu, únavový syndrom.
Tato únava má charakter na fyzické rovině i na úrovni psyché.
V současné době dovede vytvářet tuto velmi silnou paralýzu velmi rychle. Únava je tak silná, že je provázena i pocitem neodbytné spavosti.
Pokud jsem se aktivně bránil, tj. cca rok a půl jeho napadání v nočních hodinách, spal jsem
v průměru cca 3-4 hodiny denně.V té době jsem byl schopen ,přes vložené destr. programy,chránit nejen sebe. Tak v současné době již ani pálení, sžíravé pocity (stejně jako plnost břicha) se běžně nevyskytují, to pouze v okamžiku, kdy se mě někdo snaží na dálku energeticky podpořit), nebo naopak pokud zesiluje a modifikuje vytvořené programy.
V současné době projevy probíhají vesměs spíše na povrchu těla, tupými bolestmi uvnitř těla.
Kromě zmíněných manipulací, využívajících můj horoskop, nafocení a nafilmování mé osoby a nejenom mé, zneužívání tattev, fází luny, znalostí numerologie, zvláště má oblíbeny číslovky 11, 29, 2 (byly-li posíleny ještě dalšími vlivy), ale i počátek cyklu (cyklů).

PS: tento text byl napsán 14 ledna, doplněn 21., 22.1. Nebyl odeslán, neboť vytváření manipulací, zdravotních tlaků na mou osobu či okolí, hypnotické manipulace mj. vedoucí ke zničení již napsaného textu, byly natolik silné, že až dnes byl tento text odeslán.

Brána pro průchod patologických energií se po dlouhé době projevila „poleptáním“ levého prsního dvorce. Vpravo pouze poměrně -méně.

Bude hlavně „spokojeno“ Zlo, jehož kvalitu a strukturu si nedovedete vůbec představit. Žreci – jsou to v podstatě ubohé duše, které byť z lidského pohledu, vlastní velkou moc, sloužící k mrzačení nebo zabíjení lidí a programování jejich osudů. A moc, to je to, co je jejich podstatou a motivací.

[OS], on to je, který má (byl vybrán a podpořen), přenést zde nastíněné deformace na té „nejvyšší“ úrovni. I kdyby si byl vědom všech důsledků, neučinil by zhola nic k nápravě. Naopak pocit „moci“ a „práva“ nad životem a smrtí je tak opojný.

V současné době mu stačí, že dále programuje proti mně i další lidi. Jako příklad můžu uvést 9.12.2009 po jedné šamanské očistě, kdy se podařilo alespoň částečně obnovit mé přirozené struktury a vytěsnit negativní vložené, tak tento den jsem zažíval velkou podporu jedné nejmenované bytosti (ženy). Zajímavé na tom je to, že již druhý den, kdy (po zjištění toho, co se stalo) během noci vytvářel a aplikoval na dotyčnou destruktivní programy, tak tato žena již třetí den po provedených zásazích na mrštila oheň a síru. Po mé očistě mi sama nabízela množství možností řešení této situace, včetně kontaktů, spojení na různé své známé… Dokonce mě vyhledávala tento den opakovaně a s nadšením přicházela. Přicházela se „ohřát“ do energie, která byla částečně znovu obnovena. Až takto absurdně a neuvěřitelně se mohou tyto věci projevovat…
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.


lena

tma a svetlo

Příspěvek od lena »

kazdy z nas mame v sobe temnotu a take svetlo, da se to nazyvat dualita, zalezi co v nas prevlada, pokud je to temnota nazyvame to take negativita pote je pro nas zivot narocny, ne vzdy, ale dost casto, pokud je vice svetla zase se nadnasime nad realitou, proto je nutne tyto dva poly vyvazit, pokud zijeme v minulosti nebo budoucnosti pote nezijeme zde v pritomnosti a starneme rychleji, kdyz zijeme dnesnim dnem ci da se rici vim co bude zitra nebo pristi tyden, pak zijeme v pritomnosti a zustaneme dlouho mladymi

pote take na me nemaji negativni vlivy, zpravy z okoli a jine, ucinek. sama jsem toto drive zazila, mluvim ze zkusenosti,

musi byt psycha, telo, ale take duch v jakesi rovnovaze, pak muzou bezet reklamy, nabidky atd., ale ja zustanu na miste bez toho, ze by to na me udelalo nejaky tezky ucinek. jak uz jsem se zminila dualita je zdrava, proto je nutne cele telo i s duchovnem, psychou dat do poradku, je posilit, mame hodne moznosti jak, kazdemu z nas udela neco jineho dobre ci nam pomuze


Hmm...

