Aktuálně: Byla vytvořena nová sekce fóra, věnující se poselství od našich Praotců, které přínáší Auroran Dift Lavus (Persuánes).

Zátiší Drontů

Drontí akce, události, novinky...

Moderátor: Gabča

poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Zátiší Drontů

Příspěvek od poota »

Pocítil jsem, že ač Drontů neustále přibývá, toulají se nepřátelsky laděným světem a nemají, kde by se spřízněnými dušemi mohli v souznění společně v tichu mlčet.
Mnozí pak nejsa vedeni přátelskou paží obávají se své další existence a zůstávají tak ke své škodě zbytečně dlouho v počátečním, tedy latentním stavu svého vývoje.

Nejprvé tedy soustředím semo několikerož citátů z toho, co se porůznu o fenoménu Drontství dalo tutož vyzobati. Tím mělo by býti již dostatečně zřejmé, co jest to Dront a zda kdo u sebe nepozoruje radostné příznaky tohož, že by mohl po této cestě se také vydati až k metám nejvyšším.

Po citátech oněch, ať již je jejich autorem kdokoli, můžeme společně doplňovati vše nutné a scházející, abychom se ponořili do ticha bez myšlének.

Tedy vzhůru dolů - poota


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Re: Zátiší Drontů

Příspěvek od poota »

Dront jako takový je stvoření, velice mírně řečeno, rozumu silně mdlého. Ostatně latinský název Didus Ineptus neboli Blboun Nejapný, hovoří o něm ještě daleko upřímněji, a skutečnosti je mnohem blíže. Skutečně něco tak neskonale blbého, jako je Dront, nalézti v celé přírodě lze jen stěží. Přežívání ve volné přírodě mu umožňoval pouze fakt, že ve své blbosti nebyl schopný nikomu škodit a ani překážet, takže existenci tohoto podivuhodného druhu ukončilo až jeho setkání s člověkem. 
Ovšem to hlavní, co umožňovalo jeho existenci mezi ostatními živočichy a okolní drsné přírodě, zůstalo zachováno a vyskytuje se, byť ve velmi omezené míře a nepříliš dokonalé formě, i mezi jednotlivci daleko vyšších živočišných forem. Absence myšlení, uvažování a vymýšlení znamená dokonale prázdnou mozkovnu, v které nic neruší její klid. V tomto klidu je pak velice snadné rozpoznat i sebeprchavější závan jakéhokoli nápadu stejně dobře, jako vycítit jemné závany, přicházející z okolí nebo i Informačního Pole. Nápady, intuice a empatie jsou hlavními hybateli Drontova duchovna a zprostředkovávají mu spojení s okolní realitou. Dront je prost přemýšlení, pročež se mu nedostává ani chyb, které právě v přemýšlení berou svůj počátek. Mysl Dronta je tichá a klidná, plná pohody a krásných nápadů, které jí volně poletují, podobny pestrobarevným motýlům. 
Mezi lidmi je mnoho takových, kteří díky své blbosti mají ty nejlepší předpoklady stát se Drontem. Většinou jim k tomu ovšem scházejí ještě dva kroky. Tím prvním je smíření se se svým stavem a zbavení se záporných emocí vůči svému okolí. To bývá nejtěžší, protože okolí je zlé a s oblibou hloupější jedince svého druhu nejrůznějším způsobem trápí. Druhým je uvědomění si, že ona blbost je největší výhodou, bez které cesta ke spokojenému a plnému životu možná naprosto není. 


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Re: Zátiší Drontů

Příspěvek od poota »

Dront není anatomickou odchylkou!

