Využití biomasy

Odpovědět
jarda ovčák svitavy

Příspěvek od jarda ovčák svitavy »

BIODIESEL

Biodiesel je o něco ekologičtější alternativou běžné ropné nafty a lze jej používat v neupraveném dieslovém motoru. Dá se vyrobit z obnovitelných zdrojů jako je rostlinný olej nebo zvířecí tuk a dokonce i z přepáleného oleje na vaření - ten lze bez problémů sehnat zadarmo z restaurací, pro které představuje obyčejný odpad. Proces přeměny přepáleného oleje na použitelné palivo se nazývá transesterifikace. O co jde: Rostlinný olej reaguje v podmínkách uvnitř motoru velmi podobně jako naftové palivo, tzn. pokud je vysoce stlačen, rozžhaví se a vznítí, čímž způsobí expanzi plynu do válců a stlačí písty ve správný čas. Pokud byste ale spalovali přímo neupravený rostlinný olej, mohli byste způsobit to, že mastné kyseliny obsažené v oleji začnou uvnitř motoru reagovat, mrazit se a tvrdnout (”vyvářet se”), stejně jako ve vstřikovacím zařízení, což by mělo za následek velké a nákladné problémy s motorem. Proto je důležité z oleje odstranit mastné kyseliny, čímž získáte složení podobné naftě, nebo nějakým jiným způsobem zajistit, aby v motoru nezůstávaly pozůstatky nespotřebovaného oleje.

Varování

- Nejsme automechanici ani chemikové a nezabýváme se vědou v jakémkoliv smyslu, takže tyto informace považujte stále za syrové a ve stádiu výzkumu. Experimentujte, třeba dosáhnete lepších výsledků.

- Tento návod jsme vytvořili za pomoci informací z různých zdrojů a sami vyzkoušeli, ALE v žádném případě neneseme odpovědnost za kohokoliv, kdo se podle něj rozhodne postupovat. Jde v podstatě o veřejné informace, které používáte na základě vlastního svobodného rozhodnutí a na vlastní riziko. Existuje mnoho zdrojů informací o transesterifikaci biodieselu a než se do něčeho sami pustíte, bylo vy vhodné si je vyhledat a/nebo kontaktovat někoho z katedry organické chemie některé univerzity.

- Zde obsažené informace jsou veřejné a měly by být poskytnuty komukoliv, kdo o ně projeví zájem, nikoli prodávány za účelem výdělku.

- Methanol je toxický. Může se vstřebávat kůží a způsobit dlouhodobé poškození nervů. Při zasažení očí může způsobit oslepnutí, po požití i smrt. Při práci s methanolem proto za každých okolností dodržujte přísná bezpečnostní opatření! Doporučujeme dobrý respirátor a spolehlivé gumové rukavice.

- Louh je také velmi toxický a při kontaktu s pokožkou způsobuje popáleniny. Při požití má rovněž destruktivní účinky. Proto je zapotřebí pro samotné míchání paliva zajistit bezpečné pracovní podmínky, nejlépe venku nebo alespoň v dobře větraném prostoru. Nezbytný je přístup k vodě a elektřině. Připravte si také hodně starých novin a čistícího prostředku.

- Vždy nejprve na zkoušku ve starém mixéru smíchejte malou dávku, abyste se ujistili, že mícháte ve správném poměru.

- POUŽITÉ HRNCE, MIXER NEBO KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ UŽ NIKDY A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPOUŽÍVEJTE K VAŘENÍ JÍDLA!

