Aktuálně: Sluneční záblesk - Pozvednutí lidstva. Předpokládaný termín 1.8.2024. Více zde...

Bitcoin a Kryptoměny

Přínosy a rizika Internetového světa

Moderátor: rival

Uživatelský avatar
rival
Hlavní admin - živý člověk
Příspěvky: 1252
Registrován: stř 16 lis 2005 9:44
Bydliště: severní­ čechy
Dal: 14 poděkování
Dostal: 226 poděkování
Pohlaví:
Kontaktovat uživatele:

Bitcoin a Kryptoměny

Příspěvek od rival »

Jelikož se už řadu měsíců zabývám děním ve světě digitální měny a pozoruji, že tato problematika začíná zajímat čím dál více lidí. Rozhodl jsem se vyčlenit část našeho fóra právě tomuto fenoménu. Na úvod jsem si dovolil převzít velmi dobrý článek z Ludwig von Mises Institut.


rival - živý člověk
Uživatelský avatar
rival
Hlavní admin - živý člověk
Příspěvky: 1252
Registrován: stř 16 lis 2005 9:44
Bydliště: severní­ čechy
Dal: 14 poděkování
Dostal: 226 poděkování
Pohlaví:
Kontaktovat uživatele:

Bitcoin pro začátečníky

Příspěvek od rival »


Zdroj
http://www.mises.cz/clanky/bitcoin-pro- ... -1014.aspx

Bitcoin pro začátečníky

Mises.cz: 26. března 2013, Petr Málek

Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.

Jedním způsobem (samozřejmě ne jediným), jak se této krádeži za bílého dne bránit, je například anonymní elektronická měna, jejímž neznámějším příkladem je právě Bitcoin. Tento článek by měl sloužit jako základní průvodce problematikou Bitcoinu – měl by nastínit, o co se jedná, jak funguje a jak ho používat.

Bitcoin je zcela virtuální měna – není ničím krytý a nemá žádnou fyzickou podobu. Jedná se prostě o sekvenci nul a jedniček v počítači. Transakce probíhá, stručně řečeno, tak, že pokud chce Alois zaplatit Břetislavovi 1 bitcoin (BTC), tak prostě na počítači napíše „Já, Alois, tímto převádím na Břetislava 1 BTC,“ následně tuto zprávu digitálně podepíše [1], a nakonec ji pošle Břetislavovi. Břetislav tak stoprocentně ví, že Alois na něj skutečně 1 BTC převedl, a může ho utratit – bez starostí, protože má důkaz, že je jeho, a nikoliv Aloisův.

To nicméně nebrání Aloisovi, aby to samé provedl znovu – mohl by stejným způsobem převést 1 BTC třeba na Cecila a takto to opakovat do nekonečna. Bitcoiny existují pouze jako informace v počítači, proto se zdá, že je teoreticky možné je neomezeně vytvářet a utrácet.

To ale není pravda, protože zde existuje ještě jedna zábrana. Zmíněná podepsaná zpráva „Já, Alois, tímto převádím na Břetislava 1 BTC,“ totiž není zaslána pouze Břetislavovi, ale je zaslána všem účastníkům Bitcoin sítě. Všichni tito účastníci si transakce všech ostatních uživatelů ukládají ve svém počítači (tedy i vy máte v počítači historii všech transakcí na celé Bitcoin síti). U každého bitcoinu je tak v podstatě vedena evidence, k jakému účtu v danou chvíli patří a kdo ho může utratit. Díky tomu může komunita uživatelů velmi snadno při obdržení každé zprávy o každé nové transakci ověřit stav účtu platícího klienta, zda bitcoiny, které chce utratit, skutečně vlastní.

Pokud je vše OK, členové sítě transakci uznají, přidají ji na konec transakční historie, kterou si vedou, a vyrozumí o tom Aloise i Břetislava. Tím je transakce ověřena a Břetislav již může být plně spokojen, protože kromě digitálně podepsané zprávy od Aloise, která říká, že na něj převádí 1 BTC, má rovněž vyrozumění od uživatelů sítě, že s touto transakcí souhlasí a že Alois skutečně daný 1 BTC měl a nyní ho už nemá.

Kdyby se Alois pokusil o podvod a chtěl utratit bitcoiny, které nemá, komunita by to snadno poznala a tuto transakci by neuznala. V podstatě by se jednalo o tisk peněz se všemi přerozdělovacími důsledky, což pochopitelně není v zájmu nikoho s výjimkou podvodníka samotného. Daná transakce by nebyla zapsána do transakční historie vedené u každého uživatele a neexistovala by. Cecil by se mohl do krve hádat, že má od Aloise digitálně podepsaný příkaz o převodu 1 BTC na něj, ale nikdo by ho neposlouchal, protože se jedná o 1 BTC, který Alois vůbec neměl, a proto ho nemohl na nikoho převést.

V předchozích třech odstavcích jsme se dopustili velmi drastického zjednodušení, protože nemáme prostor pro detailní popis celého procesu. Ve skutečnosti se informace o probíhající transakci nerozešle všem, ale jen těm uživatelům, kteří se na ověřování specializují (běžný uživatel nemá zájem propůjčovat svůj výpočetní výkon) a jsou za to placeni poplatkem, který je ovšem pro koncového uživatele zcela zanedbatelný. Jimi ověřené transakce a aktualizované soubory s transakční historií se pak rozešlou zbytku uživatelů průměrně každých 10 minut. Systém je navržen tak, že kdyby chtěl ověřující uživatel podvádět a vnutit komunitě svojí „cinklou“ verzi transakční historie, musel by mít silnější počítač, než všichni slušní členové dohromady. Tolik ve stručnosti; pokud vás to zajímá, doporučuji wiki-stránky Bitcoin.

Je to jednoduché

Zní to složitě (a složité to je), ale uživatel nic z toho nemusí řešit. Běžný uživatel má na počítači klientský program, který vše dělá za něj. Takže když se v síti objeví několik nových aktualizovaných souborů s transakční historií, program si automaticky zjistí, který z nich vyhovuje kritériu nejvyššího výpočetního výkonu (soubory s historií jsou konstruovány tak, aby se informace o výkonu dala spolehlivě zjistit, více viz zmíněné wiki-stránky), a ten si stáhne (a to samé udělají všichni ostatní uživatelé). Že to tak program dělá, si může kdokoliv, kdo rozumí programování, ověřit, protože klientský program je open-source.

Stejně tak, pokud provádíte transakci, tak pouze zadáte platební údaje včetně čísla účtu protistrany a program už se sám postará o digitální podpis a rozeslání transakce k ověření komunitě. Po úspěšném ověření vás o něm automaticky vyrozumí, stejně tak jako protistranu. Z pohledu uživatele je tedy placení a přijímání bitcoinů jednoduché, dokonce jednodušší než dnešní běžný internet banking.

Jak bitcoiny vznikají

Možná se ptáte, kde se vzaly existující bitcoiny, jak vznikly nebo kolik jich je. Odpověď je, že bitcoiny vznikly pomocí tzv. „těžení“. Co tím myslíme? Už jsme si řekli, že každý bitcoin je prostě série jedniček a nul v počítači. To je sice pravda, ale je zde ještě jedna skutečnost: klientské programy jsou naprogramovány tak, aby přijímaly jen takové jedničky a nuly, které splňují určitá kritéria. Takovým kritériem může být třeba to, že daná sekvence nul a jedniček musí mít na začátku tři jedničky. To je jen pro představu – ve skutečnosti jsou ta kritéria mnohem složitější a jsou navržena tak, aby bylo nutné vynaložit poměrně velké množství výpočetního času (a tedy i elektrické energie) na nalezení kombinace, která kritérium splňuje. I zde platí, že klientský program snadno a automaticky může toto kritérium ověřit a automaticky přijmout jen vyhovující bitcoiny. Tím je zaručeno, že platný, komunitou uznávaný bitcoin může vytvořit jen někdo, kdo věnoval svůj počítač a elektrickou energii na splnění této matematické úlohy – tak jako těžař zlata musí vynaložit náklady, aby zlato vytěžil a pustil do oběhu.