Re: tma a svetlo

Příspěvek od Hmm... »

lena píše:...(1) kdyz zijeme dnesnim dnem ci da se rici vim co bude zitra nebo pristi tyden, pak zijeme v pritomnosti a zustaneme dlouho mladymi... ...(2) dualita je zdrava...
1 - Omyl , každý kto vníma čas stárne a to nie len fyzicky . Nevnímať čas je viac ako len umenie . Trúfaš si ? Ja ano . 2 - Ahááá , konečne som to už i ja pochopil prečo tu poniektorý ,,páni" vystupujú pod roznimi nickmi - pod jedmným ako žena a pod iným ako muž . Hmm , vzhladom na niektoré ich ,,ženské" príspevky musím i ja uznať že tá dualita je asi fakt zdravá vec . Žeby som sa o to i ja pokúsil ? . P.


Uživatelský avatar
Palo
Zasloužilý člen
Příspěvky: 4207
Registrován: úte 08 srp 2006 18:01
Bydliště: Brno
Dal: 41 poděkování
Dostal: 451 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: tma a svetlo

Příspěvek od Palo »

Hmm... píše:1 - Omyl , každý kto vníma čas stárne a to nie len fyzicky . Nevnímať čas je viac ako len umenie . Trúfaš si ? Ja ano . 2 - Ahááá , konečne som to už i ja pochopil prečo tu poniektorý ,,páni" vystupujú pod roznimi nickmi - pod jedmným ako žena a pod iným ako muž . Hmm , vzhladom na niektoré ich ,,ženské" príspevky musím i ja uznať že tá dualita je asi fakt zdravá vec . Žeby som sa o to i ja pokúsil ? . P.
Upřímný smích léčí :lol:


Nemáme žádnou vládu, jen nepostižitelnou mafii.
Co si můžeš ověřit, si ověř. Ulhaných byznysmanů jsou hromady.
Hmm...

Re: tma a svetlo

Příspěvek od Hmm... »

Palo píše:...Upřímný smích léčí...
Palino ci sa na mna budes hnevat alebo nie v tomto ti musim dat za pravdu . P.


Uživatelský avatar
Nemo
Starší člen
Příspěvky: 103
Registrován: čtv 09 zář 2010 17:30
Bydliště: Ostrava
Dal: 64 poděkování
Dostal: 27 poděkování

Trochu jiná práce

Příspěvek od Nemo »

http://www.cestyksobe.cz/novinky/nejnov ... y/684.html

Snaha tohoto člověka je mi sympatická


Uživatelský avatar
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Čarodějky z Eastwicku

Příspěvek od poota »

Dnes na Primě ve 21:45 Čarodějky z Eastwicku - doporučuji shlédnout.

Kromě nepopiratelných uměleckých kvalit zobrazuje dosti věrně mechanizmy přenosů a působení na hmotnou úroveň bytí.

Zdravím - poota


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
Uživatelský avatar
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Vzkaz od JVK

Příspěvek od poota »

JVK momentálně nemá možnost sám publikovat, ale považuje za důležité, abych vám právě v tomto čase předložil část jeho telefonického rozhovoru a jeho komentář k tomu, což tímto pro ty, kteří rozumějí, rád činím.