Co budete potřebovat:

* použitý nebo čerstvý rostlinný olej (profiltrovaný přes kávový filtr nebo plátno)
* louh
* methanol
* 99%ní isopropyl alkohol (na testování)
* “kapátko (nebo něco, čím lze dávkovat po jednom mililitru)
* lakmusový papírek pro testování kyselosti (k dostání v drogerii)
* starý mixér
* plastové nebo skleněné odměrky
* plastová, skleněná nebo nerezová míchátka a lžíce
* plastové kbelíky
* gumové rukavice, bezpečnostní brýle, zástěra z umělé hmoty

Titrační proces k určení potřebného množství louhu

Množství volných mastných kyselin v rostlinném oleji stoupá, čím déle ho zahříváme - olej použitý při vaření tudíž potřebuje větší množství činidel (louhu a methanolu) než olej čerstvý. Přítomnost většího množství volných mastných kyselin zpomalí nebo zcela zastaví reakci, při které biodiesel vzniká, takže je nezbytné zjistit přesné množství louhu (tedy hydroxidu sodného - NaOH), potřebného k jejich neutralizaci. Přidáním příliš malého nebo příliš velkého množství NaOH způsobíme pouze vznik většího množství vedlejšího produktu, kterým je mýdlo.

1. Rozpusťte 1 gram louhu (hydroxidu sodného - NaOH) v 1000 ml vody. Vznikne roztok NaOH.
2. Rozpusťte 1ml použitého rostlinného oleje (dále jen oleje) ve 10 ml isopropyl alkoholu (dále jen IPA). Vznikne roztok oleje.
3. Přidávejte po mililitrových kapkách kapátkem zředěné NaOH do roztoku oleje, počítejte kapky a po každém kápnutí zjistěte lakmusovým papírkem v roztoku oleje hladinu PH. Cílem je zvýšit PH na 8-9.

Výsledné dávkování spočítáme takto: počet kapek (ml) NaOH potřebných k tomu, aby roztok oleje dosáhl PH 8-9 + 3.5 g NaOH k zkatalyzování oleje.

Příklad výpočtu s konkrétní dávkou použitého rostlinného oleje:

1 ml oleje byl titrován roztokem 1g NaOH + 1000 ml H2O.

Bylo potřeba 6.0 ml ke zvýšení PH na 8 = .006g

tedy 6.0g/1000ml k neutralizaci volných mastných kyselin

plus 3.5 g NaOH jako katalyzátor

= 9,5 g na 1000 ml oleje nebo 9,5 g na 915 g oleje, což představuje 103 hm. %

Transesterifikace použitého rostlinného oleje

Diesel obsahuje řetězec 11-13 uhlíků, nepoužitý rostlinný olej zhruba 18ti - použitý olej (tj. který prošel zahříváním) obsahuje řetězce až z 32 uhlíků. Pro spalování v motoru musí být řetězec rozbit a snížen na stejnou délku jako u dieselu.

Louh (hydroxid sodný NaOH - lze také použít hydroxid draselný) je katalyzátorem procesu transesterifikace. “Rozbíjí” molekuly v rostlinném oleji - štěpí triglyceridy v uhlovodících a zkracuje uhlíkový řetězec (3.5g nebo 0.35% je standardní množství louhu, nezbytné k vytvoření reakce při použití čerstvého rostlinného oleje, takže je jasné, že použitý rostlinný olej bude vždy potřebovat víc.

Methanol: Potřebné množství methanolu se bude rovněž lišit, nejlepších výsledků ale dosáhneme, použijeme-li jen množství nezbytně nutné. Výtěžek se váže k míře dokončení reakce; takže pokud získáte 90% výtěžek, znamená to, že z oleje bylo odstraněno 90% mastných kyselin. Zjistili jsme, že nejlepší je použít 15% 20% methanolu, podle celkové váhy vaší dávky oleje.

K určení míry dokončení reakce lze použít i hydrometr: Rostlinný olej má specifickou hustotu .910, biodiesel .850-.870.

Příklad: Máte 4kg použitého oleje, který byl zahříván na 50 C. V oddělené nádobě smíchejte 600g (15% ze 4kg) methanolu (MeOH) (nebo 17.2 objemových %, tj. 750 ml) s 40g (1%) NaOH dokud se NaOH nerozpustí. Přidávejte NaOH pomalu, protože se silně zahřeje a při rychlém nalévání se stává potenciálně nebezpečným.