Zmíněná matematická úloha i hodnota bitcoinů, kterou je těžař odměněn za její vyřešení, jsou zároveň navrženy tak, aby bylo možné vytěžit jen konečné množství bitcoinů, které je konkrétně cca 21 milionů. S každým dalším vytěženým bitcoinem je odměna měnší, takže náklady na těžbu jsou relativně čím dál větší. Díky tomu si můžeme být jisti, že se růst množství bitcoinů v oběhu zastaví nejpozději na čísle 21 milionů, ale nejspíš ještě dříve, protože v určitou chvíli bude těžba nových bitcoinů sice možná, ale příliš nákladná vzhledem k jejich hodnotě. V současné době je vytěžena asi polovina bitcoinů, v následujících letech se tedy stále bude jednat o inflační měnu, nicméně ta inflace bude neustále zpomalovat, a navíc je kompenzována rostoucí poptávkou po bitcoinech. Proces je nastaven tak, že v roce 2030 bude vytěžena drtivá většina bitcoinů.

Jaké jsou výhody?

Výhody jsou nasnadě:

Žádná centrální autorita (nejen státní, ale ani soukromá), tedy žádné nebezpečí podvodu ani tisku peněz. Neexistuje žádný server, na kterém by Bitcoin fungoval. Jedná se prostě o decentralizovanou síť jednotlivců a všechna výše zmíněná pravidla si vynucuje každý uživatel tím, že používá program, který je má v sobě naprogramována. Každý klientský program je nastaven tak, aby uznával pouze legitimně vytěžené bitcoiny, kterých bude konečné množství, a aby do počítače nakopíroval a nadále uznával pouze tu verzi transakční historie, na které se shodla většina ostatních uživatelů (váženo výpočetním výkonem). Dokud se většina uživatelů shodne na tom, že je nutné bránit vzniku nových peněz (s výjimkou jasně definovaného, dočasného a nákladného těžení), nebudou se tato pravidla měnit. Kdyby se nějací uživatelé rozhodli tento systém narušit a podvádět, neuspěli by, protože by byli v zanedbatelné menšině a zbytek komunity by je ignoroval. Systém je zkrátka navržen tak, že pro každého, kdo je v menšině, je nejziskovější dodržovat pravidla. A v menšině bude každý, protože i dnes, kdy je síť Bitcoin co do velikosti zanedbatelná, tak svým celkovým počítačovým výkonem převyšuje nejrychlejší počítač světa několikanásobně.

Systém nemůže zkolabovat.
Na každém počítači je jedna kopie celé transakční historie celé sítě. I kdyby na polovině zeměkoule vyhořely všechny počítače, stavy účtů budou zachovány a systém bude fungovat dál.

Zanedbatelné transakční náklady. Jediným nákladem je výpočetní výkon uživatelů, kteří zajišťují ověření transakcí. Tito si momentálně neúčtují nic, protože je systém navržen tak, že matematická úloha, kterou musí vypočítat těžaři (jak jsme popsali výše), se zároveň používá jako úloha pro dokázání vynaloženého výkonu při ověřování nových transakcí. Těžaři tak během těžby bitcoinů zároveň ověřují transakce, a proto jim jako odměna za ověřování slouží právě vytěžené bitcoiny. Je samozřejmě pravda, že až se bitcoiny přestanou těžit, tito uživatelé o prováděnou činnost ztratí zájem. Proto jim bude nutné platit jinak – tedy přímý poplatek za ověřování transakcí. Nicméně už nyní je jejich odměna vzhledem k objemu ověřených transakcí zanedbatelná a s rostoucím počtem uživatelů v budoucnu bude ještě menší. Pravděpodobně tedy bude výrazně menší než běžné bankovní poplatky pro platby v rámci země, a pokud nebudete posílat expresní platbu a budete ochotni strpět drobné zdržení v řádu desítek minut, nejspíš budou zdarma.

Můžete posílat peníze po celém světě za stejných podmínek. Nepotřebujete k tomu žádného prostředníka.

Obrovská rychlost. Samotná transakce proběhne ne o moc pomaleji než poslání emailu. Její ověření pak dostáváte každých deset minut. Takže pokud chcete jedno ověření, musíte počkat deset minut, pokud naopak chcete 6 ověření, která se běžně považují za ekvivalent prakticky stoprocentní jistoty (to budete chtít, třeba když budete prodávat dům), musíte počkat hodinu. Srovnejte s jedním až dvěma pracovními dny, které potřebují na provedení transakce dnešní polostátní banky.

Snadné ověřování pravosti. Na rozdíl od zlata nemusíte bitcoiny nosit ke zlatníkovi a nechávat si zkontrolovat, jestli jsou pravé.

Anonymita. Na první pohled se sice zdá, že systém není vůbec anonymní, ostatně stav vašeho účtu a vaše transakční historie je známá celé síti. To ale vůbec nevadí – v síti totiž nevystupujete pod svým jménem, ale pouze pod svým číslem účtu (pouze se to nejmenuje číslo účtu, ale bitcoinová adresa, a skládá se z 27-34 číslic a písmen). Ostatní tedy nebudou vědět, že Petr Málek zaplatil 1 BTC firmě Ponožky na celý život, s.r.o., ale že 1sd2co5df987aFlKtDMb8SFs7d987 zaplatil 1 BTC ve prospěch 178we5d23rfoi9487n897Td5JNF8EfW. Co když se ale někomu podaří odhalit, co jednotlivé adresy znamenají? Například nějaký můj kamarád si také kupuje ponožky, zná tedy bitcoinovou adresu Ponožek na celý život, a protože občas posílá peníze i mně (jinak by to nebyl kamarád), tak zná i mojí adresu. Řešení je jednoduché – stačí nemít jednu adresu, ale třeba 100 adres. Adresy (a tedy i bitcoinové účty) si můžete generovat, jak se vám zlíbí. Stačí v klientovi kliknout na tlačítko a během vteřiny je vytvořen nový účet s novou adresou a s novým digitálním podpisem, který je známý pouze vám. Klidně můžete (a doporučuje se to) pro každou protistranu, se kterou obchodujete, vytvořit zvláštní účet. Tím se stává jakékoliv dohledání transakcí nemožné, protože můj kamarád nezná adresu, kterou používám pro placení vůči Ponožkám na celý život – zná pouze adresu, kterou používá pro placení mně, která je ovšem od té první odlišná. A nebojte, nemusíte se bát, že byste se ve svých stovkách účtů ztratili. Bitcoinový klient si všechny vytvořené účty ukládá, včetně příslušných digitálních podpisů. Vám potom neukazuje jednotlivé účty, ale pouze celkový součet všech vašich účtů, k nimž ve vašem počítači nalezl digitální podpisy. Z pohledu uživatele se to tedy tváří tak, že účet máte pouze jeden, jak jste zvyklí z dnešních bank.