To znamená, že po fyzické stránce se ničím neliší od ostatních jedinců svého druhu, a sebelepší patolog Dronta nedokáže odhalit. Dront má zcela standardní vybavení všemi orgány, disponuje stejnou lebkou a jeho mozkovna obsahuje i naprosto normální mozek, který je schopen úplně běžného myšlení, jako kterýkoli jiný. Dront jej také pro některé nedůležité procesy používá stejně, jako ostatní. Nelze prohlásit, že Dronti nemají mysl, že nejsou schopni přemýšlet, či že jim schází mozek, který je nahrazen dutinou. Zásadní rozdíl je v používání - Dront sice "myslí", ale svým myšlením nové a neznámé věci "nevymýšlí". Ze svého okolí načerpá nezbytné množství informací, které zcela klidně a bez lítosti okamžitě zapomíná, protože "ví" nebo "cítí", že je zbytečné je pracně v paměti uchovávat. V pravý čas, pokud ovšem splní podmínku, že se nesnaží něco "vymyslet", se mu všechny jím zapomenuté informace, navíc doplněné o potřebné zbývající informace, které mu dodá sama Matka Příroda, spojí do nového "nápadu". Ten se mu zjeví již hotový a dokonale propracovaný, takže jej může rovnou přijmout, a nebo zase klidně zapomenout. Potřebuje-li Dront jiné řešení třeba téhož problému, "požádá" o nový nápad, který by splňoval jeho pozměněné zadání.


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Re: Zátiší Drontů

Příspěvek od poota »

Prázdná leb, mozkovna bez jediné myšlenky, studánka čirá myšlénkou nezkalená - to jsou všechno obrazy, které mají přiblížit duševní stav mysli, která je schopná rozpoznat i ty nejlehčí impulzy, přicházející z fyzického či duchovního okolí.


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Re: Zátiší Drontů

Příspěvek od poota »

Dront neoplývá dobrou pamětí, snadno a lehce vše zapomíná, protože pokud něco opravdu potřebuje, tak se mu to prostě v hlavě objeví, napadne ho to, ba neznalec by řekl, že si vzpomněl. Tomu tak ovšem není, protože stejně snadno si "vzpomene" i na věci, s kterými se v životě nikdy nesetkal. V přírodě totiž dochází k tomu, že jakmile kterýkoli člověk cokoli, třeba i pracně a klopotně vymyslí, dostává se to jako Informace přes Informační Pole do Kolektivního Vědomí, kde je to již k plně k dispozici komukoli, kdo dokáže tento typ informací přijímat, tedy především Drontům.


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Re: Zátiší Drontů

Příspěvek od poota »

Drontem buď člověk je, a nebo není. Jediný rozdíl může být v tom, že o svém drontství zatím nemusí mít, tedy alespoň zpočátku, ani tušení. V tom případě nastává fáze, kdy se mu jeho nejbližší okolí snaží tu jemně, ondyno pak ostřeji, naznačovat, že s jeho přemýšlením je cosi v nepořádku. S postupem času pak i sám pozoruje, že v jeho uvažování jsou opravdu jakési rozdíly oproti "běžné" populaci, nejčastěji v tom smyslu, že postrádá běžnou vychcanost, což okolí hodnotí jako nedostatek inteligence. Zatím je tento jedinec "Drontem ve stavu latentním", v němž setrvává až do té doby, než pochopí, že to není jeho nedostatečnost, ale naopak výhoda. Že totižto nejvíce chyb člověk napáše přemýšlením a vymýšlením, začne se tedy záměrně vymýšlení jakožto zdroji chyb vyhýbat. Tím se mění v "Dronta procitajícího", který postupně přichází na to, že jeho dokonale dutá a prázdná hlava je vynikající pastičkou na ty nejlepší nápady. Postupně přichází na to, že jeho "nedostatek inteligence" je právě jeho největší výhodou, která mu zajišťuje nad běžnou populací naopak převahu. Tím nahradí chytrost moudrostí. V tomto stádiu vývoje může setrvat jako "Dront neprojevený", případně může své drontství veřejně manifestovat, čímž se stává pravým a prostým "Drontem" bez jakéhokoli omezení a v celé kráse - jeho vývoj je tím zdárně ukončen. K hrdému titulu Dronta patří právo používat kdykoli zkratku titulu Dr.Ont před či za jménem, jakož zvolit si i libovolný přídomek dle vlastního uvážení, stejně tak i způsob, jakým má být oslovován. Povinnosti, krom těch ke kterým se dobrovolně při svém zveřejnění sám zaváže, nemá žádné. Sympatie k ostatním Drontům v kterékoli fázi jejich vývoje jsou samozřejmostí, jinak se rozhoduje vždycky jen podle toho, co ho napadne, tedy správně.