Výsledkem je methoxid sodný. Přidejte jej do oleje a míchejte cca 40-60 minut. K míchání jsme použili starý mixér. Každých 5-10 minut odebírejte vzorky a kontrolujte úroveň oddělení. Kalné volné mastné kyseliny (aka glycerin), budou klesat ke dnu a methyl estery (průsvitná tekutina) zůstane navrchu. Když bude vidět, že oddělování už nepokračuje, přestaňte mixovat a nechte směs odležet 8 hodin. Tekutina která se neusadí na dně je methyl ester, ale než ho použijete, je potřeba odstranit všechny zbývající vedlejší produkty (mýdlo nebo soli), které by mohly způsobit poškozené motoru. Glycerin, který klesl na dno nikam nevylévejte, ale odneste ho do sběrného dvoru ve vašem okolí, jde o nebezpečný odpad!

Čištění methyl esteru: Přelijte methyl ester do čisté nádoby, přidejte vodu, trochu zamíchejte a nechte usadit. Až se voda zcela oddělí od methyl esterů, vypumpujte ji ze dna a tento proces opakujte, dokud vypumpovaná voda nedosáhne PH 6-7 a neobjevují se žádné mýdlové bubliny.

Pokud je tekutina zakalená, je v palivu stále zbytek vody - bude ji potřeba pomalu ohřát, aby se vypařila. Jakékoliv známky bílé substance vytvářející se na dně nebo bubliny na povrchu jsou známkou přítomnosti mýdla a musí být odstraněny (případně zopakovat proplachování).

Vyčištěním methyl esteru získáte DIY verzi biodieselu a můžete tankovat.

JEŠTĚ JEDNO VAROVÁNÍ: Používání 100% biodieselu déle než 4 týdny v kuse způsobuje poškození jakýchkoliv gumových součástek motoru, s kterými palivo přichází do kontaktu: palivové čerpadlo, hadice, těsnění apod. Je možné je nahradit součástkami ocelovými nebo vyrobenými z odolnější gumy a nebo biodiesel smíchat 8:2 s normální naftou.

Tento návod je poměrně stručný, než se pustíte do výroby, přečtete si i další, které jsou k dispozici na internetu například na těchto adresách:

http://www.journeytoforever.org/biodiesel_make.html

http://www.veggievan.org

http://www.biodiesel.org

Tento návod je překladem textu z http://www.dancingrabbit.org/biodiesel/flrecipe.html

Zdroj: http://diy.freetekno.cz


hon

Příspěvek od hon »

"""""""Dá se vyrobit z obnovitelných zdrojů jako je rostlinný olej nebo zvířecí tuk a dokonce i z přepáleného oleje na vaření - ten lze bez problémů sehnat zadarmo z restaurací, pro které představuje obyčejný odpad. """""""
Myslím, že jsi pár let zaspal jestli si myslíš, že přepálený olej z restaurací je obyčejný odpad


erricco111

Huba vyrabajuca ropu ???

Příspěvek od erricco111 »

Listoval som staršie čísla WM magazínu a našiel tam toto:
 • Houba, která produkuje myco-diesel
  uhlovodíky.
  Vědecký tým objevil houbu, která produkuje nový druh motorové nafty. Tuto naftu nazvali
  „myco-diesel“. Objev se může stát novou alternativou k fosilním palivům.
  Profesor Strobel cestuje po světě a vyhledává exotické rostliny. V deštném patagonském
  pralese objevil ropu, kterou vyprodukovala obyčejná houba. V roce 2002 zkoumal větve
  starých stromů nazývaných „ulmo“. Uvnitř větví objevil houbu Gliocladium roseum, která
  produkuje plyny. Dalším testy prokázaly, že pokud má houba omezený přístup kyslíku,
  vyrábí sloučeniny vhodné pro výrobu nafty. Stejné, jako jsou dnes získávány z ropy.
  Myco-diesel se může velmi brzy stát vhodnou alternativou pro automobilový průmysl.
  Zájem o tento nový objev projevili jak státní instituce, tak soukromé firmy. Na Yalské univerzitě
  byl vytvořen výzkumný tým s cílem najít další možnosti využití. Bude proveden kompletní
  genetický profil houby, provedena série biochemických testů s cílem najít geny
  odpovědné za výrobu těchto plynů. Je nutné najít jednoduchý způsob jak vznikající plyny
  zkapalnit.
  Houba Gliocladium roseum obsahuje řadu uhlovodíkových řetězců, které mohou být
  použity do automobilů a leteckých motorů. Dalším významným objevem je, že tato houby
  může být pěstována v obyčejné celulóze, tak jako všechny organické molekuly kolem nás.