Díky anonymitě je bitcoin ideální měna v prostředí despotického státu. Na rozdíl od zlata, na bitcoin nelze uvalit embargo, leda že by vláda vypnula celý internet. Nelze ho nikomu konfiskovat, protože stát nemá možnost zjistit, kolik bitcoinů vlastníte. Nelze transakce v bitcoinech danit, protože se neví, kdo je provádí. Dokonce se ani neví, jak jsou velké – to, že někde někomu někdo zaplatil 1 BTC, ještě neznamená, že mu zaplatil skutečně 1 BTC. Možná mu zaplatil 1 000 BTC, které za něj počítač v rámci anonymity rozdělil na 1 000 plateb po 1 BTC, a každá šla z jiného čísla účtu.

Bitcoin má ale samozřejmě i své nevýhody:

Když vám někdo ukradne digitální podpisy k vašim účtům, bude z nich moct navždy platit. Nicméně toto se dá ochránit tak, že si soubor s digitálními podpisy zaheslujete dostatečně silným heslem. Bitcoinový klient tuto možnost nabízí.

Když soubor s digitálními podpisy ztratíte (nebo si ho zaheslujete a zapomenete heslo), už nikdy své bitcoiny neuvidíte. Jak jsme si vysvětlili v [1], prolomit šifry je prakticky nemožné. Nikdo vám tedy nepomůže, i když bude sebevíc chtít. Protože jsou účty anonymní, digitální podpis je jediné, co dokazuje, že můžete daným účtem disponovat. Majitelem je ten, kdo se prokáže příslušným digitálním podpisem. Ztracení podpisu je analogie ke ztracení (nebo spíš spálení) bankovek.

Bitcoin je závislý na připojení k internetu. Bez internetu nemůžete své bitcoiny ovládat.

Protože je bitcoin relativní novinka a trh s bitcoiny je velmi malý, hodnota bitcoinu není stabilní. Je zcela běžné, že se během roku mění kurz bitcoinu k dolaru o desítky až stovky procent. Nicméně toto platí pro každý malý trh (např. pro nově vydané akcie malých firem) a s rostoucí popularitou se kurz stabilizuje. Pokud se bitcoin bude dále rozšiřovat, stabilizuje se i jeho hodnota. Do té doby je riskantní ho používat jako uchovatele hodnoty na dlouhou dobu, nicméně stále vám nic nebrání ho používat pro transakce a krátkodobou držbu.

Existuje málo míst, kde je bitcoin přijímán. Nicméně stále je řada míst, kde se dá uplatnit, a počet těchto míst roste. Zde se třeba můžete dočíst, jak argentinská půjčovna aut snížila své ceny o 30 % díky použití bitcoinů.

Bitcoin nemá žádné alternativní použití. Na rozdíl od zlata ho nelze využít v průmyslu. Je tedy možné, že při ochabnutí transakční poptávky by cena bitcoinů spadla na nulu. Na druhou stranu, využití zlata v průmyslu je tak malé, že při ochabnutí transakční poptávky po zlatě by se jeho cena nule blížila také, ačkoliv by jí nedosáhla úplně.

Závěr

Závěrem tedy lze říct, že jak bitcoin, tak zlato mají své výhody i nevýhody. Osobně nevidím důvod, proč by nemohly koexistovat tyto měny vedle sebe. Je možné, že ve svobodné společnosti, kde anonymita není díky neexistenci státního teroru tak důležitá, by zlato bitcoin z trhu vytlačilo (i když kdo ví – stále je zde ještě výhoda z hlediska rychlosti a transakčních nákladů), ale minimálně v době, kdy státy budou existovat a budou se chovat, tak jak se chovají, je bitcoin výhledově minimálně stejně dobrá, pravděpodobně i lepší alternativa. Samozřejmě to záleží na tom, jak ho veřejnost přijme a jak mu porozumí – může se klidně ukázat, že po něm není poptávka, a z toho obrovského nárůstu popularity (i kurzu) za poslední dva roky se vyklube splasknutí bubliny.

Rozhodně si ale myslím, že každý libertarián by se měl už jen z přesvědčení o tyto pokusy o soukromou měnu zajímat a měl by aspoň pár stovek korun do bitcoinů převést :)

Jak začít Bitcoin používat?

Nyní, když jsme si vysvětlili, co Bitcoin je a jak funguje, nadešel čas si ukázat, jak Bitcoin začít používat. Je to velmi jednoduché.

Nejprve si musíte stáhnout svůj klientský program. Existuje jich více, ale nejznámější a nejpoužívanější, který pochází přímo od vývojářů Bitcoin sítě a který je open-source, se jmenuje Bitcoin-Qt a je možné ho zdarma stáhnout zde. Tento prográmek si po stažení nainstalujete zcela běžným způsobem.

Po prvním spuštění vás čeká jedna nepříjemnost. Jak jsme uvedli výše, každý si ve svém počítači eviduje historii všech transakcí, které se v síti Bitcoin kdy udály. Po nainstalování Bitcoinu tuto historii samozřejmě v počítači nemáte, a proto si ji program musí stáhnout. To se děje právě při prvním spuštění. V současnosti soubor s historií zabere cca 7 GB, a navíc je nutné zkontrolovat, zda jsou soubory pravé, zda na sebe správně navazují a zda se skutečně jedná o verzi, na jejíž správnosti se komunita uživatelů shodla. Mně na běžném počítači toto trvalo skoro celý den. Naštěstí vás toto čeká jen při prvním spuštění. Při každém dalším spuštění už si program stáhne pouze transakce, které se udály od posledního spuštění. V každém případě můžete sledovat průběh tohoto procesu na grafu ve spodní části okna. Po doběhnutí tento pruh zmizí, stejně tak jako červené nápisy „nesynchronizováno“, a vy uvidíte aktuální historii posledních vašich transakcí, stejně tak jako aktuální stav účtu (tedy, lépe řečeno, součtu všech vašich účtů). V mém případě je udáván v mBTC, což znamená milibitcoiny, neboli tisíciny bitcoinu. Zde mimochodem docházíme k další výhodě – bitcoiny jsou nekonečně dělitelné (v současnosti je definován maximální počet desetinných míst, ten je ale možné v dalších verzích zvýšit, pokud by si to situace žádala). Na obrázku vidíte i údaj „Nepotvrzeno“ – tam je vidět objem plateb, které jste za poslední dobu přijali, ale zatím neuběhnul dostatek minut na to, aby byly potvrzeny zbytkem sítě.

Obr. 1
Obr_1.jpg
Výhoda je, že proces stahování můžete přerušit, počítač vypnout a pokračovat příště. A ještě větší výhoda je, že existují alternativní klienti, kteří si neevidují celou historii, ale pouze nedávnou. S rostoucí popularitou Bitcoinu bude velikost souboru s historií příliš velká, a proto nejspíš bude uchovávána po částech na více počítačích. Každopádně v dnešní době je velikost stále ještě únosná, proto nevidím důvod se ohlížet po alternativních klientech. Až tato situace nastane, nejspíš dojde k příslušné změně i u Bitcoin-Qt.

Nastavovat nemusíte prakticky nic, ono ani moc není co, protože program je opravdu extrémně jednoduchý. Musíte si pouze vytvořit svůj první účet. To uděláte tak, že kliknete na Příjem mincí a pak Nová adresa.

Obr. 2
Obr_2.jpg
Na obrázku jsou vidět všechny adresy, které jsem si dosud vytvořil. Takových bych tam klidně mohl mít tisíce – pro každého člověka, který mi kdy bude posílat peníze. Tím si zachovávám anonymitu.

Na dalším obrázku vidíme okno pro zadání transakce.