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Re: Zátiší Drontů

Příspěvek od poota »

Každý Dront je před svým prozřením Drontem latentním, který se po získání jistoty stává Drontem zjevným, což ho již opravňuje i k veřejnému se prohlášení, kteréž ovšem samozřejmě učiniti povinen naprosto není. Nicméně již ve stavu latentním je svými jako takový i za svého brán, kdežto jiní jej mají právem za jiného, což pro něj samého může již býti určitou nápovědou.


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Re: Zátiší Drontů

Příspěvek od poota »

List ku drontům tedy všem, to jest jak zjevným skrze své prohlášení, tak i latentním, kteříž tak ještě neučinili, učiněno jim nebylo a případně ještě o svém drontství ponětí ani sami nemají. 

Již drahně let pozoruji u sebe vlastnosti Dronta, a že nejedná se pouze o o můj subjektivní dojem či fikci, dokládají mi i četné narážky mého okolí na vlastnost typicky druhovou, začasté doplňované též konstatováním scházející japnosti, což většinou i zároveň pádně a nezpochybnitelně argumentováno. Kterak jsem těchto vlastností nabyl, o tom mi bližšího není nic známo, ale předpokládám, že nejspíše se tak mohlo stát indukcí, či samoindukcí, obdoby to samoplození. Pročta sobě mnohá pojednání, nenašel jsem nikdež nic bližšího, takže zůstávám, ohledně tohoto, v očekávání nápadu. Dront totiž neužívá procesu myšlení, kterým by po vzoru lidí pracně a nedokonale myšlenky tvořil. On pouze trpělivě počká, až jej celá a hotová myšlenka zcela prostě sama napadne. Tak jest ve své hlouposti zároveň moudrý. Což není nikdy dáno vychytralým. Drontství jest vlastností duše, která se momentálně nachází v jakémsi těle, a navenek se projevuje hlavně nezaměnitelně oduševnělým výrazem pohledu, který krom Drontů v těle lidském se nacházejícím, vyskytuje se i v říši živočišné, najmě pak u outloňů, nártounů a lemurů. 

Abych tedy dosáhl klidu ve svém nitru, shromáždil jsem se a na shromáždění tomto pak jednohlasně, tedy hlasem svým, schválil demokraticky své rozhodnutí usurpovat sobě prestižní, nikým však dosud nenárokovaný titul 
Dr.Ont Geront Senilisimus, zkráceně též GeroDront, případně i zkratkou DeGe, přičemž se zavazuji nadále příslušně reagovat na kterékoli z těchto oslovení, pokud je použije kterýkoli Dront. Tak jsem pravil já GeroDront, mezi obyčejnými smrtelníky též známý jako poota


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Re: Zátiší Drontů

Příspěvek od poota »

Dělat ze mne blbce je práce celkem zbytečná, protože jím jsem už dávno a jen tak se to ještě dlouho nezmění. Jaksi to už tak k Drontu patří, a bez toho by byl poněkud neúplný a jako Dront tedy méněcenný.


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Re: Zátiší Drontů

Příspěvek od poota »

Abys ten motor vymyslel, tak to by sis musel nastudovat a taky zapamatovat úplně všechny informace, které jsou k tomu potřeba. Přitom nevíš předem, co je a co není potřebné, takže by sis musel pamatovat i spoustu informací, které by se pak ukázaly jako naprosto zbytečné. Upřímně doznávám, že moje náhražka paměti takového výkonu schopna není - a ta Tvoje na tom asi nebude o moc líp. 
Ale i kdyby toho byla hravě schopna, je tu další fakt, a to ten, že nejvíce chyb vzniká právě přemýšlením. Kdyby toho nebylo, mohlo by tímto způsobem případně eventuálně za jistých okolností snad i vzniknout nějaké řešení. 