Josef
Stálý člen
Příspěvky: 35
Registrován: pát 05 zář 2008 10:20
Bydliště: Plzeň-jih

Biodiesel

Příspěvek od Josef »

To hon:
Nevím proč napadáš Ovčáka kvůli takové hlouposti. Pro restaurace to odpad je. to že si ho tam plno lidí bere a jezdí na něj- a tím pádem už to není tak úplně odpad je jiná věc. Na fóru Dieselpower, sekce jak se jezdí na rostlinu je plno fotek a zkušeností jak s RO tak s výrobou bionafty. Osobně ze zkušenosti vidím vhodnost ohřátého RO tak pro řadové čerpadlo. Rotační je už náchylné, Lucas ještě víc a pro CR už sebevražda.


Uživatelský avatar
la
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1854
Registrován: úte 06 úno 2007 19:04
Bydliště: Brno
Dal: 763 poděkování
Dostal: 238 poděkování

Glycerin

Příspěvek od la »

Vodní roztok s glycerinem je zcela fantastická věc pro obnovení pružnosti a prodloužení životnosti gumového zboží ,(el.kabely a těsnící guma) :good:


Uživatelský avatar
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Re: Glycerin

Příspěvek od poota »

Výborný prostředek zřejmě podobného složení je Regum, nehodí se pouze na stěračové lišty, které potom nestírají. A pak ještě zcela překvapivě na silentbloky motoru, které sice krásně změknou a báječně pruží, ale až tak, že motor při rozjezdu škube - vlastní zkušenost. Zdravím - poota


Gusto
Stálý člen
Příspěvky: 51
Registrován: stř 29 srp 2007 6:11
Bydliště: VS

Bioolej

Příspěvek od Gusto »

Ak je priložená tabuľka pravdivá, prečo farmári a družstevníci ešte furt pestujú repku? Kde je zakopaný pes?
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.


jarda ovčák svitavy

Příspěvek od jarda ovčák svitavy »

Protože se to vyplatí. Je zcela irelevantní, zdali to je ekologické, mravné či logické. Je to ekonomické pro zpracovatelskou a distribuční mafii a dle mého další zajímavý způsob, jak daňové poplatníky podojit. A vo to pude především.......


Gusto
Stálý člen
Příspěvky: 51
Registrován: stř 29 srp 2007 6:11
Bydliště: VS

39 násobok

Příspěvek od Gusto »

Neďaleko nás je farma s veľkým silom, pestujú a uskladňujú repku z celého okolia. Pestovaná /kupovaná 3/7. Lisovaný olej sa mení cez diesel na elektrinu, ani zrnko nejde na další predaj. Bilanciu vylepšujú pelety zo šupiek. ... snímam klobúk.

Pestovať repku znamená príjmať dotácie, ododržiavať agrotermíny, hnojiť, cirkulovať pozemky, zbierať, sušiť uskladňovať, nakupovať mechanizmy , strážiť naftu, byť závislý od cien na nejakej burze. A hlavne závislý od počasia. (Dobrovoľní producenti polotovarov plačú, že raz je veľká úroda a lacná, potom malá úroda a drahá. Stále dookola. Majiteľ elektrárne je jediný o kom viem, vo veľmi širokom okolí, že finalizuje. )

Pestovať chaluhy znamená na zemi plastový bazén, foliovník, odpadové teplo s obsahom CO tlačené z výfuku priamo ako krmivo aj vykurovanie. Neporovnateľné náklady, žiadne Monsanto, atď. Poschodové formy pestovania, všetko plasty. Výlisky môžu byť spracované opäť na elektrinu a teplo cez bioplyn.