Obr. 3
Obr_3.jpg
Stačí vyplnit (nebo spíš zkopírovat ze schránky) cílovou bitcoinovou adresu, napsat popisek a zadat částku. Nemusíte se bát překlepu – pravděpodobnost, že omylem zadáte jinou adresu, která existuje, je jedna ku čtyřem miliardám.

Program má i další funkce, například adresář bitcoinových adres, abyste si je nemuseli pamatovat, historii transakcí, možnost zaheslovat si soubor s digitálními podpisy, abyste mohli platit pouze po zadání hesla, atd. Tyto vychytávky si jistě ctěný čtenář vyzkouší sám.

Jak získat bitcoiny?

Při vytvoření prvního účtu samozřejmě bude na vašem kontě ošklivá nula. Bitcoiny můžete získat mnoha způsoby, mezi které patří třeba nákup na burze LocalBitcoins.com nebo MtGox.com.

Zajímavosti

Abychom uvedli také trochu statistik, tak současná dolarová hodnota bitcoinů v oběhu je cca půl miliardy dolarů. Bitcoin už tedy není žádný drobeček. Počet uživatelů není znám (kvůli anonymitě), ale odhaduje se na několik desítek tisíc. První transakce v bitcoinech nastala v roce 2010, jednalo se o nákup dvou pizz za 10 000 BTC, což při dnešním kurzu odpovídá cca 10 miliónům Kč. Ne nadarmo se říká, že šlo svým způsobem o nejdražší pizzu v historii lidstva. Z toho jste asi také dovodili, že 1 BTC odpovídá cca tisíci korunám. Nicméně cena v poslední době hodně razantně vzrostla a je možné, že časem opět spadne níže. Pokud hledáte bitcoinovou komunitu v Česku, doporučuji http://www.bitcash.cz/forum. No a asi nejzajímavější je adresa http://www.bitcoinmonitor.com, kde můžete naživo sledovat transakce probíhající v síti Bitcoin.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.


rival - živý člověk
Uživatelský avatar
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Dogecoin - začínající kryptoměna

Příspěvek od poota »

6.12.2013 byl vytěžen první Dogecoin, jednotka nastupující kryptoměny.
Dá se bez velkého přehánění říct, že cena každé kryptoměny je na počátku jejího vývoje směšně nízká, nicméně se dá předpokládat, že s časem poroste a to nejspíš exponenciálně :lol:
http://doge.cz/
http://dogecoin.cz/
Odkazy na české stránky Dodecoinu

Zdravím - poota


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
Uživatelský avatar
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Bitcoin a další kryptoměny

Příspěvek od poota »

Přehled zajímavých kryptoměn
http://www.root.cz/clanky/bitcoin-a-ti- ... kryptomen/

Zdravím - poota


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
Uživatelský avatar
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Re: Bitcoin a Kryptoměny

Příspěvek od poota »

Trochu studená sprcha :(
http://www.root.cz/zpravicky/bitcoin-a- ... ce-padaji/

Zdravím - poota


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
martin11
Zasloužilý člen
Příspěvky: 4090
Registrován: čtv 17 led 2008 16:08
Dal: 384 poděkování
Dostal: 243 poděkování

Re: Bitcoin a Kryptoměny

Příspěvek od martin11 »

hm....po přečtení výše uvedeného / :bye: Poota/ jsem opravdu Karkulka Č. :oops: jak tomu rozumím, dolovat může každý, kdo má dolovací zařízení....obchodovat může každý, kdo má co prodat a když kupující ma příslušnou měnu....za získanou měnu si mohu zase jen koupit....něco málo nabízeného....prosím moderátory o několik odpověďí na dotazy:
kde mohu nabízet cokoliv za ..např bitcoiny...zdají se být nejvěrohodnější
kde najdu nabídku zboží či služeb za bitcoiny
kde, či kdo vymění získane bitcoiny za např Kč. / koruny či doláče/ v daném okamžiku, páč měna je vrtkavá
kde mohu naopak nakoupit bitcoiny za koruny...či cokoliv reálného...to proto, že chci něco koupit za bitcoiny - a za "normální" peníze to není k dostání...
Myslím že toto asi zajímá více lidí :idea: ....nebo prosím odkaz, kde se dozvím odpovědi.... :angel: :pivko: martin11 :D


... věřím, že se " TO " povede ......
Uživatelský avatar
poota
Zasloužilý člen
Příspěvky: 5830
Registrován: stř 26 zář 2007 22:23
Bydliště: Praha
Dal: 1692 poděkování
Dostal: 2418 poděkování

Re: Bitcoin a Kryptoměny

Příspěvek od poota »

Elfí, kdyby sis přečetl pozorně odkazy a případně si vyhledal i něco dalšího na Netu, tak by ses nemusel ptát a byl bys i mnohem chytřejší než já, který jsem to prolétnul jenom zběžně :lol:
S některými kryptoměnami se dá obchodovat normálně na burze, takže tohle je Ti asi jasné, protože to nejspíš děláš běžně a denně :lol:
Na získávání kryptoměn těžením jsou speciální programy, které využívají buď hlavní procesor počítače a nebo pro zhruba desetkrát rychlejší těžbu procesor grafické karty, pokud je karta dostatečně výkonná. I tak trvá těžení celé hodiny, po kterouž dobu se počítač nejspíš nedá na nic kloudného používat, takže nejlépe přes noc - tedy pokud v noci spíš a nebo pracuješ na něčem jiném než na počítači.

Zdravím - poota


Dr.Ont Geront Senilisimus/GeroDront/DeGe
martin11
Zasloužilý člen
Příspěvky: 4090
Registrován: čtv 17 led 2008 16:08
Dal: 384 poděkování
Dostal: 243 poděkování

Re: Bitcoin a Kryptoměny

Příspěvek od martin11 »

...tak jo....chudák Rival :bye: , snaží se nás seznámit s něčím novým....a my nečtem a dále se nevzděláváme...ptal jsem se proto, že jsem nepchopil, to na co jsem se ptal, i když jsem četl...ale číst nebudu....nic nemám nic nechci a magnetický motor vyměním za......no ještě nevím....asi ho dám lidstvu zadarmo....protože osobně nic, ale vůbec nic nepotřebuju....ani bitkoruny :hip: dront elf martin11/elf/ :D


... věřím, že se " TO " povede ......
tichys
Stálý člen
Příspěvky: 87
Registrován: pon 13 úno 2012 17:33
Dal: 65 poděkování
Dostal: 27 poděkování

Volník

Příspěvek od tichys »

Taky zajímavá myšlenka: http://www.promena.biz/volnik.php


martin11
Zasloužilý člen
Příspěvky: 4090
Registrován: čtv 17 led 2008 16:08
Dal: 384 poděkování
Dostal: 243 poděkování

Re: Bitcoin a Kryptoměny

Příspěvek od martin11 »

http://aktualne.centrum.cz/finance/peni ... position-5

rozhovor s člověkem který doluje.... :pivko: m11 :D


... věřím, že se " TO " povede ......
martin11
Zasloužilý člen
Příspěvky: 4090
Registrován: čtv 17 led 2008 16:08
Dal: 384 poděkování
Dostal: 243 poděkování

Re: Bitcoin a Kryptoměny

Příspěvek od martin11 »

Virtuální jmění je pryč. Tak Čech přišel o bitcoiny
12:00 | Dnes
Tereza HolanováKomentáře:
0
Autor: Bitcoin.org
větší obrázek »
Praha, Tokio - Přerušení provozu přední bitcoinové burzy Mt.Gox zasáhlo i některé české investory. Například student práv Tomáš Zvala tu přišel prakticky o celé své virtuální jmění. Podle jeho slov se jednalo o "mince" za více než sto tisíc korun.