v- Dobrý den...já jsem se chtěl jenom zeptat... já jsem byl v Plzni 14. a potkal jsem tam jednoho žáka [TT] ve vegetce – tam je na Americké taková restaurace – a já to tady teďka po sobě nějak čtu – tam došlo k tomu, že když jsem tamodtud odešel, tak mě mentálně jakoby napadl - ten program obsahoval vlastně to, co dělá ten [OS], já se na to snažím trošku jakoby naladit – vnímáte to tam?
a- Jo.
v- A ono to obsahovalo takový – celá ta struktura – byla vlastně o tom, že teda jednak to napadalo – že to obsahovalo programy, které teda napadaly jakoby mou podstatu, to znamená podstatu, ty kvality – no řekněme byly schopný vykonávat nějakou práci v oblasti ducha – lidský kvality a zároveň teda energetického mentálního systému – to je jedna část. Vnímáte to takhle, že tam něco takovýho bylo?
a- Jo, jo.
v- A zároveň teda to obsahovalo i strukturu – že to vlastně člověka jako blokovalo nebo napadalo v oblasti uvnitř nebo teda vitálních sil a jakoby energetického systému i co se týče fungování jakoby tělesně. Že to je vlastně takový jako propojený poměrně výživný destruktivní systém. Takhle jsem to tam vnímal, že to bylo.
a- Jako plně destruktivní mi to tam nevychází, a je to jako napadající ...
v- Já budu ještě pokračovat – ono to zároveň obsahovalo program napadání na vysoké mentální rovině jakoby obecně. A tady mám ještě k tomu poznámku: každého, kdo je v uvozovkách s ním, kdo nerespektuje pyramidální strukturu. Tohleto by bylo na delší povídání. V podstatě dneska, jak jsem poznal – když se snažím znova uchopit celý ten program, tak mi jenom potvrďte, že by se to nechalo takhle formulovat – nebo jestli k tomu máte nějakou jinou poznámku? V podstatě se jedná o to, že to, o co se tady hrálo, to co jsem vám se snažil jakoby už kdysi sdělit, že tady nejde ani jakoby o mě, ale vlastně o to, aby – že vlastně ten systém má takovouhle pyramidální strukturu jakoby ve smyslu, že teda vzniká jakoby řekněme nová církev, ale není to přesný.
a- No, není to přesný, no ale ten princip – to, co říkáte je tak, no.
v- No, vy byste byla schopná nějakým způsobem formulovat ty energie?
a- To asi – no, lidskými slovy dost těžko nějak uchopit.
v- Jako to je neskutečně obludný, protože tohleto vlastně stálo za zánikem jedné civilizace, protože tam to je to skutečně postavené takovým způsobem, že ...
A taky byste mi měla potvrdit, že vlastně ten, kdo za tím jakoby stojí, kdo to tam vlastně tohleto zasel, tak je ten [OS].
a- No, nemám to úplně, jako on asi není sám – teda.
v- To rozhodně ne – ono se to nenechá …
a- Jo, tak to jo.
v- Jo, vlastně se na tom podílí [TT].
a- Jo, jo.
v- A, no já to nebudu už víc komentovat. Je to vlastně systém – on toho potom velice tedy záhy nechal, když tedy zjistil, že o tom tedy vím a tedy jsem se snažil jakoby tedy bránit, snažil jsem se mu nechat ochutnat takzvaně to samé, co produkoval – že jsem mu to nechal, aby se mu to odrazilo. Ne že bych toho byl nějak jakoby příliš schopen, ale na tom je zarážející právě to, že vlastně tam se na tadyhletěch jakoby vysokých strukturách jakoby těch žáků přenáší tenhleten systém – a je to vlastně součástí celýho toho jakoby učebního plánu tohohle systému. Tohleto byste mi měla potvrdit, že se to tam takhle …
a- Jo. A proč vám to přijde divný?
v- Proč mi to přijde divný? No protože … vy si neuvědomujete, kam tohleto povede?
a- No, to jo, ale tak to je jejich cíl, ne – ty žáky to učit.
v- No ale tohleto přeci nebyl cíl, jako to se ten [ZZ] musí obracet v hrobě.
a- No ale to se tak většinou stává, no.
v- No, já to nebudu už nějak rozebírat. No, ještě mi potvrďte – když jsem se potom vracel – tam tedy to úterý zpátky do Ústí, to znamená Plzeň – Praha – Ústí, tak on tam tohleto dělal tedy jako vždycky při návratu, když jsem byl někde mimo Ústí, že vždycky zesílil to působení, aby tam jako upevnil ty programy a zároveň když jsem třeba navštívil nějaké energetické místo pozitivní nebo tak, tak aby vlastně – protože ono by se to nechalo formulovat slovně jakoby nový začátek, to znamená, aby ten nový začátek, pokud jsem se rozhodl, že nějakým způsobem popíšu ty děje, nebo že nějakým způsobem budu – rozumíte, něco v téhleté oblasti něco podnikat …
a- No jo, ale nemám to tam, že pokaždý. On si zřejmě vybíral jen to, co bylo pro něj důležitý.
v- Jo jo jo, no ale jenom ten princip, že to vlastně, když jsem se vracel, že tam tohleto jakoby dělal.
a- Jo, jo.
v- No, to je asi všechno. Já jsem nevěděl ... No, nebudu to už dál rozebírat.[/color]