Zhodnotenie oleja v elektrárni je rovnaké, ale oleja je minimálne 39X viac. Keby sa tabuľka mýlila o 50% tak minimálne 19X. To znamená 39 obhospodarovaných Ha ku 1 využívanému.

Vyhráva repka, samozrejme, dotácie na 39 Ha. ... veď, kto by kupoval chaluhy???


aNONym
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1477
Registrován: čtv 18 pro 2008 20:43
Dal: 8 poděkování
Dostal: 8 poděkování

Bioplyn

Příspěvek od aNONym »

Dodavatel domácí BPS

http://www.unego.cz/Firma/Produkty/Kore ... tirna.aspx . ;) Non

8kg bioodpadu týdně = až 1,1 m3 bioplynu denně (březen-říjen)


The fact that a new idea is ridiculed doesn't increase its likelihood of being eventually found to have merit. Most new ideas, even in science, fail, and are quietly swept under the rug of history - D.E.S.
aNONym
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1477
Registrován: čtv 18 pro 2008 20:43
Dal: 8 poděkování
Dostal: 8 poděkování

Dodavatel domácí BPS

Příspěvek od aNONym »

Včera jsem telefonicky hovořil s majitelem firmy UNEGO. Byl velmi sdílný. ;) Non

- na dohřev fermentoru (žumpy) Celsia se používá přebytku tepla ze solárních vodních panelů
- teplota musí být udžována na minimálně 40 st. Celsia (pro deklarovaný vývin plynu), proto je v zimních měsících výroba plynu menší
- cena dodávaného zásobníku na plyn + bočního vhozu do žumpy je zhruba 30.000 CZK

doplněno: - stabilizace anerobního procesu nastává zhruba po dvou měsících, co je do fermentátoru vložen kal dovezený z čističky odpadních vod


The fact that a new idea is ridiculed doesn't increase its likelihood of being eventually found to have merit. Most new ideas, even in science, fail, and are quietly swept under the rug of history - D.E.S.
aNONym
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1477
Registrován: čtv 18 pro 2008 20:43
Dal: 8 poděkování
Dostal: 8 poděkování

Obec Kněžice

Příspěvek od aNONym »The fact that a new idea is ridiculed doesn't increase its likelihood of being eventually found to have merit. Most new ideas, even in science, fail, and are quietly swept under the rug of history - D.E.S.
caspr
Nový člen
Příspěvky: 18
Registrován: stř 22 črc 2009 16:57

info

Příspěvek od caspr »

Nevím čem tady přemýšlí ti co by zdražili dálnice pro nákladní vozidla co by jsi tím dokázal ,pěkné kulové vše by ti zdražili co nákladníma vozidly vozí pro nás všechny !!!! Radši si to dvakrát přežvejkni než něco vypotíš za nesmysl. A jinak jste úplně mimo mísu tady se řeší jiné téma.
zítra jdu zkusit http://www.detva.biz/pri2006/2006-1290-bionaftadoma.htm


Uživatelský avatar
A(&F)
Zasloužilý člen
Příspěvky: 4354
Registrován: sob 07 říj 2006 17:14
Bydliště: Severní čechy
Dal: 1362 poděkování
Dostal: 1195 poděkování

Biopaliva produkují víc emisí než benzín, ...

Příspěvek od A(&F) »Někdo má z vlastních mindráků těžký dilema, ... já však ne (neb na to mám Ilema :evil: ) ...... (by Anri, reakce na ilemův podpis :) ) ...

... mmch, d-Ilemku, fakt už raději nikdy více nepoužívej cizích slov (když neznáš jejich skutečný význam) ... :P
Uživatelský avatar
Ambler
Stálý člen
Příspěvky: 97
Registrován: sob 17 dub 2010 11:53
Bydliště: Európska únia

olej->nafta

Příspěvek od Ambler »

Ja sa opýtam toľko. Nie je jednoduchšie si ten motor upraviť na olej?


Edisone, všude jsi podváděl, kradl a lhal.
Odpovědět

Zpět na „Netradičné palivá“