"Bohužel jsem porušil základní pravidlo - nedávat všechna vajíčka do jednoho košíku," říká pro Aktuálně.cz. Že by v dohledné době získal své peníze zpět, nečeká.

Do problémů se Mt.Gox podle něj dostala zjednodušeně proto, že se podařilo některé platby pozměnit. "Kvůli chybě ve zpracování transakcí v systému Mt.Gox bylo možné přesvědčit systém, aby si myslel, že peníze, které už zaplatil, nikdy neodešly. Systém je pak automaticky poslal znovu," vysvětluje.

"Provedení odchozích transakcí nebylo dostatečně kontrolované, díky tomu se to některým klientům podařilo," dodává. Stejně tak zmiňuje pravděpodobné chyby v účetnictví. "Že je něco špatně, měli zjistit, už když jim chybělo prvních deset bitcoinů," říká.

Šlo o chybu jednotlivce, a ne systému
O výměnu bitcoinů za eura se přitom snažil již od začátku roku, kdy se kryptoměna obchodovala za přibližně devět set dolarů za kus. "Zatím čekám ve frontě, protože je možné vyměnit pouze určitou částku denně a žadatelů je teď spousta," zmínil v rozhovoru v polovině ledna. Celá výměna podle něj byla pomalá hlavně kvůli rostoucímu počtu zájemců.

Zpětně Zvala připouští, že problémy japonské burzy bylo možné čekat. "Okolo Vánoc začali mít problém i s výběry v bitcoinech, což šlo dříve okamžitě," uvádí.


Čtěte také:Bitcoin má problém. Hledá se sedm miliard, kurz padá»
Čech vydělal na bitcoinu milion. Mohl mít dvakrát víc»


Od dalších "hrátek" s bitcoinem jej ale neodradí ani problémy burzy, ani současný pokles bitcoinu na 575 dolarů za kus (jde o kurz na burze Bitstamp.net k 26. únoru, pozn. red.). "Je to jako s leteckou bezpečností. Když spadne jedno letadlo, také kvůli tomu nepřestanete létat," uvádí. Připomíná, že za všemi dosavadními problémy s bitcoinem zatím vždy byla chyba jednotlivce, a ne systému. Na jakou burzu se v budoucnu přesune, zatím ještě neví.

Další burzy daly ruce pryč
K odpojení stránek klíčové burzy došlo během úterý. V současné době web burzy nefunguje, visí na něm zpráva, že Mt.Gox zatím ukončila veškeré transakce, aby chránila sebe i své klienty. "Situaci budeme pozorně sledovat a podle toho zareagujeme," stojí na webu.

Podle zprávy, která se odvolává na vnitřní dokumenty Mt.Gox, na burze zmizelo přes 740 tisíc bitcoinů za více než 390 milionů dolarů. Další velké burzy reagovaly společným prohlášením, ve kterém se od Mt.Gox distancovaly.

"Toto tragické porušení důvěry uživatelů Mt. Gox je výsledkem akce jedné firmy a neodráží odolnost nebo hodnotu bitcoinu a celého odvětví digitální měny. Jsou tu stovky důvěryhodných a zodpovědných společností, které se bitcoinem zabývají," uvedly například Coinbase, Bitstamp, BTC China nebo Blockchain.

Japonské ministerstvo financí spolu s policií problémy burzy již vyšetřuje. Jak zástupci ministerstva, tak představitelé Bank of Japan ale zdůraznili, že za dohled nad bitcoinem nenesou odpovědnost, jelikož není v zemi definován jako měna.

článek výše je odsud
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/pe ... position-4

:devil: :pivko: martin11 :D


... věřím, že se " TO " povede ......
Uživatelský avatar
Slavek Krepelka
Zasloužilý člen
Příspěvky: 6292
Registrován: ned 07 bře 2010 3:35
Bydliště: Ottawa, Canada, dočas. Praha
Dal: 2432 poděkování
Dostal: 3249 poděkování

Re: Bitcoin a Kryptoměny

Příspěvek od Slavek Krepelka »

martin11 píše:Virtuální jmění je pryč. ....
:ethink: Abych pravdu řekl, můj první dojem byl, že jde o něco svépomocného a v podstatě jsem asi měl pravdu, ale trochu jinak. Jde o to, kdo je tím svépomocným.

a) Řekněme, že od Franty koupím za 100 bitcoinů 100 prasat. Franta je ale buďto nedoručí, nebo doručí a já za tejden zjistím, že maj červenku, což je záležitost naveskrze nepříjemná. Co dál? Nejde o ofiko měnu, takže žádný soud se s tím nebude zabývat a když, jenom do té míry, aby z toho vytřískal spolu s partou právníků co se dá a nakonec to pustil k vodě, či ještě spíš pěkně zpokutoval, protože jde o nezdaněný a tím ilegální obchod. To nemluvě o tom, že nikdo Frantovi nedokáže, že přijmul víc než množství bitcoinů na jednom svém účtu. Kdo to bude tedy řešit? A že takových Frantů je.

b) Celý systém je v podstatě daňový únik a přitom je legální alespoň v tom smyslu, že proti němu nejsou specificky žádné zákony. Popřemýšlejte si o tom. Co se týče třeba copyrights, jedou po tom privátní firmy i vlády jak slepice po flusu. Jak se chovají daňové úřady v momentě, kdy jim byť i omylem zůstanete podle nich něco viset? A někdo má pocit, že vlády a banky, nebo ti, kdo s nimi lomcují, by tohle nechali na pokoji, aniž by očekávali docela kulaťoučký vývar a kdo ví co dalšího? Já si to nedovedu představit.

c) Cokoliv, s čím lze handlovat na burzách, má požehnání jak vlád, tak bank a všech jejich regulačních orgánů, tedy požehnání mocipánů. No a co lze handlovat na burze je vysoce spekulativní záležitostí a jisto jistým předmětem podvodů, protože celý systém burz je sám o sobě podvodný a pro ty, kdo maj prachy, snadno manipulovatelný. Z mého hlediska byla pouze vytvořena další virtuální comodita (neexistující zboží) se kterým se dá čachrovat a jehož cena je daleko spekulativnější než cokoliv materiálního. Je celkem jasné, že jde o podvod velikého formátu, který byl namyšlen shora. Ale proč?

Vhledem ke své směnitelnosti, lze tyto "fondy" anonymně a beztrestně cucat ze systému spekulací, kdyby ničím jiným, a mohou se za ně naprosto nestydatě a naprosto beztrestně skrýt především bílé zločiny, tedy výtěžky jiných podvodů. Ale stejně tak lze "vyprat" ilegální zisky z prodeje ilegálního zboží atd. V podstatě to vidím nejen jako cestu daňového úniku především mocipánů, protože čert vzal v takovém případě malé ryby které se přiživí, ale také vyjmutí mnoha a to především velikých finančních transakcí se vším, co je někde nějak prohlášeno zákony za ilegální. Pokud se například CIA rozhodně prodat svým pobratimům atomovku přes to, že to nějaké US zákony zapovídají, nikdo nikdy nemá šanci se toho dopátrat ani sledováním cesty peněz, která je zatím tou nejspolehlivější.