Co k tomuto textu říct – snad jen že nemá vypovídající hodnotu, kterou bych vám i sobě přál. Z tohoto důvodu necítil [OS] při jeho pořizování potřebu zasáhnout. Pouze reagovala paní (útočila) E. (dnes i včera), pro kterou a její rod jsem toho na její žádost za onoho času udělal vícero, nežli si dovede vůbec uvědomit. Ostatně pro průchod satanských sil bylo naprogramováno poměrně velké množství lidí, i zde na fóru.
Ano jistě, sám jsem se stal otrokem (na energetické úrovni), kterého již není ani potřeba zabít, neboť poskytuje průchod či matrice, jež byly zapovězeny [OS] a jeho suitě.
Nicméně otrokem neposlušným a neovladatelným ve smyslu, že by sám začal zabíjet duše nebo těla; mimochodem tohoto vědomí jednoty bylo použito také proti mně, neboť vždy jsem zvažoval ohrožení druhých …
Přesto mnoho lidí mně závidí „odpočinkový“ život. Potom by dotyční museli přijmout i opakované stavy ohrožení života, což samo o sobě není ten zásadní problém. Posledního zvláště půl roku měl [OS] dost času a sil pracovat na tom, aby mě postavil do „patřičného světla“.
Dnes je již [TT] pod vlivem satanských sil. Ano, jistě zachrání ještě řadu životů na fyzické úrovni.
Přenos ovládání na popsané úrovni způsobí velké utrpení do budoucna.
Díky těm, jež se mě snažili nezištně podpořit svou láskyplnou energií přesto, že si uvědomovali mou destrukci, a zároveň že sami něco ztrácí …
Také díky těm, kteří byli natolik moudří, že se raději „kousli do jazyka“, než aby si vyměňovali soukromé zprávy.
Neboť tušili, že se zde hraje na úrovni, kterou nejsou schopni identifikovat …

Pěkné mezisváteční rozjímání všem.


Uživatelský avatar
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Vzkaz od JVK

Příspěvek od poota »

Text v předchozím příspěvku byl připraven obsáhlejší, ale zatím jej nebylo možné prezentovat celý. :(

Zdravím - poota


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
JVK
Stálý člen
Příspěvky: 95
Registrován: sob 19 dub 2008 16:03
Bydliště: Plzeň
Dal: 1 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Čarodějky z Eastwicku

Příspěvek od JVK »

poota píše:Dnes na Primě ve 21:45 Čarodějky z Eastwicku - doporučuji shlédnout.

Kromě nepopiratelných uměleckých kvalit zobrazuje dosti věrně mechanizmy přenosů a působení na hmotnou úroveň bytí.

Zdravím - poota
PS. A také hlavně sofistikované ůrovně ovládání a zneužití energetického systému k destrukci na ůrovni programování- a nevědomí u postižených-zneužitých k této práci.

Tato úroveň poznání byla velmi int. při vysílání blokována, přesto, že dílo tuto úroveň obsahuje. A další systémy přenosu (do struktur)a zneužití v oblasti satanských sil (dalších lidí). V.


Uživatelský avatar
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Doplněk k 21. 12.

Příspěvek od poota »

Doplnění textu z 21. 12.