U vědomí předešlého a s přihlédnutím k reálným možnostem své intelektuální kapacity Dront na tento postup prostě rezignuje a jakékoli klopotné vymýšlení zavrhne. 
Podstatou jeho "tvorby" je fakt, že cokoli projde myslí člověka, zůstane jednou provždy uloženo na vzdáleném tajemném místě, se kterým má mysl "bezdrátové" spojení. Když si na něco vzpomeneme a nebo "si to pamatujeme", znamená to pouze, že s danou informací máme momentálně přímé spojení. Pokud si na něco "nemůžeme vzpomenout", pak to znamená, že s danou informací nemůžeme navázat spojení, ale ta informace v našem úložišti přesto je stále přítomná, to znamená fyzicky existuje. 
S postupujícím věkem jsou stále častější chyby a poruchy ve spojení s informacemi, což se prezentuje jako ztrácení paměti. Ovšem k tomuto jevu dochází pouze na vědomé hladině mysli na základě jevů, které je tady zbytečné podrobně rozebírat. 

Druhá hladina mysli, které se většinou říká podvědomí, pracuje zcela odlišným způsobem - tedy naštěstí, protože má za úkol starat se o všechno, co je důležité pro naši existenci. Abych přiblížil ten rozdíl, trochu odbočím. Když se učíme řídit auto, musíme na všechny jednotlivé úkony myslet, zpočátku i dost úporně. Dát blikr, sešlápnout spojku, zařadit jedničku, odbrzdit ruční brzdu, přidávat opatrně plyn, pouštět spojku a směrovat volant, zkontrolovat si prostor za autem a zvolna vyjíždět z místa. Postupem času tyhle všechny úkony přejdou do podvědomí a děláme je, aniž bychom na ně museli myslet na každý zvlášť - prostě vyjedeme, aniž bychom si vůbec uvědomovali, co všechno vlastně při tom děláme. 
Podvědomí pracuje perfektně a nepřetržitě, navíc má naprosto neomezený přístup ke všem našim uloženým informacím. Z toho vychází tzv. Zlaté pravidlo Drontů, které praví: 
*Jenom to, co jsi zapomněl, máš kdykoli k dispozici!
To znamená, že úplně stačí vstřebat co největší množství informací a faktů, přičemž vůbec není nutné se snažit si je zapamatovat. Výborně, to je docela snadno řešitelné, dokonce i pro mě.


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Re: Zátiší Drontů

Příspěvek od poota »

To je sice všechno moc hezké, ale ještě by to chtělo, aby se ty k danému problému relevantní informace dokázaly nějak samy najít a poskládat dohromady. Zní to sice jako pohádka, ale k přesně tomuhle v našem podvědomí neustále a průběžně dochází. Ve dne i v noci, v bdělém stavu i ve spánku, podvědomí pořád pracuje, ukládá a třídí informace a neustále je kombinuje a rekombinuje. Dokonce je někdy i schopné si "chybějící" nutnou informaci "vypůjčit" z některého cizího úložiště.
V okamžiku, kdy má k dispozici všechny potřebné informace, které jsou pro "vědomé myšlení" zatím nepoužitelné (zdánlivě nesouvisející, zapomenuté atp.), složí z nich "automaticky" správné řešení, které ovšem zůstává jen v podvědomí. Z něj se do vědomí dostává většinou ve formě snu, který ovšem zhusta rovnou zapomínáme, nebo nápadu, který se rovnou vynoří ve vědomí. 

Cesta Drontů je tedy velmi jednoduchá a přímočará: co největší množství jakkoli souvisejících informací nechat projít myslí do zapomnění - a pak vyčistit mysl od myšlenek, které zbytečně plaší přicházející nápady - a tiše očekávat jejich průvod - z nich pak vybírat takové, které se nám líbí. 

Vypadá to sice velmi srandovně, ale opravdu to takhle funguje.


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Re: Zátiší Drontů

Příspěvek od poota »

Býti Drontem není čest ani nějaká zásluha nebo hodnost. 

Drontem prostě člověk buď je - a nebo není. 
Pokud Drontem je, tedy o tom buď ví - a nebo neví. 
Pokud o tom ví, tedy se Drontem prohlásí - a nebo neprohlásí. 