Osobně bych se tedy z takového čachru neradoval a už vůbec bych nelezl s pány na led, či spíše do ohně, i když s trochou kliky se na tom dá trhnout "hezký" spekulativní zisk. Jenže zisk je v podstatě okradení bližního svého minimálně nečestnou a neetickou, a eventuelně i podvodnpou metodou, a je úplně jedno, zda-li jsme se takového činu dopustili přímo, nebo přes nějakého agenta, či agenturu.

S laskavým pozdravem, Slávek.


Je-li tvá přítomnost ve výhni okolností, vyuč se kovářem své budoucnosti.
E_man
Zasloužilý člen
Příspěvky: 342
Registrován: pon 17 zář 2012 11:23
Dal: 139 poděkování
Dostal: 305 poděkování

Re: Bitcoin a Kryptoměny

Příspěvek od E_man »

Je strašné a stydím se, že jsem se o kryptoměnách doposud nic nečetl a nevšímal si jich až před pár dny jsem tady zahlídnul Rivalův příspěvek a toto vlákno
Slavek Krepelka píše:a) Řekněme, že od Franty koupím za 100 bitcoinů 100 prasat. .... Kdo to bude tedy řešit? A že takových Frantů je.
Co ti brání uzavřit s Frantou písemnou dohodu, podle které ti bude muset bitcoiny vrátit pokud tam objevíš červenku do 1 měsíce(např.)?
Slavek Krepelka píše:b) Celý systém je v podstatě daňový únik a přitom je legální alespoň v tom smyslu, že proti němu nejsou specificky žádné zákony. ...
Je to daňový únik, jako při každé směně na burzách, tržnicích, kde lidé směňuji své výpěstky a své domácí rukodělné výrobky. Sice za peníze ale za ty peníze si zase na jiných burzách hospodách tržnicích koupí jiné výrobky a služby také bez účasti státu!
Slavek Krepelka píše:c) Cokoliv, s čím lze handlovat na burzách, má požehnání jak vlád, tak bank a všech jejich regulačních orgánů, tedy požehnání mocipánů. No a co lze handlovat na burze je vysoce spekulativní záležitostí a jisto jistým předmětem podvodů, protože celý systém burz je sám o sobě podvodný a pro ty, kdo maj prachy, snadno manipulovatelný.
Ono to není "trpěno", ale vladám nic jiného nezbývá než to trpět, anžto to je přirozená povaha člověka že pokud si může něco vyměnit s kamarádem, sousedem, tak rozhodně do toho dobrovolně nezatáhne stát a nepoletí mu dát desátky v mnoha případech přesahujících více než 50% směněné hodnoty. A s tou vysoce spekulativní záležitosti bych také nesouhlasil. Cokoliv co se pokusíš na buze vyšroubovat nahoru je jen díky poptávce, že to nexistuje v rovnocenných relácích v dosahu toho, kdo to potřebuje. Proto silné ekonomiky nejdříve investuji skrytou formou dotací do vlastního rozvoje (třeba potravin) a skupování výroby ve slabých ekonomikách a později se jím to vrátí v tom že můžou produkovat efektivně ve velkém a houby jim záleží na tom, že ve slabých ekonomikách to nebudou mít za co koupit. Ať chcípnou.
Pokud si v té slabé ekonomice ponecháš alespoň půdu a rýč, přežiješ i s pár bramborama, zelím a cibulí. Pokud jim dovolíš, aby si za ty zisky mohli postupně nakupovat i půdu okolo tebe, jsi ztracen, jsi bezdomovcem ve vlastní zemi!
Slavek Krepelka píše:Z mého hlediska byla pouze vytvořena další virtuální comodita (neexistující zboží) se kterým se dá čachrovat a jehož cena je daleko spekulativnější než cokoliv materiálního. Je celkem jasné, že jde o podvod velikého formátu, který byl namyšlen shora. Ale proč?
Je stejně virtuální, jako všechny tak zv. legální měny. Ti co vlastní banky vůbe neinvestují žádný výsledek své práce, ani žádnou vytvořenou hodnotu. Půjčujou něco na obrovský úrok, co jim vůbec nepatří a ti, co na to dřeli celý život(nebo jejich plodiče) z toho mají úplné Ho.no. A přesto to ještě občas totálně rozkradou a vyvezou na Bahamy Mauritius a jinde. Jejich ústy a prdeli miliony čechú pojídá v těchto rájích plody své práce.
Slavek Krepelka píše:Vhledem ke své směnitelnosti, lze tyto "fondy" anonymně a beztrestně cucat ze systému spekulací,
To si myslíš že to přes dolary nelze? Podívej, američané před pár desítkami let vytiskli dolary ničím nepodložené, za které musel svět zaplatit svou práci a svým zbožím a přesvědčili svět že to je to pravé orechové, které má mít každý doma a obchodovat s tím. Pak jím to inflace ukousla na polovinu(občas i třetinu) a de fakto z rozdílu financují i všechny války, které proti nim američané vedou. No nemůže se FED potrhát smíchem?
Slavek Krepelka píše:Osobně bych se tedy z takového čachru neradoval a už vůbec bych nelezl s pány na led, či spíše do ohně, i když s trochou kliky se na tom dá trhnout "hezký" spekulativní zisk. Jenže zisk je v podstatě okradení bližního svého minimálně nečestnou a neetickou, a eventuelně i podvodnpou metodou, a je úplně jedno, zda-li jsme se takového činu dopustili přímo, nebo přes nějakého agenta, či agenturu.
Tak v tomhle s tebou bezvýhradně souhlasím!
Přesto považuju za lepší když je spousta dalších decentralizovaných měn ať už virtuálních nebo národních byť jsou brzdou obchodu. Decentralizovaná měna by ti mohla dříve ukázat jak na tom národní ekonomika je. Podívej na Švýcarsko, to je na tom tak dobře, že si může dovolit svůj národní přebytek vyplácet měsíčně svým občanům. Proto je trnem v oku celému EU které nikdy žádného přebytku nemůže dosáhnout a jenom musí zvedat desátky a inflací aby přežilo.
Uf.


____________
Jak se do lesa volá, tak se z lesa střílí...
Uživatelský avatar
rival
Hlavní admin - živý člověk
Příspěvky: 1252
Registrován: stř 16 lis 2005 9:44
Bydliště: severní­ čechy
Dal: 14 poděkování
Dostal: 226 poděkování
Pohlaví:
Kontaktovat uživatele:

Zlikviduje bitcoin veškerou ústřední moc?

Příspěvek od rival »

Převzato z Britských listů http://blisty.cz/art/73584.html

Zlikviduje bitcoin veškerou ústřední moc?

Technologie, kterou používá nová měna bitcoin, hrozí, že zlikviduje sociální sítě, burzy, i vlády států. Směřujeme k anarchistické budoucnosti bez jakékoliv centralizované moci? ptá se britský deník Daily Telegraph.

Programátoři, kteří vytvořili digitální měnu bitcoin, jsou přesvědčeni, že bitcoin představuje technologickou revoluci, která zlikviduje všechno - od sociálních sítí až po burzy a vlády států. Bitcoin totiž dokázal, že ústřední mocenská kontrola (jakou dosud nad tím, kdo vlastnil co, měly banky) může být nahrazena softwarem a chytrou matematikou.

Libertariánští programátoři se nyní začínají ohlížet po to, co ještě kromě bank by mohlo být zrušeno.

Představte si taxíky bez řidičů, které jezdí z města do města a vyhledávají nejlukrativnější jízdy, oblohu plnou bezpilotních letadel, které vám doručují nákup anebo drogy. Náš život možná bude fungovat v digitální anarchii, kde budou jen pracovat stroje, které budou odpovídat vám, vašim zaměstnavatelům a zločineckým mafiím, nebo se nebudou zodpovídat vůbec nikomu.