text přílohy:
Komentář.
V okamžiku pořizování této nahrávky na mě [OS] osobně neútočil, neboť ona již neobsahuje roviny schopné vypovídat o skutečné destrukci a o tom, k čemu takováto práce s energií vede nejenom u mě osobně – k jakému množství utrpení to u mě osobně vedlo na úrovni fyzické i duševní, ale hlavně k tomu, co je třeba přenést na úrovni ducha do budoucna. Jestli v současné době se takzvaně žije ve smrti – to co Kristus nazýval „žít ve smrti“ nebo „být neprobuzen“, a na současné úrovni až do dnešních dnů se pracovalo s ovlivňováním spíše na podvědomé úrovni, to znamená pomocí reklam, masmédií – využíváním efektu sté opice – to znamená nevědomí, udržované pomocí školských systémů.
Tak ta doba, která se připravuje – tak tam to již bude o ovládání na úrovni ducha, o úrovni, kterou málokdo vůbec dovede představit. Bude to přímo o programování pomocí Božských principů, pomocí znalosti Božských principů a Božských zákonů. Toto naposledy se událo před dvěma tisíci lety, takto řízeně. V současné době se historie opakuje. Nevidomí neprobuzení se táhne již věky, věky a věky.
To, oč se tady jedná, tak je záležitost natolik obludná a sofistikovaná, která už tady skutečně velmi dlouho nebyla. A nejedná se o úroveň nebo o aplikaci deformací, která by se měla projevit za rok, za deset let, za sto let a nebo za tisíc let. Toto, oč se tady jedná, co je tady v plánu, tak to, co je třeba připravit, pro co je třeba připravit půdu, je záležitost daleko, daleko delší. Kdyby si lidé mohli představit nebo uvědomit tu úroveň, kam to povede, jaké ohromné množství utrpení to způsobí, pokud by se na to mohl někdo podívat skutečně fakticky nebo fyzicky.., mnoho lidí by ztratilo svůj vnitřní klid.

P.S. Skutečně někomu připadá nesmyslná myšlenka, že zlo (rozuměj i konkrétní lidé, neboť bez vůle a silového systému lidí nelze disharmonii na žádné úrovni aplikovat) po věcích budování nevědomí (své vlastní podstaty) utrpení a ovládání neudělá vše pro to, aby mohla být přenesena do další časovosti? Na vibrační úrovni, která odpovídá vyšší proměněné struktuře času
Pak bych rád připomenul, že zlo má veškeré informace o všem – o nastavení jednotlivců, systémů, běhu času i všech struktur.

Psáno 14.9.2011
Opakovaně jsem se pokoušel napsat text, který by korespondoval s degradací na úrovní pole, lidí čtoucí toto vlákno a zároveň mou osobu.
Útoky byly tak destruktivní,že se mi nepodařilo napsat žádný smysluplný text,pokud jsem se o to pokusil, trpěl jsem krutými bolestmi nejenom na základě vždy v reálném čase probíhajícího útoku,ale i tím že všechny programy - pokud se jim člověk brání vyvolávají tím krutější bolesti čím je program-programy mladší.
Je škoda, že se nenašel jediný člověk komu bych mohl předat poznání nejenom na podvědomé, ale i vědomé úrovni.
O jak destruktivní pole se jedná, bych dokumentoval tím, že i dnes, když jsem se pokusil napsat nějaký text který by "mluvil" byl jsem napadán [OS], což vyvolávalo takový stav vyčerpání a degradace i na fyzické úrovni, že jsem usínal v křesle.
Probral jsem se ve 14. hodin odpoledne,tento počítač, na kterém je nyní psán tento text nešel ovládat.Šipka pro ovládání zběsile poskakovala po monitoru.Měl jsem problém počítač odhlásit a vypnout.*

Den předtím v úterý jsem cestoval do L a chtěl navečer něco nadiktovat.[OS] komplexně podporoval pole satanských programů,což kromě velkého vyčerpání a bolesti v celém těle,palčivosti zvláště pří pohybu i na dotek a celkového horečnatého zastřeného stavu, jako při silné chřipce,zastřeného vnímání zrakem i sluchem.Tak tyto popisované symptomy jsou pouze důsledek zmiňovaných programů a mělo vést ke kvalitě mentálního životování v které není možné formulovat vzpomenout si ne jedinou myšlenku,nebo děj popisující satanské manipulace.*A takto podobně den po dni, hodinu po hodině,rok po roku...

Jeden z postupů který [OS] používal po dobu několika let byl že jakmile se "ke mně" někdo ladil pak vytvořil destruktivní pole odporných energií které bylo identifikováno mnohými jako má podstata jako moje osobnostní struktura. Tento postup nebyl schopen nikdo ze "zasvěcenců" identifikovat.Pouze s jednou vyjímkou v lednu 2011.[OS] na to reagoval velkým "smutkem" a zlepšil technologii.*Dotyčný člověk se šel podívat na zahájení cyklu přednášek [TT] kdy i tam byl schopen identifikovat manipulační techniky,na toto [TT] reagoval podobně jako [OS].*

Text před * hvězdičkou popisuje děje, struktury, jež by nemělo být těžké identifikovat i pomocí okultních metod testování.