Pokud se Drontem prohlásí, tedy zcela automaticky nabývá titulu Dr.Ont a současně si zcela demokraticky usurpuje jakékoli jméno, které se mu zlíbí a současně i jeho libozvučnou nejlépe dvouslabičnou zkratku, kterou si předřadí k základu -Dront. 
K jeho volbě mu může kdokoli cokoli připodotýkat - ovšem bez jakéhokoli účinku. 

Jak jednoduché a prosté.


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Re: Zátiší Drontů

Příspěvek od poota »

Oficiální věda má naprosto přesné a dokonalé přístroje a propracované efektivní postupy ke zkoumání vnějších projevů přírodních pochodů, z nichž vyvozuje svoje závěry jakož i důvěru ve svou neomylnost. Její potíž je v tom, že zkoumá jenom jakousi vnější slupku té přírody, asi tak, jako kdybychom se podle karoserie auta pokoušeli přijít na konstrukci spalovacího motoru. Ve svém výsledku je to naprosto spolehlivý přístup k velice nespolehlivým informacím. 
Dront naopak velice nedokonalými a jen čirou náhodou replikovatelnými pochody, jako jsou různé pocity a vnuknutí či nápady, pracuje napřímo s naprosto dokonalými přírodními fenomény, jako je podvědomí, Informační Pole a Kolektivní Vědomí, které obsahuje veškeré informace, které kdy prošly kterýmkoli mozkem celé lidské populace za celu dobu její existence. V našem příkladu s autem se tedy Dront může spojit s myšlenkami nejen tvůrců karoserií, ale i konstruktérů různých druhů motorů a převodovek, řešení podvozků, brzd a spousty jiných hejblat, která jsou pod karoserií "neviditelná". Tento přístup dává mnohem větší možnosti než vědecký, problémem zatím zůstává právě ta vágnost přístupu, který do těchto sfér umožňuje a řídí "podvědomí". Práce s ním se dá výrazně zefektivnit různými technikami, které úzce souvisejí s duchovním vývojem jedince. Přesto se dá říci, že se jedná o velice nespolehlivý přístup k naprosto spolehlivým informacím.


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Re: Zátiší Drontů

Příspěvek od poota »

Ale k tomu získávání "nevymyslitelných" informací. 
Jak sis už možná povšimnul, tak propaguji fenomén "Drontství", který je založen na "antimyšlení". Ono je to podáváno sice s humorným nadhledem, ale princip je mnohem hlubší a navíc ověřený i různými daleko "serióznějšími" naukami. 

* Stále častěji nejsme schopni si něco zapamatovat, snažme se raději zapomínat. 
* Co vymyslíme, je nejčastěji blbina, přestaňme tedy vymýšlet. 

Na pohled vypadají tato pravidla jako nesmyslná, ale ve skutečnosti je to vědomé odevzdání se do rukou našeho podvědomí. To má k dispozici nejen všechno, co jsme zapomněli, ale také všechno, co kdy prošlo kteroukoli lidskou myslí - a navíc dokáže všechny informace zpracovávat daleko komplexněji, než sebelepší vědomá mysl. Hotová řešení předkládá ve formě "nápadů", které se objevují nečekaně, většinou v souvislosti se spánkem. K cílenému využití těchto jevů vedou "Drontí" pravidla: 

* Jenom to, co Dront zapomene, má kdykoli k dispozici. 
* Dokonale prázdná mozkovna Dronta je pastí, které nápady nemohou odolat. 
* Nic nezaplaší nápad spolehlivěji než myšlenka.


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Re: Zátiší Drontů

Příspěvek od poota »

Dront je šťastný, protože si v tichu prázdnoty své hlavy prohlíží přicházející myšlenky, hraje si s nimi a těší se z nich, a přitom je třídí: tu si nechám, tuhle si schovám ještě na pak, s touhle jsem si už pohrál dost, tuhle jsem už snad i někdy viděl a tahle se mi líbila už posledně - a tak mu krásně a bez starostí o nějaké budoucí a nebo příští plyne jeho čas ... 


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
Odpovědět

Zpět na „Dronti a Kadlín“