Abychom pochopili, jak k tomu může dojít, musíme si vysvětlit pojem "blockchain" - systém záznamů peer-to-peer, který vytváří a zaznamenává souhlas ve sporných otázkách za pomoci kryptografie.

Blockchain je základem systému bitcoin. Během času umožní blockchainy fungování mnoha radiálních, chaotizujících technologií. Programátoři už na nich pracují.

Donedávna jsme potřebovali ústřední mocenské orgány - banky, burzy, vlády, policii - které rozhodovaly o zásadních otázkách. Kdo vlastní tyto peníze? Kdo ovládá tuto firmu? Kdo má právo hlasovat ve volbách?

Teď však máme k dispozici kus čisté, nezfalšovatelné matematiky, skryté v počítačovém kódu, která umožní lidem vyřešit nejsložitější problémy, aniž by k tomu potřebovali státní moc.

Výhody decentralizovaného systému jsou obrovské - snížení nákladů, zlepšení bezpečnosti a (v mnoha případech) i odstranění nejslabšího článku - totiž zkorumpovatelných a chybujících lidí.

Uprostřed finanční krize je lehké pochopit, že jsou atraktivní nové peníze, které nejsou pod kontrolou bank a vlád. Žádné ministerstvo financí nemůže natisknout více bitcoinů a inflací snížit hodnotu vašich úspor, anebo neodpovědně půjčit miliardy lidem, kteří je přestanou splácet, takže celý systém zkrachuje. Pravidla bitcoinu jsou vytesána do digitálního kamene.

Začalo to vědeckým článkem, který napsala osoba, která si říká "Satoši Nakamoto" a která ho rozšířila prostřednictvím mailového seznamu o kryptografii v roce 2008. Článek vysvětlil plán na vytvoření systému peněz, založených "na kryptografickém důkazu a nikoliv na důvěře".

Nakamoto popsal způsob, jak provozovat systematické záznamy všech transakcí - blockchain - které dokáží, kdo vlastní co. Byla to novátorská myšlenka, který vyřešila dlouhodobý problém počítačové vědy: jak provozovat složitý systém bez jakékoliv ústřední kontroly a správy.

Bitcoin nemá žádnou banku, která by udržovala jeho bezpečnost, zaznamenávala, kdo co vlastní, anebo prováděla transakce. Vůbec to není zapotřebí.

Počet bitcoinů v oběhu je konečný: 21 milionů. Plán je neměnný: asi 13 milionů bitcoinů už existuje a poslední budou uvolněny do dvaceti let.

Koruna či libra mají určitou hodnotu jedině proto, že se lidé rozhodli jim tu hodnotu dát. Pokud by se tento konsensus rozložil, pak - jako ve výmarském Německu - by vám hromada tisícikorun neuhradila ani jednu kávu.

Jestliže státní měny občan zažijí pokles důvěry, může nová měna zažít naopak výrazný vzestup důvěry v ní?

Loni Kypr zděsil své občany, když oznámil, že jim zkonfiskuje až 60 procent všech úspor nad 100 000 euro ve snaze zachránit své krachující banky. Najednou se Kypřanům zdálo, že bitcoin je daleko méně riskantní a lidé ve velkých počtech převedli své úspory v tuto digitální měnu, aby je uchránili před vládními konfiskacemi.

Bitcoin nemůže být zkonfiskován žádnou vládou. Neexistuje žádná centrální moc, která by ho ovládala. Ani nemohou vzniknout bitcoinové úvěrové bubliny.

Banky ale nejsou jediné instituce, jejichž budoucnost je ohrožena. Blockchain má schopnost zlikvidovat celou řadu dobře známých internetových firem. Jejich pověst ochromují skandály, kdy dochází k prozrazení velkého množství osobních dat. Sílí přesvědčení, že nemůžeme nikomu důvěřovat a svěřit mu své peníze či svá data.

Na internet dnes celosvětově dohlíží americká nezisková organizace Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Ta sleduje, kdo vlastní která doménová jména a udržuje různé systémy, které jsou u kořenů internetu a světové sítě.

ICANN trpí dnes ztrátou důvěry, neboť jeho poradní výbor, který se skládá z vlád, Světové banky, Světové obchodní organizace a Interpolu, je často kritizován, že o důležitých věcech rozhoduje za zavřenými dveřmi. Nyní chce ICANN omezit přístup do systému Whois, který umožňuje komukoliv zjistit, kdo si zaregistroval jakou doménu na internetu. V budoucnu by prý tyto informace měly být k dispozici jen "povolaným".

Globální mašinérii internetu tedy dnes spravuje konglomerát zájmů, jemuž dominují vlády - zejména americká vláda.

Jednotlivé vlády po světě také internet různou měrou cenzurují a - jak ukázal Edward Snowden - drze špehují miliony občanů. Z dokumentů, zveřejněných Edwardem Snowdenem vyplývá, že britští a američtí špioni používají kamer, které jsou součástí vašich počítačů, aby jejich prostřednictvím filmovali vaše domácí prostředí. Miliony těchto záznamů z domovů nevinných občanů jsou uloženy v ústředí britské špionážní služby GCHQ.

V Andoveru v anglickém hrabství Hampshire sídlí Gamma, kontroverzní firma, zabývající se bezpečností internetu. Prodává FinFisher, program, který charakterizoval Bloomberg jako "jednu z nejtajnějších světových kybernetických zbraní, která dokáže tajně ovládnout vzdálený počítač, kopírovat soubory, odposlouchávat hovory na Skypu a zaznamenávat zmáčknutí každé klávesnice. Egyptská tajná policie používala tento program proti prodemokratickým aktivistům.

Tuto technologii lze drobně pozměnit a vznikne něco jako Blackshades Remote Access Tool (RAT), nástroj pro hackery a vyděrače. Vlády rychle ztrácejí kontrolu nad internetem. Firmy se obávají digitální sabotáže. Proto nyní vznikají univerzitní programy "pozitivního hackerství", odborníků, kteří mají mít schopnost objevit díry v softwaru a zalátat je, než je objeví skuteční hackeři.

Sociální sítě, vyhledávače a internetoví prodejci zbohatli tím, že sbírají naše osobní data a vytvářejí z nich cenné databáze, které pak využívají k cílené reklamě. Jak zní to heslo: "Když za službu neplatíte, jste zboží." Firmě Google neplatíte za nic, avšak poskytujete jí data o všech aspektech svého života.

Velké korporace se usilovně snaží udržovat zdání, že jsou všemocné. Jednu takovou firmu satirizoval Dave Eggers ve svém románu The Circle, Kruh, o zlovolné internetové firmě v americké Kalifornii, která měla hesla jako "Tajemství je lež" a "Soukromí je krádež".

Skrytá moc firem, jako je Facebook, Twitter a Google, je inspirací pro digitální anarchisty, kteří chtějí samolibé obry z Kalifornie zlikvidovat. Často jsou to titíž lidé, kteří pomohli tyto obří digitální společnosti vytvořit.
Proč blockchain změní všechno

V našem současném bankovnictví máme všichni své vlastní osobní účty, na nichž máme své peníze. Chceme-li zaplatit firmě Starbucks za hrnek kávy, často platíme kartou, použijeme kartu k tomu, že dáme bance příkaz, aby přesunula částku za kávu z našeho účtu na účet firmy Starbucks.

Bitcoin odstraňuje prostředníka - tu banku. Která může od nás vybírat poplatky, dávat informace o nás vládám a dělat další nekontrolovatelné věci.