Další příklad: v týdnu od 8.8.2011 respektive od 6.8.2011 proběhla celá řada útoků na mou osobu a programování osob, které se ke mě ladili.Celý týden jsem byl fyzicky paralyzován.Nejsilnější útok proběhl ve středu 10.8.2011 abych dokumentoval intenzitu pole uvádím že autoalarm se cyklicky aktivoval do vzdálenosti 15m od mě.Jediným důvodem bylo, že jsem se chtěl zastavit u astrologa [LS] ve [SP].Bylo potřeba mě upravit do patřičného "světla"*Největší intezita byla večer po 18 hodině.ATP

Slovníček
Magie - obecně vše co obsahuje myšlenkový princip.Myšlenkou lze tvořit.Na (vložené) síle myšlenky záleží zda-li myšlené se projeví a v jakém čase.

Černá magie - pomocí myšlenky - vědění - vytváření takových struktur,jež mají za úkol ovládat,škodit,poškozovat zdravotně a mentálně.Včetně tvoření pomocných bytostí otevírání pekel, a podvědomého programování.
To co lidé většinou nechápou je,že čím vyšší úroveň mága,tím větší širší znalost božích zákonů(které jsou jednotné)energetických struktur.

Bílá magie-používají se magické postupy s cílem myšlenkou pomoci,neškodit.Důsledky byť se zpožděním jsou stejně destruktivní jako u černé magie; neboť důsledky (špatného myšlení) , "problém" je pouze překryt zamaskován a odsunut.


Satanismus - obracení dobrého ve špatné.

Satanista - obraceč - ten kdo obrací dobré ve špatné(vlastnosti,jejich použití,situace,děje,struktura času...)

Žrec-ten kdo je schopen tvořit myšlenkou-myslí.

Temný žrec- satanista ten kdo slouží zlu;používá nejen schopnost tvořit vlastní myslí,ale i podle potřeby magické technologie,ne této úrovni se plánuje na životy či lépe desítky životů,stovky a tisíce let;operuje se i se změnou struktury času,vnímání lidí,vibračních rovin...
Nelze ho identifikovat žádnou okultní metodou testování, za jistých okolností ani numerologií, astrologií. Na této úrovni dotyčného chrání zlo,neboť vykonává ohromný díl temné práce;odsud vychází veškeré utrpení světa.Pracuje důsledně pyramidálně ve smyslu
programování na podvědomé úrovni;a na úrovni schopné dotyčné naprogramovat pro průchod satanských sil.Dotčení o tom nemusí vůbec vědět.Je to schopnost učinit z člověka který již je vybaven silově "léčitele" v destruktivním gardu.
Lze identifikovat pouze přímým vhledem a schopností.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Naposledy upravil(a) poota dne stř 20 dub 2011 20:44, celkem upraveno 1 x.


chiq
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1546
Registrován: čtv 01 lis 2007 8:41
Bydliště: Trnavský kraj
Dal: 2 poděkování
Dostal: 1 poděkování

Re: Doplněk k 21. 12.

Příspěvek od chiq »

poota píše:Doplnění textu z 21. 12.
ZLO treba LIKVIDOVAŤ na KAŽDEJ úrovni... aj fyzicky... ako nádor, smetie, pleseň, nepodarky, plevel, hnilobu, vírusy, odpadky.........


eXiT
Starší člen
Příspěvky: 156
Registrován: pon 25 čer 2007 17:41
Bydliště: JIH MORDAWY
Dal: 41 poděkování
Dostal: 30 poděkování

zlo

Příspěvek od eXiT »

Předpokládám že zlo na této úrovni žití nelze oddělit od dobra, proto předpokládám že je moudřejší snažit se o rovnováhu.
No je to velmi zjednodušeno, v tak krátké větě, ale myslím že pochopitelné.
Není snad chaos matkou pořádku?


Zamčeno

Zpět na „Magie a svět kolem nás“