Ale jak to funguje bez prostředníka? Kdo kontroluje, kolik kdo má peněz, když to není banka? Kdyby to bylo jen na nás, připsali bychom si všichni na své účty několik nul a celý systém by se rozložil.

Řešení bitcoinu je zaznamenávat všechny informace. Všichni se tak stáváme kontrolorem a bankou. Blockchain je veřejný systém zápisů všech transakcí. Ukazuje, kolik peněz každý člověk vlastní, a tento systém zápisů sdílejí uživatelé bitcoinu po celé planetě.

Chytré je, jak síť dosahuje konsensu ohledně toho, co by v ní mělo být zaznamenáno. Jinak by totiž existovaly tisíce různých blockchainů a všechny by se hádaly ohledně toho, kdo vlastní co.

Systém je založen na principu, že o každé transakci informuje člověk, který ji provádí. Namísto toho, abychom dali instrukci bance, aby firmě Starbucks zaplatila z našeho účtu za kávu, sdělíme to světu. Tato transakce se stává součástí balíku informací s tisíci dalšími transakcemi a kryptograficky je včleněna do "bloku" "horníky".

V principu může být "horníkem" každý, kdo má počítač - stačí k tomu kus softwaru. Ale není jednoduché být "horníkem".

Bitcoinoví "horníci" se tak jmenují, protože tradičně horníci dolující zlato museli velmi tvrdě pracovat, než nějaké našli. Ve světě bitcoinu musejí "horníci" vyřešit velmi složitý kryptografický problém, než jsou odměněni nově vydanými bitcoiny. Ten "blok" se pak přidá na konec blockchainu a je sdílen po celém světě.

Prvotním účelem "dolování" je umožnit, aby na uzlech bitcoinu došlo k bezpečnému, nezfalšovatelnému konsensu.

Jinými slovy, blockchain zůstává veřejný a nezfalšovatelný. Je to naprosto spolehlivý a důvěryhodný záznam toho, kdo vlastní co, a kdo vlastnil co během minulosti, až zpět k době, kdy bitcoin vznikl.

Kdyby se někdo chtěl pokusit změnit tento záznam, musel by předělat všechny složité výpočtu, které byly provedené od poslední transakce. Je to nemožné.

Tento systém decentralizované moci byl tedy poprvé užit na měnu, avšak stejně tak lze na stejném principu založit burzu, sociální síť či elektronický hlasovací systém.

Jeff Garzik, vývojář bitcoinu, poukazuje na to, že technologie blockchainu je "největším vynálezem od vzniku internetu - je to katalyzátor změny ve všech oblastech našeho života". Decentralizací systému se předá moc nezměnitelné matematice.

A v tuto chvíli se všechno od základů změní.

ICANN provozuje systém zvaný DNS, který mapuje jmény internetových domén na číselné IP adresy, na nichž jsou umístěny servery.Majitelé serverů museli za doménu platit.

Jenže teď vznikl Namecoin.

Je to kryptografická měna, založená na bitcoinu, která funguje jako internetové adresy. Vyhradila si doménu .bit a každý, kdo má Namecoin, si tam může rezervovat vlastní adresu. A jakmile ji máte, nikdo vám ji nemůže odebrat.

Projekt jménem Twister chce nahradit Twitter obdobným peer-to-peer systémem, založeným na blockchainu, kde namísto peněz se budou sdílet zprávy. Nebude existovat žádná ústřední autorita, kterou by vlády mohly donutit, aby jim předala informace o vaší osobě.

Bitmessage usiluje o totéž pro email. Je to naprosto bezpečný, zašifrovaný a anonymní systém, v němž se nic centrálně neukládá a nemohou tedy se do něho dostat špionážní agentury. Od června 2013, kdy vyšly najevo informace o špehování světových uživatelů internetu americkou agenturou NSA, stoupl počet downloadů tohoto programu na pětinásobek. Firmy jako Google, Yahooo! a Microsoft jsou velmi znepokojeny, že je na horizontu systém, který je zcela bezpečný a funguje zadarmo.

Ethereum je decentralizovaná síť, která umožňuje nahradit všechno, co lze popsat prostřednictvím kódu: obchodní smlouvy, právní systém, anebo dokonce i celé státní systémy. Je to zcela samostatný systém, který nelze zfalšovat. Je to chaotizující technologie a společnost se jí přizpůsobí.

Dánsko se rozhodlo zaujmou vůči kryptografickým měnám velmi liberální přístup. Vyhlásilo, že všechny transakce budou osvobozeny od daní. Není tedy překvapivé, že v Dánsku se experimentuje s blockchainem jako volebním nástrojem. Strana liberální aliance tam používá technologii, založené na systému Ethereum, k internímu hlasování. Všechny transakce při hlasování jsou navždy zaznamenány. Systém je také transparentní, takže volič si může zkontrolovat, zda jeho hlas byl započítán.

Konečným cílem je "likvidní demokracie", systém tak pružný, že každý občan bude moci vládnout. Bude to jakási sociální síť, jejímž prostřednictvím budou občané řídit svou zemi. Budete se moci rozhodnout, zda chcete o určitých otázkách rozhodovat sami, nebo zda rozhodování přenecháte kariérnímu politikovi anebo lobbistické organizaci (třeba, jste-li cyklista, můžete prosazování cyklistiky nechat cyklistické organizaci).

Bitcoin jako první měna, založená na kryptografii, nemusí přežít. Avšak technologie blockchainu, která je základem bitcoinu, nemůže být odvynalezena. Už začala pronikat do všech aspektů našeho života, likviduje moc a předává ji nám prostřednictvím počítačových programů.

Programátoři už dokázali, že tyto systémy lze vytvořit. Z logiky věci vyplývá, že náklady systému založených na blockchainu budou daleko nižší než náklady komerčních soupeřů - kolabujících obrů, jako je Facebook, Google a Amazon.

Velkým problémem - avšak ve světě počítačů toto bylo už mnohokrát vyřešeno - je, že systémy blockchainu jsou velmi složité. Ale brzo složité být přestanou. A pak je začnou používat masy a vytvoří svět, který bude k nepoznání.


rival - živý člověk
martin11
Zasloužilý člen
Příspěvky: 4090
Registrován: čtv 17 led 2008 16:08
Dal: 384 poděkování
Dostal: 243 poděkování

Re: Bitcoin a Kryptoměny

Příspěvek od martin11 »

Nejsem ekonom a finančník, takže jak je system popsán je asi úžasný. Ale, jako každý stav věci má i toto svoje ale: z čeho bude stát financovat soc. program, stavět silnice, udžovat armádu, hasiče, policii atd.když lidi budou mít vlastní peníze...
...bitcoiny se "dolují"...jako zlato, dá to jistou práci. Ruské banky přecházejí na Čínskou měnu, v obavě o stálost dolarů vzhledem na to co se dějena Ukrajině. navíc Čína a Rusko mají takový potenciál-nerostné bohatství a nenáročnou pracovní sílu, že se můžou na celej svět :ptrain: ....
a pak dotaz...když jsou ty bitcoiny tak dobré, proč si je některá banka nebo stát nekoupí....vždyť jich může být "jen" 21 milionů...
:baby: ..doufám, že se toho nedožiju , též doufám, že se nedožiju letu naší vlády a nezavede Euro :enaughty: :pivko::oops:


... věřím, že se " TO " povede ......
Odpovědět

Zpět na „Burzovní podnikání, digitální měny a Internetoví podvodníci“